Skip to content

Myslivna Kral (001) Traditional Geocache

Hidden : 02/02/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keš je umístěná v blízkosti místa velmi významného setkání.


Myslivna Na Králi


Nedaleko vsi Svatá, v myslivně, kde se říkalo Na Králi, došlo k osudovému setkání zakladatelů Sokola. Myslivna je také známá tím, že z ní pocházela matka Josefa Jungmanna, rodáka z blízkých Hudlic, českého spisovatele a jazykovědce.

Myslivna Na Králi

Pobyt M. Tyrše v Novém Jáchymově

Miroslavovi Tyršovi se v době studií na filozofické fakultě někdy v roce 1858 naskytla příležitost dostat se z finančních nesnází. Od továrníka Eduarda Bartelmuse dostal nabídku stát se soukromým učitelem jeho dvou synů v Novém Jáchymově. Tato obec byla založen na počátku 19. století v místě nového železářského podniku, který založil Jáchym Egon Fürstenberg, majitel křivoklátského panství. Jeden z poradců při zakládání železáren byl i báňský ředitel panství František Nittinger. Železárny prosperovaly do 70. let 19. století, než je několikráte za sebou stihly ničivé přírodní a ekonomické katastrofy.

Miroslav Tyrš

Rodina Bartelmusova

Eduarda Bartelmus, zakladatel továrny na výrobu bílého nezávadné smaltu, který sám vynalezl, pocházel ze švédské rodiny usazené nejprve v Německu a pak na Moravě, kde začal podnikat, své sídlo přenesl do křivoklátských lesů. Zámožná rodina, jejichž podnik vyvážel zboží do celého Rakouska, se hlásila k české kultuře a oba hoši byli vychováváni v českém jazyce. Dostatek volného času a poklidné prostředí v krásné krajině umožňovaly Tyršovi studovat, psát články a věnovat se četbě knih. Středem rodiny byla paní Vilemína Bartelmusová, jejíž zásluhou se v jejich venkovském domě potkávali významní představitelé své doby. Není proto divu, že její vnučka si později vzala za manžela architekta Dušana Jurkoviče.

Rodina továrníka Bartelmuse

První setkání budoucích manželů

Osudové setkání se však událo kousek vedle, v myslivně Na Králi (nebo také U Krále). Sem jezdíval Jindřich Fügner se svojí rodinou na letní byt k rodině vzdělaného lesníka Karla Nittingera (synovce zmíněného zakladatele Nového Jáchymova), který si zakládal na spisovném českém jazyku. Prvně sem přijeli kolem roku 1858. Někdy v roce 1860 Kateřina Fügnerová s dcerou Renátou navštívily dům Bertelmusů.

„Prohlížela jsem si ho důkladně,“ vzpomínala po letech na první setkání s Tyršem, za kterého se provdala v roce 1872 „nejen proto, že mi byl divný jeho vous, kozí bradka, kterou jsem u žádného z našich známých neviděla, ale též proto, že mi slečna Pavla při procházce kolem obytného domu na můj dotaz, k čemu slouží ta divná lešení, vysvětlila, že je to nářadí, na němž pan Tyrš s hochy ‚turnuje‘. Toužebně bych si přála vidět to ‚turnování‘, o kterém jsem do té doby nic neslyšela.“

Rodina Fügnerova

První setkání zakladatelů Sokola

Nedlouho poté se Miroslav Tyrš se svými svěřenci vydal do myslivny Na Králi, kde si prvně stiskl ruku s Jindřichem Fügnerem. Osmatřicetiletý ředitel pražské filiálky terstské pojišťovny znal Tyrše z doslechu od svého učitele češtiny Eduarda Novotného a již dlouho si ho přál poznat. Oba muži si i přes desetiletý věkový rozdíl ihned padli do oka, často se setkávali v myslivně a podnikali společné vycházky do okolí. Tentýž rok Jindřich Fügner pozval svého přítele do svého pražského bytu. Tak začalo věrné přátelství, z kterého vzešel Sokol a které bylo bohužel po 5 letech přetnuto Fügnerovou smrtí.

Lesník Karel Nittinger

Tato keš je součástí série *100 sokolských keší republice*,
kterou zakládá Česká obec sokolská prostřednictvím svých žup a jednot.
Série vzniká ke stému výročí založení republiky v roce 2018.

The lodge Na Králi


In the lodge called 'Na Králi', not far from village Svatá, the significant first meeting of Miroslav Tyrš and Jindřich Fügner, the founders of Sokol, took place. Tyrš and Fügner became friends and visited this lodge many times together and during these visits they walked in the surrounding woods. We believe that the walks and talks in this beautiful part of our country helped the idea of founding Sokol. On a fence by the entrance to the lodge there are two signs reminding the first meeting the two men. This lodge is also know as a place where Josef Jungmann's mohter came from. Josef Jungmann was a Bohemian poet and linguist, and a leading figure of the Czech National Revival. Together with Josef Dobrovský, he is considered to be a creator of the modern Czech language.


This geocache is a part of the series *100 Sokol caches to the republic*.
The series originates in years 2014–2018 in a relation to the 100th anniversary of the founding
of the Czechoslovak Republic in 1918.


Sokolská hra je prodloužena do 28.10.2018

Additional Hints (Decrypt)

h cnermh / cbq mngxbh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)