Skip to Content

This cache has been archived.

Rico Reviewer: Archivace listingu keše pro nezájem ownera.


Rico Reviewer - Comunity Volunteer Reviewer
Česká republika: Hlavní město Praha a Středočeský kraj

More
<

Kostel sv. Markety

A cache by NN_ALTS Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/16/2016
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Jednoducha stredne velka kes.

Keš je schována v blízkosti kostela sv. Markéty, který je situován v parku, v centru obce Nesuchyně.


Kostel sv. Markéty

Kostel sv. Markéty je gotický s drobnými pozdějšími úpravami ze 17. a 18. století. Právě zachovalý gotický ráz činí tuto stavbu v okolí ojedinělou. Kostel dlouhou dobu chátral a i v současnosti je ve velmi špatném stavu a čeká na záchranu v podobě komplexní opravy.

Podrobnější informace o této památce citujeme z webu www.hrady.cz:
Kostel sv. Markéty byl postaven uprostřed návsi, k r. 1355 je připomínán jako farní a jako farní sloužil do r. 1684. Mladší stavební úpravy z přelomu 17. a 18. století nezměnily jeho gotickou podstatu, a tím je kostel unikátní v širokém okolí. Ještě v Soupisu památek politického okresu rakovnického z r. 1913 je za gotickou stavbu považován jen presbytář a ostatní část za barokní. Tento údaj opakují i Umělecké památky Čech 2 (K/O) z r. 1978.
Stavební průzkum z 90. let minulého století zjistil, že kostel byl postaven patrně ve dvou fázích ve 14. století a že gotickou stavbou je i loď kostela. Gotický charakter lodi dokazují malá lomená okna s opukovým ostěním, patrná dnes po opadání omítek. Kostel je jednolodní, s pětibokým odsazeným presbytářem, s jednou odstupňovanými opěráky. Presbytář je zaklenut polem a kápěmi křížové klenby. Klenební žebra o profilu vyžlabeného klínu dosedají na kuželovité konzoly. Klenební svorníky jsou hluboce profilované do soustředných kruhů. Klenební články byly zhotoveny ze zdejší džbánské opuky, která umožňuje vysekání bohatě tvarovaných kamenných dílů. Na jižní straně presbytáře je sedile, završené trojlisty. Zazděné okno v ose presbytáře má zachovánu plaménkovou kružbu. Věž přistavená k západní straně lodi vznikla během barokních úprav kolem r. 1700. Ostatní, zčásti zazděná gotická okna presbytáře mají zachovaná opuková ostění. Během barokních úprav byla vlastní stavba kostela zachována, jen do lodi byla prolomena větší, jednoduchá, segmentová okna. Kostel byl vybaven i barokním mobiliářem. Ten dnes v kostele není, zčásti byl patrně poničen, zčásti deponován na jiném místě.
Po II. světové válce kostel chátral a socialistická péče o památky vyústila koncem 80. let ve vydání demoličního výměru. K demolici naštěstí nedošlo. Poté co se v r. 1992 propadla střecha, proběhly základní opravy. Kostel dostal nový krov a střechu, horní část věže byla opravena i v exteriéru. Pak se opravy zastavily. Opravu vyžaduje hlavně zpustlý interiér s klenbou presbytáře, chráněnou před zřícením jen provizorním podepřením. Průzkum zjistil i zbytky omítek s výmalbou, které vyžadují restaurátorské ošetření. (autor: Jaroslav Valečka, Text uložen dne: 27.4.2011).

Zajímavé informace udává také známý regionální historik Václav Kočka v publikaci Dějiny Rakovnicka, sestavené vletech 1936 - 1939:
Kostel sv. Markéty byl farním již před r. 1316. K němu náležela filiálka v Kostelci (Krupé), ktreá byla osazena sídelním střídníkem. Za války husitské byl kněz vypuzen a Nesuchyně přidělena jako filiálka k Lišanům. Roku 1571 udeřil hrom do kostela a rozrazil monstranci (rozlil), takže ani kusu nezůstalo. Jeden zvon v Nesuchyni je z r. 1651. Z téže doby pochází také loď. To patrně byla dokončena oprava kostela. Valdštejn dal r. 1697 sklenouti sakristii, 1699 postavil předsíň a novou věž, 1700 prolomil okna. Téhož roku jsou v kostele 3 oltáře, kalich žádný, v obci 277 obyvatelů.

Keš je malá, tradičně ukrytá klik-klak krabička. Obsahuje notýsek a tužku. Místo je v centru obce, dejte tedy pozor na mudly. Při příchodu od severovýchodu dejte pozor na příkop - ačkoliv je pokrytý suchým listím, půda pod ním je i za sucha blátivá, což je způsobeno jeho zasakovací funkcí, v návaznosti na žumpní přepad blízkých domů!

Additional Hints (Decrypt)

Cbq xnzrarz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.