Skip to Content

<

Geologicka expozice Fefrovske rybniky

A cache by iGRACEK27 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/12/2015
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


V nové geologické expozici hornin z okolí Prachatic jsou zastoupeny ukázky vyvřelých a přeměněných hornin z činných nebo opuštěných lomů z okolí Prachatic. 

Na geologické stavbě Prachaticka se podílejí jako nejstarší členy rulové horniny, které vznikly přeměnou jílovců a drob ze dna moře ve spodních prvohorách (paleozoiku). Nejstarší významnou fází pro zformování dnešního rulového základu bylo právě usazování mořských písků, jílů a vulkanického materiálu na mořském dně. Během postupného zpevňování (diageneze) těchto stovky až tisíce metrů mocných nánosů docházelo ke skluzům příbřežních usazenin po mořském svahu a míšení mělkovodních karbonátových a křemičitých hornin z hlouběji zanesenými písky a jíly. Do těchto usazenin, pozdějších biotitických, grafitických či kvarcitických pararul byly tektonicky zapracovány bloky prachatického a křišťanovského granulitového masivu. Tyto granulitové masivy vznikaly hluboko ve spodní kůře, odkud vystoupily výše k povrchu díky své relativně nízké hustotě. S sebou vytáhly i pestrý horninový obal složený ze směsi tavenin a tmavých metamorfitů typu peridotitů, gaber a amfiboitů, pocházejících z rozhraní spodní kůry a svrchního zemského pláště. Celá sekvence podlehla během pomalého výstupu částečnému natavení (migmatitizaci), a dnes je základem šumavské čáti velké geologické jednotky, zvané moldanubikum.

Na informačních cedulích jsou vyznačeny lokality původu typů přeměněných a vyvřelých hornin, zdroje hornin, lomy, ve kterých se težily či stále teží. Jsou zde popisy v čem se navzájem horniny liší, jak se utvářely, jakou mají strukturu. A dozvíte se také z čeho jsou postaveny historické domy v Prachaticích.


 Zdroj: infotabule Geologické expozice Fefrovské rybníky

Vaším úkolem je:

Zjistěte, jaké jsou vystavené vzorky hornin (úkol 1-3):

1. Jaká hornina je vzorek V1?

2. Jaká hornina je vzorek P3?

3. Jaká hornina je vzorek P7? 

4. Na jakých souřadnicích se těží "Prachatický diorit”?

5. Popište slovy vzhled sudslavického drobnozrnného biotitického granitu.

6. Na závěr udělejte fotku sebe (své GPS atd.) u zdejšího libovolného vzorku horniny

Poznámka k úkolům: Úkol 6 je podle současných pravidel pro earthcache nepovinný, ale jeho splněním mi uděláte velikou radost a zároveši uděláte earthcache tak, jak se dělala dřive.

 

Doporučený postup pro zalogovaní této earthkeše

(upozornění pro začátečníky – tato keš nemá fyzickou krabičku, proto zápis do logbooku nahrazuje zaslání správných odpovědí)

1. Nejdříve zašlete odpovědipřes můj profil na GC

2. Poté ihned logujte elektronicky

3. V případě špatných odpovědí se ozvu, pak je obvykle potřeba odpovědi opravit

 

ENGLISH

Your task is:

1. What is sample V1?

2. What is sample P3?

3. What is sample P7? 

4. Which coordinates are for a quarry of "Prachatický diorit”? (see info board)

5. Using your own words, describe the look or structure of sample V4

6. Take a photo of you (your GPS) with some sample here

Please send me your answers for questions 1-5 via my profile e-mail.
Task 6 is voluntary, because of present earthcache rules. But I will be happy if you'll add the picture to your log.
The cache you can log immediately after you have sent to me the answers. If there could be something wrong, I'll let you know.

Flag Counter

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

293 Logged Visits

Found it 287     Write note 3     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 243 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.