Skip to Content

<

NP 2 - Soldat - Novoveske posmajdani 2

A cache by Dzingo a ababp Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/29/2015
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Keška je umístěna na klidném místě v lesíku, blízko místního rybníka Soldát.

[EN] This Geocache is located in peaceful place in the woody area near local pond called Soldát.

 

NOVOVESKÉ POŠMAJDÁNÍ 2 – SOLDÁT

Nová Ves u Chotěboře je příjemná vesnice s bohatou historií. Byla založena ve 13. století a leží v blízkosti řeky Doubravy na Českomoravské vrchovině. Na sever se vypínají tajuplné Železné hory se stejnojmennou Chráněnou krajinnou oblastí.

Okolí současné Nové Vsi je osídleno asi od 1. poloviny 12. století. Do té doby nebyla Českomoravská vysočina nikdy obydlena, protože zde bylo velmi drsné podnebí a vysočinu pokrýval hustý prales, kterým vedla pouze úzká stezka. První obyvatelé do údolí Doubravy přišli až tehdy, když v roce 1125 založil ve Vilémově hrabě Vilém za Sulzbachu klášter. Roku 1288 koupil klášterní pozemky rytíř Mstislav z hradu Chlumku u Čáslavi a založil zde tuto obec.

Podle místní pověsti je však počátek obce úzce spjat se zaniklou osadou na nedalekém návrší na Rouzeni. Nová Ves se zpočátku jmenovala Fojtova Ves, německy Voitsdorf a vznikla na pozemcích bývalé vsi na Rouzeni. Název Nová Ves se ujal až později, možná jako vzpomínka na starou ves na Rouzeni.

V současnosti má obec 580 obyvatel, je zde škola, pošta, sokolovna, zámek, prosperující ZD a v květnu se tu pravidelně koná hezká pouť.

Tato série by Vás měla provést po zajímavých místech této, nám velice milé, obce. Jezdili jsme sem za skvělou pohostinnou babičkou a máme to tu velice rádi.

SOLDÁT

Druhá z této série Vás přivede k místnímu rybníku Soldátu. Název pochází z dávných dob, kdy se zde údajně utopil voják. Rybník je dlouhý zhruba 700 m a jedná se o rybník chovný (Kapr, Štika, Síh nebo Okoun). Na jeho východním břehu je pěkný lesík, kterému za mamčina mládí říkali „Březinka“ a sem se prý chodívalo randit či hrát na kytaru. Zde někde je také ukryta i naše keš. Jak sami uvidíte, břízy nahradil les s převahou pěkných habrů. Od keše je vidět stavení, které si zde vybudovali zdejší myslivci a čas od času se tu pořádají různé veselice. Na samotném rybníce se celé generace novovesáků prý učili plavat a mamka tu dokonce jezdila v neckách. To byly časy...:o)

Ke kešce se dá nejlépe dostat od parkoviště u hřbitova. Chvíli půjdete po silnici, poté zahnete doleva (viz waypoint) na nenápadnou stezku do lesíka, kde je keška ukryta. Přejeme příjemné hledání.

NEZAPOMEŇTE SI OPSAT BONUSOVÉ ČÍSLO na víčku, z logbooku nebo z kmene vedlejšího malého habru.

[EN]:

NOVÁ VES 2 – SOLDÁT

Village Nová Ves u Chotěboře was founded in thirteen-century and lays close to the river Doubrava in Czech and Moravian Highlands.  Above the village rests mystical Železné Hory (Iron Mountains).

Surrounding of Nová Ves is settled from about 1st half of twelve century.  Until that time Czech and Moravian Highlands were never settled because here was very rough climate and the highlands were covered by a thick forest where only very narrow path went through. First inhabitants came to the valley of Doubrava only when in year 1125 earl Vilem from Sulzbach has founded a monastery. In year 1288 knight Mstislav from a castle Chlumek by Caslav bought monastery’s land and has founded here a village.

By local tale is the foundation of the village tightly related to the dissolved village on not far rise of Rouzen. Nová Ves was originally called Fojtova Ves, German Voitsdof  and was founded on the land of previous village in Rouzeň. Name Nová Ves was accepted later, maybe as a remembrance of an old village on Rouzeň.

Nowadays village has 580 inhabitants. There is school, post office, gym, castle, prospering cooperative farm and annual funfair on May.

This series would show you some interesting locality in this village which is very dear for us. We used to visit our great hospitable grandmother. We really love this place.

 

SOLDÁT

The second Geocache of the series will bring you to the local pond called Soldát. Its name originates from very long-time ago according to a drowned soldier. His length is 700 m and it is a breeding pond (Carp, Pike, Whitefish or Perch). There is a nice woody area on his east bank which is called „Březinka (Birch tree-land)“. There used to go lovers for a date or local youth played the guitar here according to my mum’s telling. As you can see those birches were replaced by current wood with predominant nice hornbeam-trees. You can see a small house near the cache. This house was built by local gamekeepers and some parties take place there time to time. Whole generation of locals used to learn how to swim on the pond and my mother used to sail on a wooden washtub with her friends. What a nice time used to be..:O)

The best way to this Geocache is to park your car on the parking area near cemetery. Go along the road a little while then turn left on little footpath (look at waypoint) in the woody area, where the Geocach is hidden. We wish you nice treasure hunt.

 

DON’T FORGET TO WRITE DOWN A BONUS NUMBER from the lid, the logbook or from the trunk of the next young hornbeam.Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] frqíz cbq qhorz n uyíqáz fihw eriíe
[EN] V’z qjryyvat haqre gur bnx gerr naq xrrcvat na rlr ba zl qvfgevpg
[D] Vpu Fvgmr hagre rvare Rvpur haq fpuügmra Vuera Obqra

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.