Skip to Content

<

NOT Warszawski Dom Technika

A cache by Karlusia Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/31/2016
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


   W miejscu, którym stoisz znajduję się - Gmach Stowarzyszenia Techników Polskich, zwany Warszawskim Domem Technika – budynek wzniesiony w latach 1903-1905 na potrzeby Stowarzyszenia Techników Polskich, mieszczący się przy ul. T. Czackiego 3/5. Obecnie siedziba Naczelnej Organizacji Technicznej

     Dnia 8 marca w 1901 Rada Stowarzyszenia Techników zadecydowała o budowie gmachu przeznaczonego dla potrzeb Stowarzyszenia. Najważniejszym elementem wystroju wewnętrznego był plafon na głównej klatce schodowej, przedstawiający pochód ludzkości w ogniu rewolucji ku lepszej przyszłości pt. Odrodzenie autorstwa Stanisława Bohusz-Siestrzeńcewicza. W czasie II wojny światowej spłonęło trzecie i czwarte piętro. Po upadku Powstania Warszawskiego hitlerowcy podpalili pozostałą część gmachu. Zniszczeniu uległo bogate wyposażenie wnętrz i dekoracja sztukatorska, zawaliły się stropy i ściany działowe. Po zakończeniu wojny polscy inżynierowie podjęli się rekonstrukcji Domu Technika, który 18 listopada 1948 roku na swoją siedzibę przejęła Naczelna Organizacja Techniczna (NOT), zarządzająca obiektem do chwili obecnej.

     Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (wcześniej Naczelna Organizacja Techniczna, NOT) – związek stowarzyszeń naukowo-technicznych o tradycji zapoczątkowanej przez założone w 1835 w Paryżu Towarzystwo Politechniczne Polskie. Od 1905 posiada stałą siedzibę w Domu Technika w Warszawie, przy ul. Czackiego 3/5.

     Naczelna Organizacja Techniczna jako związek Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych reprezentuje społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego: współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju

     Na dzień dzisiejszy w ramach Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych jest 39 branżowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – SNT, reprezentujących wszystkie dziedziny techniki, skupia ok. 120 tysięcy członków, m.in:

  • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa – PZITB
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego – SITPChem 
  • Stowarzyszenie Elektryków Polskich – SEP
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa

Teraz rozwiąż zagadkę:

A - ilość liter w imieniu i nazwisku jednego z założycieli NOT, jego imieniem nazwana jest sala balowa,

B- dzień w dacie uroczystego wmurowania kamienia węgielnego powyższego gmachu,

C- ilość liter w nazwie restauracji, która mieści się w budynku,

D - ilość organizacji technicznych istniejących od 1936 roku (X*2=D)

E - ilość sal konferencyjnych w budynku (X-1=E)

F- ilość wejść prowadzących do sali balowej

 

Dane z zagadki podstaw do wzoru:

N 52 A.BB0 E 0F0 5C.D0E

 

     In the place where you are you will find the building of- Building Technicians Association of Polish, Warsaw called the House of Technology -The building was erected in the years 1903-1905 for the needs of Polish Engineers. Now the seat of Chief Technical Organization.

      On 8 March 1901 Technicians Association Council decided to build a building designed for the needs of the Association. The most important element of the internal decoration was a ceiling on the main staircase, showing the march of humanity in the heat of the revolution towards a better future called "The Rebirth" by Stanislaw Bohusz-Siestrzeńcewicza. During the Second World War interior, third and fourth floor were burned. After the fall of the Warsaw Uprising, the Nazis set fire to the rest of the building. Destroyed a rich interior design and decoration with stucco, collapsed ceilings and walls. After the war, Polish engineers undertook the reconstruction of the House of Technology. The headquarters of Chief Technical Organization (NOT) manages the place since Nov. 18, 1948.

     Chief Technical Organization Federation of Scientific and Technical Research (formerly Chief Technical Organization, NOT) - union of associations scientific and technological tradition was started by founding Polytechnic Polish Society in 1835 in Paris. Since 1905 it holds a permanent seat in the House of Technology in Warsaw.

     Chief Technical Organization as a union of Engineering Associations representing technicians, integrates Polish technicians and engineers, works to improve technical environment: co-founder progress of civilization and sustainable development.

     At present, within the framework of Chief Technical Organization Federation of Scientific and Technological Societies there are 39 branch Engineering Associations - SNT, representing all areas of technology focused approx. 120,000 members, m.in:

  • Polish Association of Construction Engineers and Technicians - PZITB
  • The Association of Engineers and Technicians of Chemical Industry - SITPChem
  • Association of Polish Electrical Engineers - SEP
  • Association of Mining Engineers and Technicians

 

Now solve olve the puzzle:

A - the number of letters in the name of one of the founders of NOT, the main Ballroom is named with his name,

B the day of the date on which the ceremonial laying of the foundation stone to this building took place,

C - the number of letters in the name of the restaurant, which is in the building,

D- number of technical organizations existing since 1936 (X*2=D)

E- number of conference rooms in the building (X-1=E)

F number of the entances leading to the main Ballroom

Data from puzzles insert into the formula:

N 52 A.BB0 E 0F0 5C.D0E

Additional Hints (Decrypt)

gnz mnjfmr anwpvrzavrw/ Gur qnexrfg cynpr...
N +O+ P + Q + R + S = 44

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

44 Logged Visits

Found it 34     Didn't find it 4     Write note 1     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 8 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.