Skip to content

Hasici Trebic Mystery Cache

Hidden : 01/04/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Historie vzniku požární stanice v Třebíci se datuje k 1. lednu 1970, kdy na ni nastoupili první dva zaměstanci města
(strojník a údržbář). Od 1. dubna 1970 zajišťovali nepřetržitou pohotovost, když se počet profesionálních hasičů
zároveň navýšil o třetího pracovníka. V té době má Třebíč okolo 25 000 obyvatel. Koncem roku 1970 již slouži
celkem devět hasičů - tři na směnu. Přijímání pokračuje tak, že koncem roku 1974 je na požární stanici 18 příslušníků.K 1. lednu 1975 vzniká Okresní veřejný požární útvar, jehož velitelem se stává Ivan Štěpánek.
S ním přichází i jedna administrativní síla. Ve druhé polovině sedmdesátých let dochází v Třebíči k
prudkémi nárůstu počtu obyvatel, budování bytů a technické vybavenosti v důsledku výstavby jaderné elektrárny Dukovany.
V roce 1980 má město Třebíč téměř 40 000 obyvatel. Na to musí reagovat navýšením početního stavu i požární stanice.
V závěru roku 1980 tak má celkem 31 zaměstnanců, z toho jsou čtyři denní a 27 ve výkonu směn.

V roce 1981 dochází v historii stanice Třebíč k velké události. Vzhledem k probíhající přestavbě města a vzniku
nového silničního průtahu bylo rozhodnuto asanovat stávající požární zbrojnici v ulici Na Rámech a vybudovat zcela novou, moderní, odpovídající současným nárokům. A tak se 18. března 1981 příslušníci i technika stěhují do provizorních prostor v areálu Technických služeb na ulici Hrotovická. Náčelnikovi OIPO a veliteli OVPÚ byl zadán velký úkol. Urychleně zahájit novou výstavbu.Ta byla zahájena na jaře roku 1982 za vydatné práce svépomocí. Stavba stanice probíhala ve dvou etapách. Provozní budova s garážemi pro požární techniku byla dokončena v roce 1984 a 18. října slavnostně uvedena do provozu. Druhá budova (pomocné garáže, dílny a sklady) se stavěla v takzvané akci "Z" do roku 1984 s dokončením v roce 1987. Do užívání byl tento objekt uveden 2. prosince 1987.
Při výstavbě první budovy odpracovali příslušníci 3789 hodin, z toho 1787 z vlastního volna. Za tuto iniciativu získal OVPÚ 17. května 1985 čestné uznání vlády ČSSR a ÚRO. Ani výstavba druhé budovy se neobešla bez vydatné brigádnické činnosti. Zároveň proběhla plynofikace stanice, byla dokončena výstavba čerpací stanice, vybudována dráha pro požární sport a provedeny technické úpravy.

V letech 1996 a 1997 dostaly obě budovy sedlovou střechu. Také v průběhu těchto let docházelo k navyšování početních
stavů. Koncem roku 1989 sloužilo na požární stanici celkem 49 příslušníků, z toho 5 denních. Dalším významným mezníkem
pro požární stanici bylo zřízení okersního operačního a informančího střediska. K tomu bylo potřeba přebudovat a řádně
vybavit služebnu spojovatelek. Pro personálním obsazení počátkem roku 1995 začalo středisko plnit svoji funkci.
Početní stavy na požární stanici se doplniily na 45 příslušníků ve směně a šest denních příslušníků.

Co se týká vybavení technikou na úseku strojní služby, používala se v prvopočátku vozidla CAS 25 Š 706 RTHP,
CAS 32 T 138, AS 16 Praga RN, Š 1203 a PPS 12. V průběhu let docházelo k obměnám až po dnešní moderní stav.
Významný pokrok znamenalo pořízení zásahového vozidla na dopravní nehody v roce 1995. Úsek chemicko - technické služby
dostal do výbavy dýchací přístroje Saturn a koncem sedmdesátých let byla stanice vybavena ochrannými oděvy Sunit.

Spojová služba zahajovala svůj provoz se základnovou stanicí a mobilními vysílačkami typu Tesla. Později došlo k přezbrojení na typ Motorola.

Velitelé stanice profesionální hasičů v Třebíči
 
Ivan Štěpánek     1.1, 1975 - 31. 12. 1999
Bc. Petr Krátký    1.1. 2001 - dosud

Pokud máte zájem o exkurzi na této stanici, tak dveře všech hasičských stanici v kraji Vysočina se volně otevřou veřejnosti v období kolem svátku svatého Floriána - patrona hasičů. Stačí jen sledovat web Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina a přijít. Určitě to stojí za to.O keši :

Na uvedených souřadních žádná keš není. Je zde stanice profesionálních hasičů Třebíč. Souřadnice keše vyluštíte naprosto jednoduchým způsobem, netřeba nějaké rady, stačí být pozorný. Nedoporučiji odlov v zimě, kdy kešku částečně přikryje sněhová peřina a odlov není zrovna jednoduchý - ovšem jak se říká, všechno jde.. Je to jen doporučení.
* Obsah keše : logbook, tužka, 3 CWG pro FTF,STF a TFT, pár CWG -prosím pouze kus za kus, několik TB cestovatelů a drobnosti na výměnu.

* Závěrem bych chtěla poděkovat Honzovi - OK2ZDL za rady, betatest a za fotografie z exkurze a také mému malému šikulkovi, který mi zapozoval v kabině auta.

Additional Hints (Decrypt)

Cbq qbuyrqrz arwilffvub ...

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)