Skip to content

Saratovo kareivinių liekanos Traditional Geocache

Hidden : 12/27/2015
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Šios kareivinės buvo įkurtos tada, kai Alytus priklausė carinei Rusijos imperijai ir buvo nuspręsta jį padaryti įtvirtintu miestu, o tam reikėjo įkurdinti kareivių įgulą.


[LT] Šios kareivinės buvo įkurtos tada, kai Alytus priklausė carinei Rusijos imperijai ir buvo nuspręsta jį padaryti įtvirtintu miestu, o tam reikėjo įkurdinti kareivių įgulą. Viena iš tokių vietų buvo Saratovo kareivinėmis vadintas kareivinių miestelis, kuris buvo teritorijoje prie „Alitos“ gamyklos, už aerodromo. Šiuo metu ta teritorija yra pilna karinių objektų liekanų: išlikusios karinio miestelio senosios gatvės, pamatų liekanos, legendomis apipinti rūsiai, kuriuose nusikaltėliai slėpdavo savo grobius – visa tai labai įdomu, nepaisant, kad  kareivinės yra neišlikę (jos buvo subombarduotos Antrojo pasaulinio karo metu). Apie karinį miestelį išlikę mažai informacijos. Visgi žinoma, jog jis buvo gana didelis: keletas gatvių, medinių barakų eilės bei mūriniai pastatai, skirti vadovybei.

Konstukcijos yra labai senos, vaiksčioti jose gali būti pavojinga todėl negaliu garantuoti jūsų saugumo.
DARYKITE TAI SAVO RIZIKA!

[EN] These barracks were established when Alytus belonged to the Russian Empire, and it was decided to make a strong city, and it was necessary to accommodate a crew of soldiers. One of those places was called Saratov barracks barracks in the town, which was the territory of the Alita factory for aerodrome. At present, the area is full of military installations residues remaining military town of the old streets, foundations residues legends weave cellars where criminals hide their booty - it's all very interesting, in spite of the barracks is now missing (it was bombed during World War II). On the military city remained little information. However, of course, that it was quite high: some streets, a row of wooden barracks and brick buildings for senior management.

Structures are very old, walking in them can be dangerous so I can not guarantee your safety.
GO AT YOUR OWN RISK!

[LT] Lobis paslėptas vienos iš konstrukcijų viduje. Photo hint:

[EN] The cache is hidden inside one of the structures. Photo hint:

 

Daugiau informacijos galite rasti čia:

http://www.olitaorany.puslapiai.lt/AN_kareiv_sarat1.htm

http://www.olitaorany.puslapiai.lt/AN_kareiv_sarat2.htm

Additional Hints (Decrypt)

Tnyv ervxrgv cntnyvhxb všfghzvzhv / Lbh znl arrq gb fgvpx gb chfu vg bhg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)