Skip to content

♻ Kdor ločuje, naravo varuje! 🌳🌲 Mystery Cache

Hidden : 03/14/2016
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:  micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Zaklad je nastal kot del "CACHE IN, trash out" dogodka Očistimo Kranj 2016. Čaka te zanimiva naloga, kjer se spotoma naučiš še kaj zanimivega in uporabnega. Na pot je dobro vzeti čimveč znanja, zato sem ti spodaj pripravil kviz.


🏆 Zaklad je prejel nagrado "Zaklad meseca" Slovenskega Geocaching Kluba maja 2016 🏆.
Več na: https://www.geocacher.si/zaklad-meseca-kdor-locuje-naravo-varuje-by-sokol2/

Pred tabo je 10 vprašanj o ločevanju odpadkov, 8 tehničnih vprašanj o ločevanju, nato pa še dve vprašanji, ki se navezujeta na geocaching. Pozorno preberi vprašanje in izberi najbolj pravilen odgovor. Pravilni odgovori veljajo za mestno občino Kranj. Kolikor vprašanj je bilo mogoče, sem dopolnil tako, da veljajo generalno.

Koordinate dobiš tako, da sešteješ ustezni mastni (bold) številki ob pravilnih odgovorih. Npr. za števko A sešteješ števki ob odgovorih na vprašanji A1 in A2, za koordinato B: B1+B2 in tako naprej. Rešitev je oblike: N46° AB.CČD E014° EF.GHI. Rešitev nato preveri tako, da klikneš na geochecker (zelena okvirček z številom uspešnih odgovorov in neuspešnih) in vneseš svojo rešitev. Če ne bo "pozelenel", si lahko pomagaš z namigom :)

A1. Kam odlagam stekleno embalažo (steklenice, kozarce za vlaganje, …)?

 • v zabojnik za mešane komunalne odpadke 4
 • samo v zbirni center 1
 • na ekološki otok 2

B1. Kam odlagam papirnate robčke in brisačke?

 • v zabojnik za mešane komunalne odpadke 4
 • na ekološki otok, v zabojnik za papir 3
 • v zabojnik za biološke odpadke 6

C1. Kam odlagam kosti in manjše količine surovega mesa?

 • med nevarne odpadke, saj je to živo tkivo 5
 • v zabojnik za biološke odpadke 4
 • v zabojnik za mešane komunalne odpadke 1

Č1. Kam odlagam iztrebke malih živali?

 • v zabojnik za mešane komunalne odpadke 5
 • na domači kompost 3
 • v zabojnik za biološke odpadke 4

D1. Kam odlagam manjše kose kristala, porcelana?

 • v naravo med skale, saj sta to naravna materjala 7
 • v zabojnik za mešane komunalne odpadke 9
 • v zabojnik za steklo na ekološkem otoku 5

E1. Kam odlagam kartuše, tonerje?

 • v fotokopirnico/tiskarno, saj imajo le oni pooblastila za sprejem 3
 • v zabojnik za mešane komunalne odpadke 5
 • v zbirni center ali v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov 4

F1. Kaj od naštetega ni nevarni odpadek?

 • posušena barva za les 4
 • odpadne baterija 5
 • otroška plenica 2

G1. Kam odlagam okensko steklo z okvirji?

 • v lokalni zbirni center 0
 • na ekološki otok ga priložim k enemu izmed zabojnikov 1
 • poleg zabojnika za mešane komunalne odpadke 2

H1. Ali moram odpadno embalažo pred odlaganjem oprati pod tekočo vodo?

 • da, vedno 8
 • dovolj je, da je embalaža prazna oz. brez vsebine 12
 • samo pri mlečnih izdelkih 10

I1. Kakšne barve naj bodo zabojniki za (ločeno s pomišljaji) mešane odpadkeembalažo - biološke odpadke?

 • Zelen ali črn (odvisno od komunale) – rumen pokrov & zelen ali črn zabojnik  (odvisno od komunale) – rjave 6
 • Črne – rumene – zelene (bio barva) -1
 • Zelen - rumen pokrov in zelen zabojnik, črn 4

A2. Kaj storim, ko imam občasno večje količine mešanih odpadkov ali odpadne embalaže?

 • odpadke odložim k tistemu sosedu zabojnik, ki ima najbolj praznega 2
 • odpadke priložim v namensko vrečo z logotipom Komunale -1
 • toliko časa skačem po zabojniku, da uspem stlačiti še dodatne odpadke. Če se zabojnik ne zapre na pokrov položim ustrezno težak predmet 1

B2. Kaj storim v primeru zasneženosti zabojnika?

 • odpadke odložim poleg zabojnika na vidno mesto -1
 • očistim zabojnik in omogočim dostop do zabojnika -2
 • obvestim dežurno zimsko službo, da naj poleg pluženja očistijo še smetnjake 2

C2. Kakšna je nosilnost 80-litrskega zabojnika za odpadke (kolikšno težo smeti lahko največ damo noter)?

 • 90 kg -1
 • 60 kg 1
 • 35 kg 3

(ali ima povprečna smet večjo gostoto kot voda, je vmes kaj zraka)

Č2. Ali lahko izbiram med različnimi prostorninami zabojnikov?

 • da, glede na število oseb v gospodinjstvu in ločevanja 4
 • vsi zabojniki so enakih prostornin, saj smo vsi državljani enakopravni -3
 • ne, komunala za vsakega posebej predpiše prostornino zabojnika -1

D2. Kakšne zabojnike moram uporabljati pri zbiranju odpadkov?

 • pomembna sta le pravilna barva in primeren materjal (odporna plastika) -4
 • poleg zgornjega odgovora mora imeti zabojnik na vidnem mestu označeno ulico in hišno številko -2
 • tipizirane plastične zabojnike, označene z logotipom komunale, identifikacijsko številko in čipom -1

E2. Od česa je odvisno koliko plačamo za ravnanje z odpadki v gospodinjstvu?

 • od površine stanovanja in števila oseb v gospodinjstvu 1
 • od števila zabojnikov in njihovih prostornin 0
 • od števila oseb v gospodinjstvu in prostornine zabojnika za mešane komunalne odpadke -2

F2. Koliko komunalnih odpadkov je v 2014 nastalo (na prebivalca) in koliko od teh je neposredno odloženih na urejenih odlagališčih (na prebivalca)?

 • 433 kg in 101 kg -1
 • 1100 kg in 877 kg 3
 • 101 kg in 52 kg -2

(preračunajte koliko je to dnevno; raje pa ne koliko jih proizvedemo vsi letno :D)

G2. Koliko % odpadkov smo Slovenci v 2014 zbrali ločeno?

 • 23,7% 5
 • 64,7% 3
 • 89,7% 7

H2. Kaj naredim, če vidim okrog najdenega zaklada smeti?

 • Takoj kontaktiram recenzenta in poleg objave najdbe dodam »potrebuje vzdrževanje« -8
 • Pospravim toliko smeti kot lahko, če jih še kaj ostane bodoče obiskovalce v vpisu pozovem naj storijo enako. -3
 • Smeti zakrijem ali odložim dovolj stran od zaklada, da ne motijo ostalih geolovcev in ne mečejo slabe luči na našo skupnost -7

I2. Kateri CITO dogodek po vrsti v Sloveniji je bil dogodek Očistimo Kranj 2016 (odvijal se je na isti dan kot je bil objavljen ta zaklad)?

 • 8. (Osmi) 1
 • 13. (Trinajsti) 2
 • 31. (Enaintrideseti) 3

Viri informacij: spletna stran Komunale Kranj, KRlocuj.me in Statistični urad republike Slovenije

Več o zakladu tem v geocheckerju povem :)

Additional Hints (Decrypt)

Qn znyb mbžvgr anobe icenšnaw, xwre fgr fr mzbgvyv: ifbgn yvuvu icenšnaw = 21, fbqvu icenšnaw = 26, ifbgn ceivu qrfrgvu = 47, ifbgn qehtvu qrfrgvu = 0

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)