Skip to content

Mūsas upe un apkārtne Mystery Cache

Hidden : 11/13/2015
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


LAT

Slēpnis neatrodas norādītajās koordinātās

koordinātas ir N 56° 24.xxx E 024° 10.yyy

Mūsas upe ir viena no trijām Bauskas upēm, kā arī viena, no divām upēm, kas satekot kopā ar Mēmeli, veido Lielupi. No gala koordinātēm var redzēt stalto Bauskas Pili un Mūsas upi. Lai varētu nokļūt pie slēpņa, jums jāizpilda divi uzdevumi. Izpildot pirmo uzdevumu nonākstiet pie norādēm uz otro uzdevumu.

Slēpnis ir fotofilmiņas konteineris.

1. Pirmajam uzdevumam izmantojiet pievienoto bildi.

2. Otrajam uzdevumam izmantojiet dotās formulas:

X=((B*C)-(A*C)-18)/108

Y=(B+C-A)*4-112

ENG

The cache is not located at given coordinates

Coordinates will be N 56° 24.xxx E 024° 10.yyy

Musa river is 1 out of 3 Bauska rivers, and 1 of 2 rivers that makes Lielupe. From the cache coordinates you can see a great view of Bauska Castle and Musa river. To get there you need to complete 2 tasks. By completing first task, you'll get a clue to complete the second task.

The cache is as 35mm photo film container

1. For task number 1 use picture in the description

2. For task number 2 use given formulas :

X=((B*C)-(A*C)-18)/108

Y=(B+C-A)*4-112

Check your solution

Additional Hints (Decrypt)

(YNG)1. hmqrihznz - CvtCra. Crp hmqrihzn vmcvyqrf, gnf ohf ivraxnešv.
(RAT)Sbe gnfx ahzore 1 - CvtCra. Nsgre lbh pbzcyrgr guvf gnfx, vg jvyy or rnfl.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)