Skip to Content

<

Alu Cilveks Name's Day Cache

A cache by LeXeR, Vinedi Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/23/2016
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Latviski

Šis slēpnis ir veltījums manam labam draugam Alu Cilveks vārda dienā!

Dotajās koordinātēs Jūs slēpni neatradīsiet!
Konteiners ir neliela izmēra Lock&Lock tipa kastīte - tajā atrodama viesu grāmata, zīmulis un ir pietiekami daudz vietas apmaiņas lietiņām!


English

This cache is dedicated to my good friend Alu Cilveks on his name's day!   

At given coordinates you will not find a cache! 
The container is a small Lock & Lock type box - inside is logbook, pencil and it have enough space for the exchange stuff!

Русский

Эта загадка является подарком моему хорошему другу Alu Cilveks в день имени!  

В указанных координатах тайника бы не найдёте! 
Контейнер представляет из себя небольшую коробочку типа Lock&Lock - внутри гостевая книжка, карандаш - имеет достаточно места для обмена небольших вещей!

UZDEVUMS

Tavs uzdevums ir atrisināt doto mīklu!
Tajā atrodas šifrēts ziņojums!
Atkodē to un noskaidrosi slēpņa koordinātes!
Norādītas šūnu atrašanās vietas nanogrammā, tās jāidentificē - vai šūna ir tukša (balta) vai aizpildīta (melna)! Katrai kolonai dots burta apzīmējums, bet katrai rindai skaitliskais apzīmējums. Ja esi atrisinājis visu nanogrammu un identificējis katras šūnas krāsu, atliek tikai saprast, kā nolasīt ziņojumu :)
(Lasi ziņojumu no kreisās uz labo pusi, no augšas uz apakšu) !!!

Lejupielādē šeit PDF drukas versiju

Lejupielādē šeit JPG drukas versiju

Uzmanību: Pievienoto dokumentu lejupielāde ir pārbaudīta no autora puses. Faila saturs ir drošs, taču visu risku uzņemies pats(-i)!
Noskaidrojis koordinātes, vari doties meklēt slēpni, bet ja neesi pārliecināts par atrisinājumu, tad izmanto GeoCheck' eri  

TASK

Your task is to solve a given puzzle!
There is encrypted message!
Decodes it and verified them hideout coordinates!
Figuring cell location nanogram puzzles, they should be identified - or the cell is empty (white) or filled (black)!
In column each given a letter designation, but each row numeric designation. If you have solved all the nanogram puzzles and identified each cell color, it remains only to understand how to read the message :)
(Read the report from left to right, from top to bottom) !!!

Download here PDF print version

Download here JPG print version

Caution: The enclosed files are tested by the author. File content is secure, but all risks take yourself!
When You solved puzzle and get the coordinates, you can go to seek hiding place, but if you are not sure of the solution, then use GeoChecker

ЗАДАЧА

Твоя задача состоит в том, чтобы решить данную головоломку!
Это сообщение находится зашифрованном виде!
Декодируй его и узнаешь координаты место нахождения тайника!
Даны местоположение ячеек в головоломке которые должны быть идентифицированы - или ячейка пустая (белая) или заполненная (чёрная)! Колонны обозначены буквенно, строки обозначены численно. Если ты решил всю головоломки и определили каждый цвет ячейки, останется только понять, как прочитать сообщение :)
(Читай ответ слева направо, сверху вниз) !!!

Скачать здесь PDF версию для печати

Скачать здесь JPG версию для печати

Внимание: Прилагаемый документ проверен с стороны автора. Содержимое файла является безопасным, но все равно все риски берите на себя сами!
Получив координаты, ты можешь следовать искать тайник, но если ты не уверен в ответе, используй GeoChecker  


  • FTF: Masierite, esprets & EdvartsR

  • STF: divig & Amicia

  • TTF: Gatisk


Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Gnfx: DE/FBF
Svany: hfr purpxre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.