Skip to content

<

Uvalske rybniky #Bonus

A cache by lides1977 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/12/2016
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

...tam kde všechno začíná i končí... Škvorecký a Přišimaský potok, Výmola


Rybník

... je uměle vytvořené vodohospodářské dílo (resp. vodní nádrž) určené především k chovu ryb, dále pak k chovu vodní drůbeže a plní i funkci přirozené retence vody. Rybník má přírodní dno a technickou vybavenost nutnou k regulaci vodní hladiny. Rybník je tvořen hrází (s pozemkem, na kterém stojí), přítokovou částí, odpadem, zatopenými pozemky na úroveň hladiny vody při navrženém průtoku, popřípadě obvodovou stokou. Rybníky mají po stránce biologické, krajinářské i estetické mimořádný význam v intenzivně zemědělsky využívané krajině. Bývají významným hnízdištěm vodního ptactva a důležitou zastávkou tažných ptáků. V jejich okolí se vyskytuje mnoho významných chráněných druhů, např. bekasina otavní, bukáček malý, čáp černý a čáp bílý, volavka popelavá, hohol severní, chřástal vodní, orlovec říční, rákosník velký, a mnoho druhů kachen. Najdeme zde i raka říčního, čolka horského, ropuchu obecnou i ropuchu zelenou, rosničku zelenou a další druhy obojživelníků. Z rostlin také např. kotvice plovoucí. Rybník je velice rozmanitý ekosystém, v jehož čele stojí konzumenti jako štika, a dole v pomyslné pyramidě jsou řasy, plankton, a nejspodněji anorganická příroda. Jelikož je však rybník dílem člověka, nemá zdaleka tak vyrovnaný ekosystém jako horské říčky či přírodní jezera, a proto se také velmi často stává, že jsou některé rybníky zarostlé rákosím či obsazené sinicemi, jelikož jim chybí přirozený konzument. Proto je třeba o rybníky na rozdíl od jezer pečovat, čistit je a provádět výlovy ryb.V českých zemích sahá tradice rybníkářství až do 12. století. Tradiční rybníkářskou oblastí jsou jižní Čechy, ale rybníky byly zakládány po celém území dnešní České republiky, kromě horských oblastí, kde se tak dělo jen výjimečně. Největším českým rybníkem je Rožmberk, který leží na řece Lužnici a nachází se severně od Třeboně. Má plochu 4,89 km2 a maximální hloubku 6 m. Také další velké rybníky leží v jižních Čechách: Horusický rybník (4,16 km2) u Veselí nad Lužnicí, Bezdrev (3,94 km2) u Hluboké nad Vltavou, Dvořiště (3,37 km2), Velký Tisý (3,17 km2), Dehtář (2,46 km2), Svět (2,15 km2) a Opatovický (1,65 km2), což byl před rozdělením jediný rybník (3,80 km2), u Třeboně. Rybník Svět má při normálním stavu objem 0,33 mil. m3. Při povodních v roce 2002 však dokázal zadržet víc než 10 mil m3. Mimo Třeboňsko najdeme třeba Bohdanečský v Polabí (2,49 km2). Nejhlubším rybníkem je Máchovo jezero, které dosahuje hloubky až 12 metrů (2,84 km2).O tento primát se dělí s táborským Jordánem (0,5 km2). V Česku se celkem nachází okolo 21 000 rybníků. Počet velkých rybníků se v současné době prakticky nemění. Některé menší však zanikají.(zdroj Wiki)
#1 Horní Úvalský rybník

#2 Lhoták

#3 Sádky

#4 Fabrák
¨
#5 Kalák

#6 Mlýnsky rybník

#7 Hodovský rybník


Jak na keš?

Na úvodních souřadnicích keš nehledejte , vše co potřebujete je v listingu. Stačí se dobře dívat. Nastal čas kdy konečně můžete zužitkovat i bonusová čísla z rybníkové série pro kód zámku "--- CBA ---" k pokladu ze série Úvalske rybníky a po zjištění souřadnic vyrazit pro keš. Není potřeba nic složitě luštit, žádná šifra. Štastný lov.

Additional Hints (Decrypt)

I fgebz qin qhgr cnerml xbq PON

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)