Skip to content

<

Mariakirken – build with local geology

A cache by Sveinivar Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/07/2015
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Koordinatene vil lede deg til den flotte sør portalen på Maria kirken. Formålet med cachen er å gi loggeren kjennskap til og evnen til å kjenne igjen lokale steinsorter med fokus på kleberstein .

The posted coordinates will take you in front of the beautiful South portal of the Maria church. The key learning point in this earth cache is toe recognize different types of soapstone and its key properties


Norsk flag

Mariakirken er den eldste bevarte bygningen i Bergen. Kirken er antatt å være bygget en gang på 1100-tallet, sannsynligvis mellom 1130 og 1170. Den har brent ved bybrannene i 1198 og 1248. Maria kirken den bygningstradisjonen som var dominerende i Bergen på 1100-tallet hvilket var klassisk romansk. Kirken har fire portaler. Den vakreste er sørportalen som er senromansk. Den har bevart store deler av dekoren , og er en av de rikeste romanske portalene i Norge. 

Soapstone quarries in the Hordaland area.

Da arbeidskraft var billig og transport dyrt (omvendt av dagens økonomiske virkelighet) var det imperativt at man kunne ta i bruk stein fra lokale bergarter. Bergensområdets varierte geologi muliggjorde dette i rikt mon. Man kan si at en av grunnene til at Bergen har så mange monumentale kirkebygg fra middelalderen ble gjort mulig på grunn av områdets geologi. Det er i identifisert fem ulike klebersteinstyper i Mariakirkens originale murverk fra middelalderen. Kleberstein er en metamorf (omdannings) bergart som finnes i Bergensområdet og velegnet for bearbeiding. Graden av metamorfose avgjør størrelsen på krystallene og dermed hvor lett den kan formes; jo mindre krystaller jo finere detaljer kan man forme. Denne er derfor mye brukt i lokale middelalder kirker og andre byggverk. Rundt 1130-1150 kom de første leveransene av kleberstein fra Urda på Bømlo. De gikk både til Mariakirken, Domkirken, Korskirken og til Nonneseter klosterkirke. I 1146 starter byggingen av Lyse kloster med stein fra det lokale bruddet der. Urdabruddet tømmes da for stein og Lyseklosterbruddet overtar leveransene til Mariakirken og Domkirken. Rundt 1150 – 1160 leveres en serpentinholdig, hard kleber til andre byggetrinn i Mariakirken. Den finner vi igjen i sørportalen og i vestfront av kirken. Denne klebertypen har så langt ukjent opphav. Stein fra Hana i Vaksdal (klebersteinskonglomerat) leveres til de øvre deler av sørportalen i Mariakirken og til Domkirkens nordmur. I tiden mellom 1220 – 1300 synes det som om leveranser fra steinbruddet ved Lyse Kloster er hovedleverandør til steinbygninger i Bergen.

 

Types of soapstone originally used in the Maria church.

Kleberstein består hovedsaklig av mineralet talk med varierede grad av kloritt og amfibol. Talk er et meget mykt mineral med hardhet 1 på Mohrs skale. Det betyr at det kan skjæres med kniv og lett bearbeides. Kleberstein er vanligvis meget finkorning og ikke lagdelt. Av farge er ren kleberstein grønnhvit til mørkegrønn. Lokal kleberstein er også av og til brunlig; dette skyldes at den inneholder elementer av av jerrik karbonat. Disse kan av og til danne brune årer i klebersteinen.

 

Geological map of the Bergen Arc system. The (roughly indicated) position of local soapstone quarries are marked with a star.  The Marble quarry with a triangle and granites and gneisses with a square.

Klebersteinen er dannet fra hardere bergarter rike på magnesium (og jern) dannet på store dyp. Ved dannelse av og foldinger av fjellkjeder presses linser oppover i jordskorpen hvor CO2 og vann opptas i bergarten og den opprinnelige kjemiske sammensetningen av bergarten endres og den blir mykere lettere og under gitte forutsetninger dannes kleberstein. Kleberstein kan i de Bergensnære traktene deles inn i to typer avhengig av i hvilken geologisk tidsalder de er dannet. De lokale klebersteinforekomstene kommer fra lag av kambrosilursk alder (540-420 My). Disse er i ren tilstand gjerne lyse grønne, men kan ofte ha årer av jernkarbonat og kan også opptre i en (rust)brunlig farge. I Bergensområdet er det rester av klebersteinbrudd i et krumt belte fra Os til Samnanger til Trengereid. Den andre typen kleberstein er fra pre kambriske bergarter, dvs mye eldre. Disse finnes i Nordhordaland og på Foglefonnhalvøyen og er oftes mer homogene med lite årer av karbonat.

Kirken har blitt reparert utallige ganger siden den er bygd og ofte har lokale (ikke kleberstein) steinsorter blitt brukt. Både gneisser og granitter fra lokale steinbrudd i og nær sentrum har blitt brukt. Dette kan tydlig observeres både i sørportalen hvor en har erstattet en kleberstein med noen annet samt på vestfronten hvor vi har to tydelige innslag av disse bergartene. Det er et mindre mamormorbrudd på østsiden av Nordåsvannet ved Nesttun. Ren, hvit marmor er dannet gjennom metamorfose fra ren kalkstein. Marmorbruddet kom i gang i 1702 og man kan finne spor av reprasjonsarbeid på sørportalen fra dette bruddet.

Local rocks used in repair jobs on the church.

There is also a smaller marble quarry close to Bergen at Nesttun on the Marble island. Marble is a normally white non-foliated metamorphic rock composed of recrystallized carbonate minerals, most commonly calcite or dolomite. Marble is commonly used for sculpture and as a building material.

Please email me any suggestions for improvements, corrections or additions to the text of this cache.

Send the answers by e-mail via the cache owner's profile page on Geocaching.com. You can log immediately after you have emailed me your answers.

Send svarene på spørsmålene via min email. Du kan logge straks etter at du emailet meg svarene på spørsmålene.

Logs without answers emailed to CO or with pending questions from CO will be deleted without any further notice.

Logger uten at jeg har mottatt svar på spørsmålene blir sletter uten forvarsel.

Questions:

The south portal and the three different rocks used

Question 1.Position yourselves in front of the south portal and study the rocks used. 1A) Use the figure above and identify the rock (type and origin) marked with an B. 1B) Based on the color, what type of mineral/metal du you believe there is in this soapstone? Gå til de angitte koordinatene og du befinner deg foran vest portalen. 1A) Bruk figuren over og identifiser typen og opprinnelsested av kleberstein merket med B. 1B) Basert på fargenyansen i klebersteinen; hvilket mineral/metall antar du forurenser klebersteinen ?

The west wall with at least two stones that are not soapstones

Question 2. Study closely the rock used in the area marked with an A in the figure above. Which of the soapstones do you believe this type of rock is - use color and texture to justify your answer. Studer nøte klebersteinen i området merket med A over. Hvilken type kleberstein er dette - begrunn svaret med farge og tekstur.

Question 3. Take a closer look on the rock marked with C and then position yourselves in front of the west wall (at WP). Study the rocks used. Use the figure above to locate the rocks and identify the three types of rocks (C from GZ) used. Name the type of rocks C=, D= and E=. Studer bergarten brukt i søylen markert med C og gå deretter til vestfasaden (WP). Bruk figuren over og identifiser de to typene bergarter brukt. C= (fra GZ), D= type og E= type.

Question 4. Go to the far left side of the West wall (South West corner). You can at this spot observe some soapstones with brownish veins. How thick are these vaines (typically) and what do they consist of ? Gå til sør-vest hjørnet av vestveggen. Du vil der se noen klebersteiner med noen brune årer. Hvor tykke er disse årene typisk og hva skyldes disse årene ?

Optional question: Include a picture of you or your GPS at the site. Inkluder et bilde av deg eller din GPS ved GZ eller WP1. Please do not include pictures in your log that may answer the questions above.

 

Sources:

Steinbyen Bergen, (2000).  Tom Heldal og Øystein J. Jansen ISBN 82-7326-059-3.

Age constraints on the late Caledonian (Scandian) deformation in the Major Bergen Arc, SW Norway, (2006). Haakon Fossen & W. James Dunlap. Norwegian Journal of Geology, Vol. 86, pp. 59- 70. Trondheim 2006. ISSN 029-196X.

Mariakirken – en bygging av en middelalderkirke : http://bergenmuseum.uib.no/nettutstillinger/geologi/mariakirkens_geologi/index.htm

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.