Skip to Content

<

80jr de Zwervers Groningen cache en TB hotel

A cache by Roelof en Sanne Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/13/2015
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Deze cache is ook een hotel. Het zou fijn zijn als de uitgenomen TB's ook worden uitgechecked. Alvast bedankt!

FTF: = Johphi

STF: = De Bruine Ruiters

TTF: = RCastelijns


80 jaar scouting de Zwervers

 

Deze cache is geplaatst naar aanleiding van het 80 jarige bestaan van scoutinggroep de Zwervers Groningen in 2015. Om de cache te kunnen vinden moet je eerst een route afleggen die je langs een vijftal van de locaties voert waar de Zwervers door de jaren heen hebben gezeten. Op deze manier willen we iets van de rijke historie van de Zwervers met jullie delen.

De route start op bovenstaande coördinaten, dit is locatie 1. De totale route is ongeveer 4,5 km lang en is zowel fietsend als lopend te doen. Hou er rekening mee dat beginpunt en eindpunt van de route zo’n 2,5 km uit elkaar liggen. 

Veel plezier!

De geschiedenis van De Zwervers begint in 1928. Toen is Gruno’s Garde opgericht, dit was een christelijke jeugdvereniging, waarbij clubs en afdelingen zich konden aansluiten. Zo was er een jeugdkoor, reciteerclub, mondaccordeonclub en ook een fietsclub. De ongeveer 13 leden van de fietsclub fietsten regelmatig naar een bosrijke omgeving, zoals de Appelbergen of de Scharlakenhof en gingen daar pionieren, knopen leggen of EHBO oefenen. 

In 1935 kwam de vraag bij de fietsclub om een padvindersclub te vormen en in dat jaar is de Christelijke padvindersgroep de Zwervers opgericht. Er werd gekozen voor het dragen van een oranje das. 

Locatie 1:

N53º 13.461  E006º 33.620

Je staat nu voor Violenstraat 20. Dit is een pand dat in 1935 dienst deed als school. Waarschijnlijk gebruikte Gruno’s Garde in dit gebouw een aantal lokalen en in één van die lokalen is scoutinggroep de Zwervers waarschijnlijk opgericht. 

 

Beantwoord hier de volgende vraag:

Je ziet een aantal zwart op witte getallen op de muur naast het hek. Tel deze getallen bij elkaar op. Tel de cijfers van de uitkomst ook bij elkaar op. Ga hiermee door totdat je 1 cijfer overhoudt. Dit is A.

Vervolgens vertrok de groep naar achtereenvolgens ruimtes aan de Jacobijnerstraat en het Gedempte Boterdiep. Dit was in de periode tussen 1935 en 1940.

In de Tweede Wereldoorlog was de padvinderij verboden, maar in het geheim werden er door leden van de Zwervers toch nog activiteiten georganiseerd. Een aantal leden gingen in de oorlog verder als Evangelische Jeugd Club. Zo werden ze door de Duitsers met rust gelaten en konden ze tot op zekere hoogte doorgaan met het scoutingspel.

De Evangelische Jeugd Club kwam in de oorlogsjaren waarschijnlijk samen aan de Folkingestraat 44a, waar toen het evangelisatiegebouw “Rehoboth” zat.

Na het einde van WOII werden de Zwervers weer actief en in 1946 ontstond de zeeverkennersgroep de Otters uit de Zwervers. Inmiddels zitten de Zwervers in een pand aan de Javalaan, dat in 1948 weer wordt verlaten.

 

Locatie 2:

N53º 13.(100*A)-112  E006º 33.900+(20*A)+A-2

Op nummer 8 zie je het pand waar de Zwervers in 1948 naar toe gingen.

 

Beantwoord hier de volgende vraag:

Op de gevel van het gebouw staat een tekst. Hoe luidt de familienaam die in deze tekst staat? Stapeltel het antwoord. Dit is B.

In januari 1950 keerde zeeverkennerstroep de Otters terug naar de Zwervers. Zij hadden een blauwe das en die werd samengevoegd met de oranje das van de Zwervers. Zo ontstond de oranje/blauwe das die alle Zwervers-leden tot op heden nog steeds dragen. 

Korte tijd later werd een andere scoutinggroep, de Stanley-groep, opgeheven en zij voegden zich ook bij de Zwervers. Hierdoor werd het noodzakelijk te verhuizen naar een locatie waar meer ruimte was. Gelukkig was het pand waar de Stanley-groep zat groot genoeg en dus verhuisden de Zwervers in 1950 daarheen.

Overigens wordt de naam Stanley nog steeds gebruikt door de 18+ speltak van de Zwervers, zij heten de Stanleystam. 

 

Locatie 3:

N53º 13.500+(A*B)  E006º 33.(100*A)+(13*B)+2

Je staat nu bij de plek waar het inmiddels gesloopte pand stond waar de Zwervers in 1950 heen verhuisden. Dit was op nummer 11. Daar is nu een flatgebouw, waarschijnlijk stond het gebouw waar de Zwervers in zaten op ongeveer dezelfde plek. 

 

Beantwoord hier de volgende vraag:

Hoeveel balkons zie je aan deze kant van de flat? Dit is C.

Er was weinig geld voor onderhoud, waardoor het pand steeds verder achteruit ging. Er werd door de leden wel veel vrije tijd in onderhoud gestoken, maar dat mocht niet of nauwelijks baten. Er werd dus gezocht naar een betere huisvesting. Die werd in september 1968 gevonden. Dit betrof een jeugdgebouw, dat gedeeld werd met nog een aantal andere jeugdorganisaties. 

 

Locatie 4:

N53º 13.(80*C)+5  E006º 33.(170*A)+2

Op nummer 4 was het gebouw waar de Zwervers in 1968 een nieuwe huisvesting vonden. Helaas is het pand inmiddels gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Beantwoord hier de volgende vraag:

Wat zit er nu in dit pand? Stapeltel het antwoord. Dit is D.

In 1977 voegde de meisjesgroep Lies Evertsgroep zich bij de Zwervers. Meisjes waren al lange tijd welkom bij De Zwervers, maar zij draaiden altijd in aparte groepen. Met de komst van de Lies Evertsgroep werd besloten om in gemengde groepen te gaan draaien. Hiermee liepen de Zwervers voorop in de landelijke ontwikkelingen.

Pas in 1985 verhuisden de Zwervers weer. In ons inmiddels lange bestaan hadden we nooit een eigen pand gehad en het pand dat we tot 1985 gebruikten moesten we ook delen met andere gebruikers. De wens bestond dus om een eigen gebouw te bezitten. In 1985 kwam deze wens uit toen de Zwervers een oud schoolgebouw van de gemeente konden kopen op een prachtige plek. Voordat we die locatie betrokken zaten we korte tijd in een ander gebouwtje aan dezelfde straat.

Optioneel: vind je het leuk om te zien waar de Zwervers in de Tweede Wereldoorlog in het geheim hun activiteiten deden? Ga dan van locatie 4 eerst naar de Folkingestraat 44a, coördinaten: N53º 12.922  E006º 33.899. Hier hoef je geen vraag te beantwoorden, dus als je rechtstreeks naar locatie 5 wilt, kun je dit punt overslaan.

 

Locatie 5:

N53º 12.(9*D*10)+(2*C)  E006º 33.(A*100)+3

Als je hier richting het noorden kijkt zie je het gebouwtje waar de Zwervers in 1985 korte tijd in hebben gezeten. Het wordt nu gebruikt door scoutinggroep Impeesa. Als je naar het zuiden kijkt zie je "De Til”, het gebouw waar de Zwervers sinds 1985 met zeer veel plezier gebruik van maken. 

Beantwoord hier de volgende vraag:

Hoeveel andere vaste gebruikers heeft De Til, naast de Zwervers? Dit is E.

In 1995 is ons gebouw grootschalig verbouwd. Dit hebben de leden van de Zwervers grotendeels zelf gedaan. In deze periode is ook de Prins Willem Alexandergroep opgegaan in de Zwervers. Op dit moment bestaat onze groep uit zo’n 180 personen. 

Je hebt nu alle informatie om de locatie van de cache te kunnen berekenen. Als je dat liever zittend wilt doen loop je een klein stukje in westelijke richting en dan zie je aan de linkerkant een speeltuintje en een vijver met een aantal bankjes. 

Het coördinaat van de cache is met onderstaande formule te berekenen:

N53º E*C.(5*B*10)+(E*D)  E006º (5*B)-2.((A*B)+C+D)*10+B+E

 

Let op: de cache moet vanaf openbaar terrein benaderd worden. Als je een zwart metalen hek en/of een houten hek passeert ben je te ver!

Ook door de week wordt ons gebouw dagelijks gebruikt; als er mensen aanwezig zijn, stoor ze niet.

Om de cache te openen heb je dit nummer nodig, 193.

 

Er is meer dan voldoende plek voor TB’s in de cache. 

English:

80 years Scouting De Zwervers

This cache has been placed in response to the 80th anniversary of Scouting Groep “De Zwervers” (“De Zwervers” is a Dutch name meaning The Wanderers). To find the cache, you will travel a route which leads past five of the locations that have housed “De Zwervers” during the years. This way we want to share with you parts of the rich history of this Scouting Group.

The route starts at the coördinates mentioned above. This is location 1. The whole route is approximately 4,5 kilometers long and is accessible both by bicycle and by foot. Please keep in

The history of “De Zwervers” starts in 1928. In that year Gruno’s Guard was founded. Gruno’s Guard was a christian youth association which allowed different clubs and organisations to join them. Examples of the organisations that joined the Gruno’s Guard were a youth choir, a recital club, a club for harmonica players and also a cycling club. The approximately thirteen members of this cycling club regularly biked to a woody environment like Appelbergen en Scharlakenhof. There they made structures with ropes and wood, learned to tie knots and practised First Aid. In 1935 the cycling club was asked to form a Scouting group en in that year the Christian Scouting group “De Zwervers” was founded. They chose to wear a orange tie with their uniform.

Location 1:

N53° 13.461 E006° 33.620

You are now standing at the adress Violenstraat 20. In 1935 this building was used as a school. Gruno’s Guard probably used a few rooms in this building and it is suspected that Scouting Group “De Zwervers” was founded in one of these rooms.

Please answer the following question on this location:

There are a few black numbers on a white background. Add up these numbers. Then add up the seperate digits of the outcome until you are left with one digit. This is A.

Subsequently the group has used in succesion rooms at the Jacobijnerstraat en het Gedempte Boterdiep This was in the period between 1935 en 1940. In World War II the Germans had forbidden Scouting, but members of “De Zwervers” still organised some activities in secret. A few members continued as a Evangelical Youth Group. This way they were left alone by the Germans and were able to continue to a certain extent their scouting activities. It is likely that the Evangelical Youth club met at the Folkingestraat 44a, where at the time the evangelism building “Rehoboth” was established.

At the end of World War II “De Zwervers” became active again and in 1946 the Sea Scouting Group The Otters came forth from “De Zwervers”. At that time “De Zwervers” were housed in a building in the Javalaan, which they left in 1948.

Location 2:

N53° 13(100*A)-112 E006° 33.900+(20*A)+A-2

At number 8 in this street, you see the building that “De Zwervers” moved to in 1948.

Answer the following question at this location:

On the facade of this building you see a text. What is the family name that is mentioned in this text? Use letter values and then stack count, then add up the seperate digits of the outcome until you are left with one digit. This is B.

In january 1950 the Sea Scouting Group the Otters rejoined “De Zwervers”. They wore a blue tie and this was combined with the orange tie of “De Zwervers”. This way the orange-blue tie came into being, that is worn by all members of “De Zwervers” to this day. Not long after another Scouting Group, the Stanley Group, was disbanded and also joined “De Zwervers”. This made it necessary to move to another location which had more space. Luckily the building in which the Stanley Group was housed was large enough, so “De Zwervers” moved in 1950 to this location. By the way, the name Stanley is stil used by the 18+ chapter of “De Zwervers”. They are called the Stanley Stam.

Location 3:

N53° 13.500+(A*B) E006° 33.(100*A)+(13*B)+2

You are now standing at the location where “De Zwervers” moved to in 1950. The building does not exist anymore, it has been demolished. It was located at number 11. Nowadays this is an apartment buiding, but the building that housed “De Zwervers” was probably located near this spot.

Answer the following question:

How many balconies do you see on this side of the apartmentbuilding? This is C.

The building continued to deteriorate because there was not enough money for maintenance. Members of the scouting group invested quite a lot of their free time in the maintance, but to little or no avail. Therefore they continued to search for better housing. This was found in 1968 in the form of a building for youth groups. They shared the building with other youth organisations.

Location 4:

N53° 13.(80*C)+5 E006° 33.(170*A)+2

The building where “De Zwervers” found new housing was located at number 4. Sadly the building has been demolished and was replaced with newly built houses.

Answer here the following question:

What is now located in this building. Use letter values and then stack count, then add up the seperate digits of the outcome until you are left with one digit. This is D.

In 1977 the girl scouts group Lies Evertsgroep joined “De Zwervers”. Girls had already for a long time been welcome to join “De Zwervers”, but they participated in different groups. With the arrival of de Lies Evertsgroep it was decided to function in mixed groups. By doing this “De Zwervers” where in the frontline of national developments. “De Zwervers” moved again in 1985. During their long existence, they never had had their own building. The building they used until 1985 was shared with other users. Therefore they started longing to own their own builing. In 1985 this wish came to fulfillment when “De Zwervers” wereable to purchase and old schoolbuilding from the town council. The building was in a beautiful location. Just prior to moving the group was housed for a short time in a building in the same street.

Optional: would you like to see where “De Zwervers” was housed in World War II and performed

their secret activities? Then go from location 4 first to Folkingestraat 44a,

coördinates: N53° 12.922 E006° 33.899. You do not have to answer a question at this location, so if you want to go directly to location 5 you can skip this location.

Location 5:

N53° 12.(9*D*10)+(2*C) E006° 33.(A*100)+3

When you look to the north at this location, you see the building that housed “De Zwervers” for a short while in 1985. Nowadays it is used by scoutinggroup Impeesa. When you look to the south, you see a building named “De Til”, the building that is now being used by “De Zwervers” to their

Answer here the following question.

How many other regular users does the building “De Til” have? This is E.

In 1995 this building has undergone major renovation. For the biggest part this has been done by members of “De Zwervers” themselves. In this period the Prins Willem Alexandergroep also was absorbed by “De Zwervers”. At this moment “De Zwervers” has about 180 members.

You now have all the information you need to calculate the location of the cache. If you prefer to calculate this sitting down, you can walk a little distance to the west. There you see a playground and a pond with a few benches.

You can calculate the location of the cache with this formula:

N53° E*C.(5*B*10)+(E*D) E006° (5*B)-2.((A*B)+C+D)*10+B+E

Pay attention: the cache should be approached from public terrain. If you pass a black metal fence and/or a wooden fence, then you have wandered to far!

The building is in use daily, also during the week; if other people are present, please do not disturb them.

To open the cache you need this number 193.

There is more than enough space for TB’s in the cache.

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

219 Logged Visits

Found it 167     Didn't find it 2     Write note 45     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 5 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.