Skip to content

<

STAFFANSTORPS DÖDISLANSKAP

A cache by aikrattan Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/07/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geologin i Staffanstorp.

Toppogrfin i Staffanstorp är dramatisk och omväxlande med höga åsar, platåer och dalgångar.Landskapet formades när inlandsisen smälte bort för 10000 år sedan och brukar kallas för ett dödislandskap.Staffanstorps dödislanskap är unikt i landet på grund av sin tydliga avgränsning.

I söder avgränsas reservatet av en höjdrygg som löper i öst-västlig riktning.Denna är en så kallad ändmorän. Ändmoräner bildades när landisens kant stod stilla under en period i avsmältningen. Osorterat krossat berg som lösgjordes ur den smältande isen, samlades i en vall framför iskanten. När iskanten sedan drog sig norrut lämnades vallen kvar.

I norra delen av reservatet finner man ett par höjdryggar som löper i nord-sydlig riktning. Dessa är så kallade drumliner. När smältvatten rörde sig fram i isens sprickor förde det med sig grus och sten. Bergmaterialet avsattes sedan på vattnets väg genom isen och de höjdryggar som vi ser idag bildades.

Staffanstorp vilar på ca två miljarder år gammalt urberg av granit. Floran är dock starkt präglad av den kalkrika jorden. Hur kommer det sig då att det finns kalk i Staffanstorp? Jo, kalken fördes hit med inlansisen när stora kalkstenshällar slets bort från områden i norr. I Motalatrakten  avsattes dessa stenhällar, eller skållor, som bakades in i omgivande morän. Denna typ av kalkstensskållor är vanliga söder och öster om Motala. I övriga dela av landet är skållor av denna typ i lösa jordlager märkliga och ovanliga geologiska objekt. I reservatet finns gamla brytningsplatser för kalksten. Dessa är intressanta ur både geologisk och kulturhistorisk synvinkel.

 

DÖDISGROPAR 

En dödisgrop bildades när ett stort isberg bröts loss från inlandsisen, flöt iväg och strandade i grusmassorna, där det snabbt bäddades in i mer isälvsmaterial (sten, grus och sand som inlandsisen fört med sig). När isblocket sedan smälte bildades en stor grop. De flesta dödisgropar är i dag sjöar, så som dom som finns här i Staffanstorp. 

För 10 000 år sedan började inlandsisen smälta i våra trakter. Stora mängder isälvsmaterial spolades ut ur isen av vertikala isälvar, från isens översida ner mot dess botten. Isälvarna mynnade vid iskanten och mötte där havet. Isälvsmaterialet sorterades, det grövsta materialet sjönk till bottnen nära iskanten och lättare material hamnade längre bort. 

Figur 1. Ett stort isblock har brutits loss från inlandsisen och strandat i grusmassorna. Illustration: Jon Sund. 

Figur 2. Isblocket smälter. Illustration: Jon Sund. 

Figur 3. En torr dödisgrop har bildats.Illustration: Jon Sund. 

 

DRUMLINER

Drumliner är långsmala moränavlagringar som skapats under isen. Drumliner ligger utsträckta i isens rörelseriktning och de uppträder ofta i svärmar. De är ofta några hundra meter långa och 5-10 meter höga. En närbesläktad moränformation är flutings, som är mindre än drumliner men ligger i samma riktning. Både drumliner och flutings förekommer i Vasa skärgård och i Västerbotten men de saknas i Höga Kustenområdet. Drumlinerna kan bestå helt och hållet av morän eller ha en kärna av berg. De har bildats under isen genom erosion, transport och avlagring av moränmaterial. Formationens längd avspeglar isens rörelsehastighet. Drumliner har en valryggsform och precis som hällar en stötsida och en läsida, men där stötsidan i motsats till rundhällarna är den kortare som vetter mot isens rörelseriktning. Läsidan är mer långsmal. Genom att studera formen på en drumlin kan man alltså avgöra isens rörelseriktning.

 

Vid kordinaterna finns en lada med en liten utställning, och med mer information och kartor över Staffanstorp. Ladan är alltid öppen för besök.

För att få logga så behöver du svara på dessa frågor.

1. Hemsjöns dödisgrop har som en nivåskilnad runt halva sjön. Vid Hemsjöns Waypoint syns den tydligt. Hur hög är nivåskilnaden och hur långt är det mellan vattenkanten och vallen?

2. Svartsjöns dödisgrop ligger i en dalgång mellan två höjdryggar.Vad kallas dessa höjdryggar? Åt vilket väderstreck har isen förflyttat sig och hur ser man det på plats?

3.Vid höjdryggens Waypoint finns en stig upp på höjdryggen.Vad heter denna form av höjdrygg? Hur har den bildats? Uppskatta vinkeln och höjdskillnaden i meter på åsen vid stigen (från koordinaterna och ända upp till toppen).

4. Ta gärna lite bilder på platserna EJ OBLIGATORISKT.

När du har svaren, maila dom till mig. Skriv inga svar i loggen. 

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.