Skip to content

Mestecko Traditional Geocache

Hidden : 02/12/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Chotár obce sa rozprestiera približne v strede Púchovskej doliny a to na rozhraní Bielych Karpát a Javorníkov. Obidve pohoria delí potok Biela voda. Prírodné i kultúrne hodnoty kraja sú tak vysoké, že boli vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť. Stred obce je od moravsko-slovenskej hranice vzdialený pätnásť kilometrov.


História

Obec Mestečko je významnou archeologickou lokalitou - na tzv. Mesteckej skale sa totiž našlo opevnenie ľudu púchovskej kultúry, ktoré však bolo v 60. rokoch 20. storočia kompletne zničené pri lámaní kameňa a preto zisťovací výskum Považského múzea v roku 1962 už zachytil iba zvyšok pôvodného hrádku. Celková plocha opevnenia bola asi 30 x 50 metrov a zemné valy, dobre viditeľné ešte aj dnes, obopínali hornú plošinu

Medzi najvýznamnejšie archeologické nálezy patria aj popolnicové pohrebiská lužickej kultúry z neskorej doby bronzovej, zvyšky keramiky, nádoby na uskladnenie potravín, motyka, dláto, krojidlo z pluhu. Okrem toho bronzová spona, kamenný žarnov a hlinené prasleny z vretien používaných pri spracovaní tkanin. 

Druhou významnou lokalitou v chotári obce je poloha Škalianovec, kde našiel dlhoročný spolupracovník Považského múzea Ernest Poliach žiarové pohrebisko lužickej kultúry z neskorej doby bronzovej. Okrem hlinených popolníc vyplnených spálenými kosťami tu boli aj bronzové ozdoby, medzi ktorými má významné postavenie ihlica s čiaškovitou hlavicou, zatiaľ jediná tohto druhu na území severozápadného Slovenska. 

Osídlenie hrádku je datované nálezmi na koniec 1. storočia pred n.l. a patrilo k najznámejším v celej Púchovskej doline.  

Zatiaľ najstaršou písomnou zmienkou o Mestečku je súpis obcí panstva Ledni-ca z r. 1471 pod názvom Myestečko. Doklad publikoval Fekete Nagy Antál v diele: A mygyar terté nelmi Feldrájza a Hunyadik korában, na str. 213.

Obec je známa živými folklórnymi tradíciami, za pomoci európskych fondov sa v nej buduje nový kultúrny dom

Keška sa nachádza priamo v obci v blízkosti futbalového ihriska, lovte prosím cez deň, happy caching :)

Additional Hints (Decrypt)

fvrqzn...ivfvz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)