Skip to content

<

Anno Domini 1132 - Stiški samostan

A cache by AleksSI Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/08/2015
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

V zavetju dolenjskih gričev je začela leta 1132 nastajati stiška opatija, najstarejši samostan na ožjem slovenskem ozemlju. Za njeno dejansko in pravno ustanovitev je poskrbel oglejski patriarh Peregrin kot pristojni škof, čigar vpliv je segal vse do Burgundije, matične dežele cistercijanskega reda, od koder so prišli v Stično prvi menihi skupaj z njenim francoskim graditeljem Mihaelom.


Stiški samostan po Vajkardu Valvasorju

Mnogi plemiški dobrotniki so v naslednjih stoletjih samostan bogato obdarili, veliko škode pa so mu v vsakem pogledu povzročili turški vpadi, zlasti v drugi polovici 15. stoletja. V 17. stoletju je samostan doživel velik razcvet, dokler ga avstrijski cesar Jožef II. ni razpustil. Z obnovo koncem 19. stoletja se je v njem spet začelo redno redovno življenje. Samostan je dolga stoletja pomembno vplival na versko in kulturno življenje teh krajev. Danes je v cistercijanskem samostanu manjša redovna skupnost ter Muzej krščanstva na Slovenskem s stalnimi in občasnimi razstavami. Samostan je eden največjih kulturnih in sakralnih spomenikov pri nas. Samostanska knjižnica je do jožefinskih reform varovala dragocene iluminirane Stiške rokopise v latinščini iz 12. in 13. stoletja. V Stični je leta 1428 nastal za slovensko slovstvo pomemben Stiški rokopis, eden prvih pisnih spomenikov v slovenščini. Samostan je znan po križnem hodniku v osrednjem prostoru samostana, ki še danes velja za enega najlepših gotskih križnih hodnikov na Slovenskem. V sklopu samostana je po nekaterih virih najdaljša bazilika v Sloveniji, bazilika Žalostne Matere Božje.

S samostanom je povezana zgodba vojvodinje Viride Visconti, ki je bila velika dobrotnica samostana, mati Ernesta Železnega, zadnjega koroškega vojvode, ki je bil ustoličen 18. marca 1414 po stari karantanski šegi in stara mati Friderika III., ki je postal tudi nemški kralj in cesar Svetega rimskega cesarstva. Virida Visconti se je na Pristavo pri Stični zatekla po smrti moža, habsburškega vojvode Leopolda III., ki je vodil tudi večino naše dežele. 

Za izračun lokacije zaklada je potreben obisk Muzeja krščanstva na Slovenskem in redovne cerkve v sklopu samostana ter obisk cerkve sv. Lamberta na Pristavi. 


VIRI:
http://www.mks-sticna.si/  


Muzej krščanstva na Slovenskem - vstopnina za stalni razstavi:
Odrasli: 5,00 EUR
Odrasli v skupini (najmanj 10 oseb): 4,00 EUR
Učenci, dijaki, študentje: 2,00 EUR
Učenci z delovnimi listi: 3,00 EUR
Upokojenci: 3,00 EUR
Družine (najmanj 3 družinski člani): 7,00 EUR
Prva nedelja v mesecu: brezplačno
Osebe s posebnimi potrebami: brezplačno
Imetniki kartic ICOM, SMD, SUZD, DRS: brezplačno
Odpiralni čas: vodeni ogledi od torka do sobote ob 8:30, 10:00, 14:00 in 16:00 ob nedeljah: ob 14:00 in 16:00 GPS lokacije v muzeju so merjene ob oknih. Upoštevajte prostor lokacije za posamezno virtualno točko.


Redovna cerkev je preko dneva odprta. Zaprta je med 12:00 in 14:00 uro.
Na Pristavi priporočam uporabo predlaganega parkirišča. Dovoz od Pristave do točke je slabo prevozen.

 

In 1132 began the construction of Stična Abbey, the oldest monastery in the narrower Slovene lands, sheltered by the hills of the Dolenjska region. Its actual and legal foundation was directed by Peregrin, Patriarch of Aquileia, as an able bishop, whose influence reached as far as Burgundy, the mother province of the Cistercian order, from where the first monks came to Stična, along with its French builder, Michael.

Stična Monastery as depicted by Janez Vajkard Valvasor

Many aristocratic benefactors gave rich donations to the monastery in the centuries that followed; however, Turkish invasions caused great damage to it, especially in the second half of the 15th century. The monastery flourished in the 17th century, until the Hapsburg Emperor Joseph II disbanded it. Following a renovation at the end of the 19th century, regular monastic life began anew. For centuries, the monastery had an important impact on the religious and cultural life of the region. Today, the Cistercian monastery houses a smaller monastic community and the Slovene Museum of Christianity with its permanent and temporary exhibitions. The monastery is one of the biggest cultural and sacral monuments in Slovenia. Until the reforms introduced by Emperor Joseph II, the monastery's library kept the valuable illuminated Stična manuscripts, written in Latin and dating from the 12th and 13th century. In 1428, the Stična Manuscript was created in Stična; it is one of the first written texts in the Slovene language and as such is important for Slovene linguistics. The monastery is famous for the cloister in its central area, which is still considered one of the most beautiful Gothic cloisters in Slovenia. According to some sources, the monastery complex contains the longest basilica in Slovenia, the Basilica of the Sorrowful Mother of God.

Tied to the monastery is the story of the Duchess Virida Visconti, who was a great benefactress of the monastery, the mother of Ernest the Iron, the last Duke of Carinthia, who was enthroned on 18 March 1414 according to the traditional rite in Carinthia, and the grandmother of Frederick III, who became the King of Germany and the Holy Roman Emperor. Virida Visconti came to Pristava nad Stično after the death of her husband, the Habsburg Duke Leopold III, who had ruled over most of our land.

In order to calculate the location of the treasure you must visit the Slovene Museum of Christianity, the monastic church in the monastery complex and the Church of St Lambert in Pristava.Slovene Museum of Christianity - entrance fee for permanent exhibitions:
Adults: €5.00
Adults in a group (10 persons minimum): €4.00
Primary and secondary school students, university students: €2.00
Students with worksheets: €3.00
Pensioners: €3.00
Families (3 family members minimum): €7.00
First Sunday of the month: free of charge
Persons with special needs: free of charge
Opening hours: guided tours from Tuesday to Saturday at 8:30 a.m., 10:00 a.m., 2:00 p.m. and 4:00 p.m.; on Sundays: at 2:00 p.m. and 4:00 p.m
GPS locations in the museum are measured next to the windows. Take into account the location area for an individual virtual spot.


The monastic church is open during the day. It is closed only between 12:00 p.m. and 2:00 p.m..
I recommend using the suggested car park in Pristava. The driveway from Pristava to the destination is in poor condition.

Additional Hints (Decrypt)

Xne ifgbcvgr! Irqb mn mnxynq. / Whfg ragre! Ab vagrenpgvba arrqrq.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.