Skip to content

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching event. The date of this event has passed. In order to reduce confusion from inactive event listings, this event has been automatically archived. Event owners are encouraged to archive their events within 30 days after the event (Mega-/Giga-Events within 60 days). Attendees can still log archived events.

More
<

CITO Nemcovice 2016

A cache by AHA, JasnaPaka, Karel Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Saturday, 23 April 2016
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Tradiční jarní CITO netradičně zaměřené na Olešenský potok u Němčovic.

Rádi bychom vás – jako v uplynulých letech – pozvali do Němčovic na již legendární jarní úklid přírodního parku Horní Berounka a přírody v okolí.

Kaskáda

Po uplynulých šesti ročnících je těžké najít v okolí Němčovic a Olešné odpadky, aby je mohly uklízet desítky lidí. Naše vytrvalé čištění přírody od každého kousku plastu, železa, skla či pneumatiky je konečně vidět. Stalo se též inspirací pro vytvoření něčeho nového: obec Němčovice se rozhodla ve spolupráci s ČSOP vybudovat naučnou stezku věnovanou Olešenskému potoku a přírodě jeho údolí.

Vodopád

Olešenský potok je na letmý pohled potok jako mnohý jiný, krátký přítok, kterých má Berounka celou řadu. Ale už na ten druhý pohled můžete vidět na jeho dolním toku až 60 metrů hluboké, sevřené údolí, malý vodopád a několik dalších kaskád, dnes málo vídaný hospodářsky nevyužívaný lese s množstvím mrtvého dřeva, mnoho druhů stromů včetně pár velikánů, též biotop několika druhů obojživelníků včetně mloka skvrnitého, útočiště muflonů a divočáků. Ti, kteří prolezou nejhůře přístupnou část koryta, se obvykle vracejí v úžasu nad malebným zákoutím království mechu, který roste naprosto na všem.

Mrtvé dřevo

Letos bychom se proto v rámci CITO eventu zaměřili na přípravu trasy naučné stezky a drobné úpravy v jejím okolí. Věřím, že trochou našeho času přispějeme k letošnímu otevření stezky. Jak si práci rozdělíme (uvedeno dle naléhavosti):

Betonáři

Betonová lobby se přihlásila o svůj koláč? Nikoliv! Naučná stezka bude mít pochopitelně informační cedule a starosta nám chce svěřit přípravu sloupků, na které budou osazeny. Dvojice dírařů připraví zemním vrtákem či krumpáčem díry na vyznačených místech – někde může být potřeba díru vyhloubit do břidlic v podloží. Další dvojice by rozdělala beton a do děr zabetonovala železné sloupky (možná pod odborným vedením někoho z místních). Upevněné sloupky musí mít správnou rozteč, výšku a orientaci, takže žádná sranda. Poslední dvojice se bude starat o zásobování materiálem, tj. opakovaný dovoz vody, písku a cementu od silnice, aby bylo z čeho beton připravovat.
Kdo: 6 až 8 mužů (z toho alespoň 1 se zkušeností s betonováním)
Kde: zastávky naučné stezky
Nářadí: zemní vrták, krumpáč, rýč/lopata, 2x kolečko, zednická lžíce, vodováha, metr, šablona rozteče

Mostaři

U keše Olešenský potok cesta přechází z jednoho břehu potoka na druhý, bohužel historická lávka je už dlouhá léta pryč. Bude potřeba vybudovat most, který by oba břehy spojil: tj. na dvou až třech kládách spojujících oba břehy budou připevněny nařezané metrové fošny, aby vznikla mostovka bez mezer. Klády budou spojeny kramlemi, po stranách mostovky bude v celé délce připevněna lišta (či jiné dřevo) bránící pádu při uklouznutí. Na mostovku se musí dostat i senioři, takže mostovka nesmí dělat velký schod. Materiál bude složen na konci chatařské osady. Fošny bude nezbytné nařezat na metrové kusy a donést na místo. Challenge: vytipovat ve stráni směrem k silnici vhodné smrky (velikostí tak akorát, rozhodně ne velké smrky hned u můstku), porazit je a dopravit na místo. S přepravou kmenů případně pomohou Krotitelé prameniště pracující nedaleko.
Kdo: 4 muži, je vhodné sjet autem na konec osady u Berounky
Kde: waypoint MOST
Nářadí: kladiva + hřebíky, pila, při zemních pracích krumpáč a lopata, metr

Krotitelé prameniště

Za mostem je přímo na cestě drobné prameniště, které způsobuje její rozbahnění. Úkolem bude vytvoření odvodňovací stružky zapuštěním dvojice drobných kmenů akátů pro odvod vody z cesty k potoku. Ideálně z trvanlivého dřeva akátů vytvořit cca čtveřici podložek, které budou ležet napříč cestou, na které by se přitloukla rovná kulatina (2 až 3) ve směru cesty. Na ní by se natloukly fošny nařezané na 80 či 100 cm, které by se řezaly na konci osady. Akáty na boky stružky a na podložky bude potřeba najít a pokácet na protější stráni za mostem, slabší smrky lze hledat v blízkém okolí. Nařezané fošny bude nezbytné na místo vynést. Krotitelé budou připraveni pomoci mostařům s transportem klád a případně se stanou tvůrci brouzdaliště.
Kdo: 3 dospělí, voděodolné boty výhodou
Kde: waypoint PRAMEN
Nářadí: kladiva + hřebíky, kramle na spojení kmenů a stanovení mezery, pila, motyka, lopata, metr

Schodaři

Pod bývalým malým lomem a při ústí červeně značené turistické trasy téměr u chatové osady je terén tak svažitý, že bude vhodné vybudovat jednoduché schodiště: prkno postavené na svou delší hranu se pevně zapře o dvě železa zatlučená do země a bude držet za sebou udusanou kamennou drť a zeminu. Úkolem schodařů bude nařezat fošny na cca 80 cm prkna – pro lomeček se bude řezat na začátku trasy, pro červenou značku na konci chatové osady u ústí potoka. Dále veškerý materiál dopravit na místo realizace a ve vyznačených pásech schodiště vybudovat, aniž by se zničilo nejbližší okolí. Pokud by scházel materiál, bude vhodné jej obstarat na místech, která nejsou ze stezky vidět, popř. od dolních tůňařů.
Kdo: 2x čtveřice dospělých
Kde: waypoint SCHOD1 - lomeček, waypoint SCHOD2 - červená, vhodné přejet dolů na konec chatové osady autem
Nářadí: rýč, krumpáč, palice, lopata, kbelík, metr

Cestáři hlavní trasy

Lesní cesta procházející celou roklí má na mnoha místech vyjeté koleje a prohlubně, kde se drží voda či bahno, na jiných místech je nepříjemně ukloněná, leží na ní kameny, někde přemíra šišek a také větší větve. Úkolem cestářů je cestu srovnat a odstranit z ní překážky (nezajímají se o úseky schodů či cest k vodopádu, padlé stromy a blátivé prameniště). Pokud bude potřeba dodat materiál a nepůjde použít přebytečný z cesty, vezmou jej ze svahu nad cestou, nejlépe na málo viditelném místě; v blízkosti budovaných tůní lze použít materiál z nich. Protože je trasa na důkladné srovnání dlouhá, rozdělí si trasu na polovinu
Kdo: 2x dva dospělí + školáci pomocníci
Kde: trasa stezky
Nářadí: motyky, kbelíky, lopaty, železné hrábě

Úprava cest k vodopádu

Kousek za lomečkem sejde trasa stezky z hlavní cesty a povede krátce podél potoka k malému vodopádu. Pár metrů, kde se pěšina bude dostávat k potoku a naopak od potoka zpět na cestu, je svažitá. Nejde o žádný velký svah, ale nějaké převýšení tu je a v podkladu jsou četné uvolněné kameny, na kterých by se mohl třeba zvrtnout kotník či za mokra uklouznout při stoupání. Úkolem je tyto svažité úseky upravit, aby byly v terénu rozpoznatelné (lemování kameny?) a schůdné pro seniora i za mokra bez úrazu. Pokud schodaři pod lomečkem vyšetří schod, určitě jej lze použít pro stoupání od vodopádu na cestu, nebo je možné ve stráni pokácet drobné akáty a udělat nízké dřevěné schůdky a kolíky. Lze také vyčistit a případně přírodninami zvýraznit trasu vedoucí k potoku a podél něj.
Kdo: čtveřice dospělých, vhodné i pro kačerky a malé pomocníky
Kde: waypointy UPSTE1 a UPSTE2
Nářadí: motyky, kbelík, pilka, sekyra

Tvůrci tůní

V drobných nivách v sousedství Olešenského potoka se pokusíme vybudovat čtveřici tůní. Ty by měly sloužit zdejším obojživelníkům pro rozmnožování a vývoj pulců. Tůně musí mít pozvolné břehy a nemusí být nijak extrémně hluboké. Tůně nesmí být průtočné, proud by vajíčka či pulce odnesl, ale mohou mít suché koryto, které za větších srážek doplní vodu. Obrysy čtyř tůní jsou v terénu přibližně naznačené větvemi, samozřejmě lze tvar přizpůsobit lokálním podmínkám. Vytěžený materiál pokud možno rozptýlit do okolí (oblíbenou metodu vytváření tůní explozí trhaviny nemůžeme použít), aby nevznikaly nepřirozené haldy a ani nemizel přírodní charakter rokle. V případě nouze nízké haldy maskovat. Pomoci bude potřeba také s úpravou terénu v malém lomečku, viz Dřevorubec Raptis.
Kdo: 2x dva-tři muži s gumovkami či kanadami
Kde: waypoint TUNE1, TUNE2, TUNE3 jeden pár, TUNE4 druhý pár
Nářadí: krumpáč, rýč, lopata, kbelík

Likvidátoři odpadků

Rokle Olešenského potoka patří díky kačerům k nejuklízenějším místům v širokém okolí, přesto lze na trase najít ojedinělé odpadky. Úkolem likvidátorů by bylo projít krásné, ale na průchod náročné koryto potoka, jeho vedlejší rokle mířící k vysázeným stromkům a při návratu i samotnou trasu a vybrat poslední zbytky odpadků, případně plné pytle dostat na trasu.
Kdo: dvojice trochu drsnokačerů s vysokou, voděodolnou obuví připravených na 4* terén
Kde: trasa stezky + rokle okolo waypointu ROKLE
Pomůcky: pytle

Dřevorubec Raptis a pomocníci

Malý lomeček a především přední část většího lomečku je potřeba vyčistit od náletového akátu, aby se získal volný prostor. Ve velkém lomečku by měla být vidět jeho hlavní stěna, tj. k ní vyčistit úplně. V těchto místech se bude akát brát až úplně u země (v dalších letech se budou muset zastřihovat výmladky). Vykácené dřevo se musí připravit k odvozu (naporcovat na palivo, větve na vyvezení). Dalším úkolem bude projít zbytek trasy a případně vyřezat a uklidit popadané stromy přes cestu, popř. stromy bezprostředně hrozící pádem (už nakloněné). Na některých místech trasy zasahují do profilu cesty větve keřů či akátů – je potřeba je ostříhat či odřezat. V malém lomečku by měla ležet kláda pro měření skoku do dálky a tak může být potřeba ukopat boční strany lomečku, aby se do něj vůbec vešla - pomohou tvůrci tůní. Dále viz likvidace akátu či rekonstrukce vodopádu.
Kdo: Raptis a jeden, dva pomocníci
Kde: waypoint LOM1, LOM2, trasa
Nářadí: motorová pila + ochranné pomůcky, pilka

Zkrášlovačky

Naučná stezka by měla lidi přivádět do lesa, který žije vlastním životem a vyvíjí se pokud možno bezzásahově. Ale takové kopřivy či bodláky se nelíbí nikomu, ostružiní v cestě také nohy nepohladí, takže je zkusíme v sousedství cesty trochu zlikvidovat a jejich zbytky uklidit z dohledu. Stopy po vytrhaných kořenech prosím zamaskovat. Velká část práce bude přímo na začátku naučné stezky.
Kdo: 2-3 dámy s dlouhým rukávem
Nářadí a pomůcky: nůžky, pytle

Příprava brouzdaliště

Nad malým vodopádem je koryto mělké a snadno přístupné. Chtěli bychom jako interaktivní prvek poskytnout možnost projít se potokem (ano, určeno především pro léto), což znamená vybudování drobného dřevěného mola se zábradlím při pravém břehu v profilu koryta potoka, jeho usazení a určité zajištění před odnosem velkou vodou a také schůdek či dva k cestě.
Kdo: dvojice kačerů, voděodolné boty výhodou
Kde: waypoint BRODEN
Nářadí: kladiva + hřebíky, pila, motyka, lopata, železa

Rekonstrukce dolního vodopádu a svahů

Keš Olešenský potok byla původně na místě, kde mezi velkými kusy skály padal potok dolů a vytvářel drobný vodopád. Skalní bloky jsou stále na místě, ale do vývařiště napadaly kmeny a voda z přívalového deště uvolnila některé kameny, čímž se vodopád zmenšil. Jako romantik bych přivítal jeho obnovu vyskládáním kamenů či kmenů do mezery mezi bloky a vyřezání některých padlých kmenů ve vývařišti. Též na svahu k cestě brání pohledu nějaký náletový stromek, je tam spousta ostružin.
Kdo: hravá silná dvojice kačerů s gumovkami či vyššími voděodolnými botami, výpomoc dřevorubce
Kde: waypoint DOLVOD
Nářadí: motorová pila dřevorubce, pro práci na velmi strmém svahu sedák a lano, dlouhé kalhoty!

Likvidace trnovníků akátů

Rokle je zasažena invazí trnovníku akátu, který bychom rádi ve střednědobém horizontu zlikvidovali a nahradili jej původními českými dřevinami. Pokud bude personální kapacita, zkusili bychom na nějakém úseku oslabení vzrostlých stromů částečným kroužkováním – většina obvodu stromu se obřízne motorovou pilou a přeruší se tak vodivé pletivo, ale nikoliv po celém obvodu. Též je možné likvidovat výmladky a jejich porosty – výmladek uštípnout/uříznout 15 cm nad zemí, zbylý pahýl rozštípnout do kříže. Drobné větve se musí z místa vyvézt, aby se po rozložení nestaly zdrojem dusíku znehodnocujícího půdu, tj. je nutné je vynosit k cestě a naporcovat.
Kdo: zbývající dospělí, dřevorubec
Kde: ojedinělé stromy na začátku trasy, výmladkové plantáže v dolní části nad waypointem TRAKAT
Nářadí: motorová pila dřevorubce, velké kleště a pilky na výmladky

Tůňka

Pro rodiny s úplnými mrňaty a předškoláky by pak byla k dispozici výletní úklidová trasa přes hrad Libštejn: Po zelené turistické od Zavadilky ke zřícenině středověkého hradu a pak následně po červené až na louku před Žikovským Mlýnem, zde kontrola břehu směrem k Mlýnu a dále Rybárně pod Olešnou. Procházková trasa, s výjimkou Libštejna očekáváme minimum odpadků.

Akci podporuje Obec Němčovice.

Časový plán a další informace

  • 9:45 začátek, sraz v Olešné na výchozích souřadnicích, tj. točně autobusu před vsí Olešná
  • krátké vzájemné představení, sestavení skupin a rozdělení tras, zásobení materiálem a nářadím
  • sběr odpadků v přírodním parku Horní Berounka
Nerušená příroda

Co budete potřebovat: pracovní oblečení a obuv odpovídající terénu, činnosti a počasí (pro hloubení tůní budou gumovky výhodou), jídlo a pití po dobu úklidu, dobrou náladu, GPS pro orientaci a případné zaměření příliš velkých odpadů. Připraveny budou pracovní rukavice, nářadí a pytle na odpad.

Operativní kontakty:

  • AHA : +420 603 471 460
  • JasnaPaka: +420 777 002 464

After-party na návsi

Po dokončení prací se přesuneme do Němčovic, kde bude od 13:30 připraveno posezení u ohně s občerstvením a buřty, možná s něčím dalším, eventová CWG výměnou za vaše, atd.

Průrva

Zájemci si mohou také v místním útulku vypůjčit psa a vyvenčit jej na přilehlých loukách, psi za tuto možnost budou velmi vděční.

Též je možné zkusit najít některou z místních kešek série Němčovice a Olešná – Užij si český venkov, popřípadě další jako Jezte tučňáky, Němčovické námořnictvo či Před bukem, za bukem.

Svou účast prosím potvrďte formou "Will Attend Logu" a nezapomeňte uvést počet osob, které můžeme očekávat, ať se nakoupí dostatečné množství dobrůtek na after-party.

V království mechu

Něco navíc: připravujeme ještě vodní úklid na 14. května.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.