Skip to Content

<

Bruksorten´s Letterbox

A cache by plychbjörn74 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/16/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

                           En promenad genom bruksorten Limmared. Platsen där cachen är pointad/markerad på kartan är en utmärkt punkt att starta vid och är även en fin parkering för er!

Promenaden tar er genom en del av Limmared och tar ca 10-20 minuter om man traskar igenom men passa även på om ni vill att besöka de cacher ni kommer gå förbi, är ju några stycken av olika utläggare här i trakten.Utöver loggbok i cachen finns en stämpel och stämpeldyna om du vill stämpla din egen loggbok, den skall lämnas kvar, är inte ett bytesobjekt. Men använd gärna stämpeldynan och lämna ditt fingeravtryck i cachens loggbok bredvid din signatur. Nu börjar vi vår promenad och går i färdriktning mot fotot från de pointade koordinaterna 100 meter där tar ni vänster in på storgatan, storgatan följer vi 240 meter tills vi ser det här följ backen upp tills vägen delar sig, där väljer ni vänster, följ vägen och ta vänster in på Furuvägen, efter ca 30m på furuvägen noterar ni ett fyrsiffrigt tal (stora siffror) på elskåpet,det kallar vi ( A ) när det är nedskrivet eller memorerat fortsätt fram och sväng av och upp på stigen efter en stunds promenad genom den lilla skogen är vi nu uppe på en höjd med fin utsikt över bruksorten, även den gamla klockstapeln står stabilt här på höjden, notera antalet grova stolpar och strävor som håller praktpjäsen på plats, det kallar vi ( B )nu fortsätter vi och går ner mot Kruta-Johan och hans lilla röda stuga ett fint litet minne som finns kvar och påminner om svunna tider, Kruta-Johan hette egentligen Johan Wilhelm Johansson och bodde i denna ryggåsstuga från 1700 talet, han bodde fram tills 1950 i huset som då låg i den Norra infarten till Limmared, Kruta-Johan försörjde sig som daglönare här i trakten och tog jobb så som vedhuggning m,m . Huset flyttades hit 1993 och numera är det lite tunnbrödsbakning här nån gång om året, räkna antalet fönster på stugan och ni har nu ( C ) nu plockar vi fram gps,en och knappar in följande  N 57 32.455 E 013 21.370 när ni är på koordinaterna är vi nere vid bruket och noterar där det äldsta årtalet som ( D ) ni står ju nu antagligen på gångbanan och den följer ni nu in mot centrum igen, gå på gångbanan bredvid huvudleden hela vägen fram tills ni skådar detta där i huset finns förutom riktigt fint glas/utställningar, glasblåsning riktigt god mat och även angivet utanför på huset hur högt över havet vi nu befinner oss det noterar vi som ( E )och nu dax för lite summering innan finalen. A+B+C-7162=XXX D+E-1592=YYY N 57 32.XXX E 013 21.YYY Skriv in i checkern så får ni lite mer information GeoCheck.org Flag Counter ENGLISH A walk through the industrial town of Limmared. The location of the cache is pointad/marked on the map is an excellent point to start at and is also a nice parking lot for you! The walk takes you through a part of Limmared and takes about 10-20 minutes a man wading through but also if you want to visit the caches you will go past, is, of course, a few pieces of different paver in this neighborhood. In addition to the log book in the cache, there is a stamp and ink pad if you want to stamp your own log book, it will be left behind, is not a replacement item. But please use the inkpad and leave your fingerprints in the cache log book next to your signature. Now we start our walk and go in the direction towards the photo from the pointade coordinates 100 metres where you take a left onto Main Street, storgatan, we follow 240 metres until we see this follow the Hill up until the road splits, where you choose the left, follow the road and take a left onto Furuvägen, after about 30 m at Furuvägen notes you a four-digit number (big digits) on the electrical cabinet , we call (A) when it is written or memorized continue ahead and turn off and back on the trail after a short walk through the small forest, we are now on top of a hill with a nice view of the industrial community, even the old belfry is stable here at altitude, note the number of thick pillars and Struts that hold the splendor of the piece in place, we call (B) now we continue and go down towards Kruta-Johan and his little red cottage, a nice little memory that is left and is reminiscent of times gone by, Kruta-Johan's name was actually Johan Wilhelm Johansson and lived in this roof from 1700 's, he lived until 1950 in the House who then was at the northern entrance to Limmared, Kruta-Johan earned a living as day laborers in this neighborhood and took the job as wood cutting m, m. The House was moved here 1993 and nowadays it is a bit flat bread baking this sometime about the year, count the number of Windows on the House and you now have (C) now picks we develop gps, and enter the following N 57 32.455 E 013 21.370 when you are on the coordinates, we are down at the Ardag and note where the oldest year as (D) you are right now probably on the walkway and follow you now toward the center again , go on the walkway beside the main road all the way until you see this where in the House is really nice glass/exhibits, glass blowing really good food and even specified outside of the House how high above sea level we find ourselves there, we note that (E) and now time for a little summary before the final. A + B + C-7162 = XXX D + E-1592 = YYY N 57 32.XXX E 013 21. YYY Write into the checker so you get a little more information

Additional Hints (Decrypt)

fr v purpxrea

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.