Skip to Content

<

Mineralni prameny Skalka / Skalka Mineral springs

A cache by mimb Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/12/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Vznik minerálních vod
Nejdůležitější pro vznik minerální vody je interakce mezi podzemní vodou a horninou, což zahrnuje celou škálu chemických pochodů (rozpouštění, hydratace, hydrolýza, oxidace, redukce, rozpouštění kyselinami ap.). Významnou roli sehrává také přínos plynů (oxid uhličitý, sirovodík).

Minerální vody lze rozdělit na dvě hlavní skupiny:
- minerální vody pevninského původu vzniklé z vod původem ze zemského povrchu, které vsákly do podzemí,
- minerální vody mořského původu vzniklé z vod moří nebo slaných jezer, uzavřených při sedimentaci mezi vrstvami hornin.
Mezi oběma základními typy existují různé přechody díky mísení v podzemí, kdy jeden typ může obsahovat složku druhého typu a naopak.

Výskyt minerálních vod
Minerální vody vyžadují ke svému vzniku určité specifické geologické podmínky. Dalším předpokladem výskytu minerálních vod jsou specifické sedimentární horniny. Ty, které obsahují dostatek organických látek, jsou vhodné pro tvorbu sirných vod. Pásmo minerálních vod Západních Karpat náleží rozsáhlému alpsko-himalájskému horskému systému. Výskyt minerálních zřídel zde kopíruje průběh horských pásem a sníženin a směřuje od Ostravy a Moravskoslezských Beskyd směrem na jz. k Brnu a Mikulovu a pak dále do Rakouska. Na území moravských Karpat převažují především sirné vody, vyskytují se však i vody chloridové, uhličité a síranové. Na území karpatské předhlubně se vyskytují rovněž minerální vody s obsahem sirovodíku v sedimentech neogenního stáří. Výskyty těchto minerálních vod byly zjištěny například ve Slatinicích u Olomouce a ve Skalce u Prostějova.

Dělení minerální vod
Podle celkové mineralizace s obsahem rozpuštěných pevných látek
- velmi slabě mineralizované (do 50 mg/l),
- slabě mineralizované (50-500 mg/l),
- středně mineralizované (500-1500 mg/l),
- silně mineralizované (1500-5000 mg/l),
- velmi silně mineralizované (více než 5000mg/l).

Podle rozpuštěných plynů a obsahu významných složek
- uhličité, s obsahem CO2 minimálně 1 g/l vody,
- sirné, s obsahem síry nad 2 mg/l vody,
- jodidové, s obsahem jodidů nad 5 mg/l vody,
- ostatní, např.: se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité nebo fluoritů.

Podle pH
Pouze tehdy, jde-li o vody:
- silně kyselé - s hodnotou pH pod 3,5,
- silně alkalické - s hodnotou pH nad 8,5.

Podle radioaktivity
Radonové vody jsou charakteristické radioaktivitou přesahující 1500 bq/l způsobenou radonem 222Rn.

Podle přirozené teploty u vývěru
- studené, s teplotou do 20°C,
- termální:
vlažné, s teplotou do 35°C,
teplé, s teplotou do 42°C,
horké, s teplotou nad 42°C.

Podle osmotického tlaku
- hypotonické (s osmotickým tlakem menším než 710 kPa),
- isotonické (s osmotickým tlakem 710-760 kPa),
- hypertonické (s osmotickým tlakem větším nad 760 kPa).

Podle využitelnosti jako léčivé
Pokud jsou na základě odborného posudku použitelné k léčebným účelům.

Pokud má být nějaká minerální voda oficiálně lázeňsky a léčebně využívána, je pak konkrétní pramen (vrt) po stanovení všech podmínek pro vyhledávání, ochranu a využívání stanoven vyhláškou Ministerstva zdravotnictví jako přírodní léčivý zdroj.

Minerální prameny Skalka
Prameny původně vyvěraly v mokřadu, kde kdysi býval rybník Bařisko, dnes je naleznete v zajímavě řešené minikolonádě v malém parčíku za lázeňskými budovami. Lázně Skalka byly již v roce 1928 postaveny Vilémem Sonnewendem z Prostějova sirnato-alkalické lázně. V roce 1938 prováděl doc. Dr. Schnabel průzkum pramenů a při páté sondě objevil artézský pramen minerální vody o teplotě 23°C, který tryskal do výše 3 metrů.

Prameny ve Skalce obsahují výrazný podíl hlubinných mořských vod a také organické látky. Každý vývěr má poněkud jiné složení a tím pádem i odlišnou chuť. Společnou vlastností je obsah sirovodíku, který kolísá v rozmezí 1-2 mg/l. Charakteristickou vůni dodává zdejším vodám amoniak obsažený v množství okolo 2 mg/l.

Prameny přírodní se jmenují Julinka a Jan, další byly navrtány různě hlubokými vrty: Svatopluk (80 m), Cyril - Metoděj (8 m), Vojtěch (45 m), Karel (40 m). Prameny Vojtěch a Karel jsou však v dnešní době uzavřeny.

Dva zdejší prameny Cyril - Metoděj a Svatopluk byly vyhláškou č. 290/1998 Sb. Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. listopadu 1998 vyhlášeny za přírodní léčivý zdroj.
Prameny byly charakterizovány jako přírodní slabě mineralizované sirné minerální vody chlorido-hydrogenuhličitano-sodného typu se zvýšeným obsahem fluoridů, studené, hypotonické.

Dalšími prameny jsou pramen Jan, který nalézá uplatnění při léčbě vysokého krevního tlaku a zánětlivých onemocnění průdušek a pramen Julinka, který poskytuje vodu močopudnou, která je vhodná při zánětlivých stavech ledvin.

Dnes se v Lázních Skalka léčí obyčejnými nebo perličkovými koupelemi zejména nemoci pohybového ústrojí (revma, artróza) a kožní choroby. Blahodárné účinky mají také pitné kúry a inhalace. Pomáhat mohou ke zlepšení látkové výměny, činnosti ledvin, při cukrovce, vysokém krevního tlaku, zánětech průdušek, zažívacích problémech a žaludečních vředech.

Otázky a úkoly pro získání logu této earthcache (vaše odpovědi zasílejte přes profil):

Na výchozích souřadnicích se nachází parkoviště. Z parkoviště dojdete po asi 200 m na minikolonádu (Waypoint 1).

1. Při vstupu na minikolonádu je po pravé straně na kamenné zídce uveden čtyřciferný údaj. Pošlete mi tento číselný údaj.

2. Dojděte k prameni Julinka. Na informační tabuli nad popisem pramene Julinka je uveden název jedinečného minerálu, který se v ČR vyskytuje pouze v minerálních vodách lázní Skalka. Napište mi název tohoto minerálu a zjistěte jeho hustotu.

3. Změřte průtok pramene Julinka v litrech za minutu (můžete např. použít láhev o známém objemu a pomocí času nutného k jejímu naplnění spočítat průtok). Charakterizujte chuť a vůni pramene a uveďte, čím je způsobena.

4. Tato podmínka je nepovinná, ale potěší jakákoliv fotka z okolí minerálních pramenů (aneb earthcache bez fotky je jako pramen bez vody). Fotky indicií prosím nezveřejňujte.


Zdroje:
Demek J., Novák V., a kol., Vlastivěda Moravská, Země a lid, Neživá příroda, Muzejní a vlastivědná společnost, Brno 1992.
Janoška M., Minerální prameny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Nakladatelství Academia, Praha 2011.

[EN]

Mineral springs Skalka (shortened version)
The spa Skalka was founded already in 1928. Vilém Sonnewend from Prostějov built sulphurous alkaline spa. It is located at the site of a former pond called Bařisko, fed by two springs of mineral water. In 1938, doc. Dr. Schnabel made the survey of the springs. He discovered the Artesian spring of mineral water with the temperature of 23°C which geysered to the height of 3 metres. Then later other springs were drilled too. Each of them is completely different despite their similarity and close inter-position. The mineral springs are named Spring Jan, Spring Svatopluk, Spring Cyril and Methodius and Spring Julinka.

Spring Svatopluk helps in acidity and stomach diseases and ulcers of the stomach and duodenum. Spring Cyril and Methodius brings benefit in inflammatory bowel disease and a positive effect on liver function, especially in the beginning cirrhosis. These two strands are drilled and declared the Ministry of Health Decree no. 290/1998 Coll. Natural healing resources.

Springs Jan and Julinka are natural seeps. Jan helps to treat high blood pressure and in inflammatory diseases of the bronchi and Julinka diuretic and is useful for inflammatory conditions of the kidneys, some functional disorders of the kidneys and in the formation of urinary calculi and sand. Benefits to patients with diabetes.

Answers for following questions send via the profile. Tasks for logging:

There is parking place at the starting coordinates. Minicollonade is about 200 m from the parking place (Waypoint 1).

1. After entering the minicolonnade you can see on the right side on a stone wall a four-digit figure. Send me the number.

2. Go to the spring Julinka. On the information board above description of the spring Julinka is the name of a unique mineral that is found only in the Czech Republic in the mineral waters of the spa Skalka. Send me the name of this mineral and find out density of this mineral.

3. Measure the flow of the spring Julinka in liters per minute (you can eg. use a bottle of known volume, record the time needed to fill it and calculate the flow). Characterize taste and smell of the spring and give what is due.

4. This condition is nonmandatory, but I will be glad of any photo from nearby of mineral springs. Please do not post photos of evidence.

Additional Hints (Decrypt)

zreípí yáuri f frobh / zrnfhevat obggyr jvgu lbh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

333 Logged Visits

Found it 331     Write note 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 220 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.