Skip to Content

<

Ammonoidea - Basilica Corporis Christi.

A cache by niuton Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/03/2016
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Aby zalogować znalezienie tego EarthCache, musisz udać się pod wskazane współrzędne, odpowiedzieć na poniższe pytania. "Odpowiedzi proszę wysyłać za pomocą mojego profilu. Nie trzeba czekać na moją odpowiedź, można od razu logować. Jeśli coś będzie nie tak, zgłoszę się sam. W razie potrzeby pomogę w rozwiązaniu zadań. Pamiętajcie, że logi bez podesłanych odpowiedzi będą kasowane.. Skrzynka typu EarthCache, nie posiada fizycznego pojemnika.

Wyżyna Krakowska utworzona jest głównie z wapieni górnojurajskich, Ok. 140 milionów lat temu, w jurze środkowej, z organizmów żyjących w morzu znajdującym się na terenach dzisiejszej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej utworzyły się iły rudonośne, których pokłady znajdują się obecnie tuż pod powierzchnią ziemi na zachodnim skraju Wyżyny. Później, w okresie górnojurajskim, morze osadziło kilka rodzajów wapieni, z których najmłodszy - wapień skalisty, tworzy widoczne dzisiaj samotne białe skały zwane ostańcami. W materiale skalnym Jury łatwo można znaleźć skamieniałe pozostałości dawnych zwierząt morskich, najczęściej amonitów, gąbek, jeżowców. Ok. 100 milionów lat temu morze jurajskie ustąpiło, a na jego miejsce co jakiś czas pojawiały się morza kredowe.

Jura – (drugi okres ery mezozoicznej). Trwała od 201 do 145 milionów lat temu. Okres Jury dzielimy na trzy epoki.
1/ Jura dolna -Trwała od 201 do 174 milionów lat temu.
2/ Jura środkowa -Trwała od 174 do 163 milionów lat temu.
3/ Jura górna -Trwała od 163 do 145 milionów lat temu.
Fosylizacja – naturalny proces, podczas którego martwe organizmy albo ślady ich działania przeszły w stan skamieniały.
Z reguły skamienieniu ulegają wyłącznie twarde części ciała, jak , kości, skorupy, muszle. W wyjątkowo korzystnych warunkach mogą ulec fosylizacji także tkanki miękkie.
Podstawowym warunkiem fosylizacji jest szybkie przykrycie szczątków martwych organizmów osadem, co odcina dostęp tlenu powodujący szybki rozkład organizmu a także umożliwia przemiany chemiczne i mineralogiczne szczątków.
Proces ten zachodzi w wyniku zastąpienia pierwotnej substancji budującej części twarde organizmu innymi związkami mineralnymi najczęściej węglanem wapnia lub krzemionką:
Amonity - wymarłe kopalne mięczaki zaliczane do gromady głowonogów, zamieszkujących morza od dewonu do końca kredy. Ich zazwyczaj spiralnie zwinięte muszle osiągały o średnice od ok. 1 cm do 3 m, były spiralnie zwinięte, zwykle dwubocznie symetryczne. Wewnątrz podzielone były na szereg komór, z których ostatnia, największa była komorą mieszkalną. Pozostałą część muszli wypełniał gaz, którego zmiany ciśnienia umożliwiały amonitom zmiany głębokości zanurzenia, natomiast poruszały się dzięki strumieniowi wody wyrzucanego przez specjalny otwór. Amonity są ważnymi skamieniałościami przewodnimi, pozwalające określić wiek skał osadowych, w których są spotykane. Występują w skałach pochodzenia morskiego z okresu od dewonu do końca kredy

Pytania:
1/Patrząc na ścianę muru widzimy skałę. Czy możesz powiedzieć jaki to rodzaj skały?
2/ Wymień podstawowy warunek fosylizacji organizmów żywych?
3/ Amonity są ważnymi skamieniałościami przewodnimi. Co to są skamieniałości przewodnie?
4/ Na złączonym zdjęciu widać artefakt. Spróbuj zmierzyć komorę mieszkalną amonita? Podaj wynik pomiaru.
Questions:
1 /Looking at the wall decor wall we see a rock. Can you tell what it's called?
2 / The process of petrifaction. What conditions must be met
3 /What does "index fossilis"?
4 / Try to measure the chamber living ammonite? Please enter the result.

If you visited my EarthCache, I prepared a special souvenir that you can paste into your profile:
Jeśli odwiedziłeś mojego EarthCache to przygotowałem specjalnie pamiatkę, którą możesz wkleić do swojego profilu:
Code to paste , Kod do wklejenia:

<p align="center"><a href="https://coord.info/amonid" target="_blank"><img src="https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/56a143d5-75ad-4f13-aee4-d22c9e40a193_l.png" title="EarthCache by niuton" width="350" height="222" alt name="ktn" /></a></p>


Additional Hints (Decrypt)

Ancemrpvjxb tyójartb jrwfpvn. Fmhxnw j prtynalz zhemr. Bccbfvgr gur znva ragenapr. Frnepu oevpx jnyy.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.