Skip to content

<

Klintaines ūdensrijējs

A cache by Rudice Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/13/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

LAT

Visērtākā piekļuve pa tauvasjoslu. Slēpnis atrodas pie mazā ūdensrijēja, kurš vērojams vasaras notecē. Slēpnis Lock&Lock kastīte ar viesugrāmatu un zīmuli

ENG

Best acces by towpath. Cache located close to smallest swallover what observable in summertime. Cache are Lock&Lock box with logbook and pencil


LAT

Sākotnēji šis bija iecerēts kā zemesslēpnis, bet mana pacietība cīņa ar virsuzraugiem kapitulēja pēc 5 e-pasta :(

Ar MK 175 noteikumu pielikumu Nr.2 ģeoloģiskais dabas piemineklis - Klintaines sausgultne un karsta kritenes, atrodas daļēji dabas liegumā un Natura 2000 teritorijā Klintaine.

Teritorija atrodas Daugavas senlejā, vietā, kur senleju ietverošās paugurvaļņu makroformas nodala Viduslatvijas zemieni no Austrumlatvijas zemienes.

Dabas pieminekli veido Klintaines, jeb Būdas dzirnavu upītes ieleja ar upes gultnē esošajām kritenēm – ūdensrijējiem un sausgultnes posmu.

Gultnē ir vairāki ūdensrijēji, bet lielākais no tiem, gultnes vidusdaļā, uzņem praktiski visu upes noteci mazūdens periodā.

Sausgultne ir izsekojama līdz ūdenskrātuves līcim. Ūdeņu izplūde, kas agrāk bijusi avotā Daugavas krastā, atrodas zem ūdenskrātuves līmeņa.

Teritorijas austrumu mala ietiecas pamestā applūdušā dolomīta karjerā, kurā ir daļēji aizbirusi dolomītu atseguma siena - Daugavas svītas apakšējās pasvītas dolomīti.

Teritorijā novēroti aizsargājami augi meža vizbulis (Anemone sylvestris) un dziedniecības indaine (Vincetoxicum hirundinaria).

Minētais dabas veidojumu komplekss ir nozīmīgs visas Latvijas mērogā kā viena no izteiksmīgākajām un vieglāk pieejamajām ūdensrijēju izpausmes vietām.

Teritorijā nav praktiski nekādas informācijas par dabas vērtībām un ģeoloģisko uzbūvi. Nav arī labiekārtojuma infrastruktūras.

 

ENG

Klintaine Swallower

On the beging this was created like EarthCache, but after 5th conversation with Groundspeak earthAcademy I change my mind :(

With the Parlament Regulation 175 Annex No.2 - Klintaines dry riverbed and karst caves, located partly in the nature reserve and Natura 2000 site Klintaine is geological natural monument protected by goverment.

The area is located in the Daugava river valley, the place where the valley enclosing hill macro forms separate Middle Latvia lowland from Eastern Latvia lowlands. Natural monument consists Klintaines, or Buda mill river valley with the river bed existing karst - water Swallowers and dry riverbed stage.

Water Swallowers there are several, but the biggest of them in the middle, receives all river runoff low water period. Dry riverbed traceable till Daugava.

The eastern edge extended into the abandoned flooded dolomite quarry - Daugava suites lower undersuites dolomites.

On riverbed territory observed protected forest plants Vizbulis (Anemone sylvestris) and healing Indain (Vincetoxicum hirundinaria).

This natural formation is important place of all Latvian gage as one of the most impressive and more easily available Water Swallowers expression sites.

Territory is practically without any information about the values of nature and geological structure. There also missed improvements of infrastructure.

Additional Hints (Decrypt)

YNG Fvran
RAT Jnyy

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.