Skip to Content

<

Śnieżne szaleństwo - Moczydło

A cache by hiuppo Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/24/2015
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Kesz powstał z 2 powodów: aby nie zapomnieć o tym, że był tu wyciag narciarski oraz żeby pokazac jeden z najwyższych punktów Warszawy.

Cache "Snow madness – Moczydło" was made for 2 reasons: to not forget about the fact that there was a ski lift and to show one of the highest points of Warsaw.


[PL]

Moczydło – a w zasadzie Górka Moczydłowska, to sztuczne wzniesienie na Woli w parku o tej samej nazwie. Wcześniej były tu glinianki – pozostałości po cegielniach. Sama nazwa nawiązuje do podmokłego terenu i zdaniem niektórych badaczy to tutaj m.in. były źródła rzeki Rudawki, która do dziś istnieje w dzielnicy Bielany.

Górka usypana została po II wojnie światowej z gruzów zburzonej Warszawy i pierwotnie miała wysokość 132,5 m n.p.m. Na przełomie lat 60 i 70, zapewne w czynie społecznym, utworzono park i zrewitalizowano górkę. Utworzono tu stok narciarski z wyciągiem orczykowym oświetlonym nocą, a wypożyczalnia sprzętu narciarskiego znajdowała się na dole stoku (na stoku widać ślady po zasypanej kamiennej alejce – czyli wyciąg powstał później niż park na górce). Było to przez wiele lat doskonałe miejsce do nauki jazdy na nartach – zjazdowych i biegowych. Jak to kiedyś wyglądało można zobaczyć tutaj.

W latach 90. XX wieku wyciąg rozebrano, a jedynym śladem po nim zostały latarnie na stoku oraz budynek dawnej wypożyczalni (obecnie po rozbudowie restauracja). W planie inwestycji na lata 2013-2017 dzielnica Wola zapisała odbudowę infrastruktury górki, ale kwota 3,5 mln złotych jak na razie jest zaporą nie do przebycia.

W 2010 z okazji 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina na stoku górki pojawiły się nuty wykoszone w trawie (projekt "Chopin w Parku", zdjęcie satelitarne widoczne w serwisie google).

Jako ciekawostkę można dodać, że w ramach reprywatyzacji na terenie parku Moczydło są 2 działki prywatne – z czego jedna ma 1 ha z 27 ha powierzchni parku.

W grudniu 2018 w ramach realizacji budżetu partycypacyjnego na szczycie górki zamontowane zostały ogólnodostępne 3 pary teleskopów astronomicznych, które umożliwią obserwację nieba zarówno w nocy jak i w dzień. Obok postawiono podświetlane gabloty informacyjne z planem nieba oraz panoramą miasta.

Kesz: Preforma PET – zawiera logbook i FTF. Proszę nie niszczyć roślin, kesz dostępny z trawnika.

[EN]

Moczydło - in fact Moczydło Hill, the artificial rise in Wola in the park of the same name. Previously, there were clay pits - the remains of the brick factory. The name refers to the wetland area and, according to some researchers, the beginning of the river Rudawka was here – now a small spring which still exists in the Bielany district.

Hill was build after the Second World War from the rubble of the destroyed Warsaw and originally had a height of 132.5 m. In the late 60s and 70s, probably in a public works during working saturdays, they created a park and revitalized hill. Created here ski slope with ski lift lit at night, and ski equipment rental place was at the bottom of the slope (on the slopes, you can see traces of the buried stone alley - the lift was built later than the park on the hill). It was for many years an excellent place to learn skiing - downhill and cross-country skiing. How it used to look like can be seen here.

In the 90s of the twentieth century lift was demolished, and the only trace of him has been lighthouses on the slope and the building of the former ski rental place (now the restaurant). In the investment plan for the years 2013-2017 for Wola district enrolled rebuilding the infrastructure of the hill, but the amount of 3.5 million PLN so far is too much.

In 2010, on the 200th anniversary of the birth of Frederic Chopin on the slope of a hill appeared notes in the grass (the project "Chopin in the Park", visible satellite photo on Google).

It is interesting to add that in restitution to the park Moczydło are 2 private plots - one of which has 1 ha of the 27 ha whole park area.

In December 2018, as part of the implementation of the participatory budget of city of Warsaw, at the top of the hill, three pairs of astronomical telescopes were installed here, which will enable observation of the sky both at night and during the day. Next to it, there are illuminated information cabinets with a sky plan and a panorama of the city.

Cache: PET Preform - contains a logbook and FTF.

Additional Hints (Decrypt)

Zntargvp evtug fvqr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

302 Logged Visits

Found it 279     Didn't find it 7     Write note 5     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 2     Owner Maintenance 5     Update Coordinates 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 34 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.