Skip to Content

<

Grobiņas pilskalns (Skābaržu kalns)

A cache by uldish Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/27/2016
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Slēpnis novietots vienā no Grobiņas apskates objektiem - Skābaržu kalnā.


LAT -  Domājams, ka šeit atradusies kuršu „Jūrpils”. Pilskalns apaudzis ar kokiem, te aug 23 skābarži. Kalns paceļas 5 m virs ūdenskrātuves līmeņa. Šeit atrastas 9.-11.gs. senlietas, taču pilskalns apdzīvots arī vēlāk. Pie pilskalna konstatēta apmēram 5-6 ha liela senpilsētas vieta.

Mistiskā Seeburg („Jūrpils”) 854.gada aprakstā Svētā Anskara dzīve (Vita sancti Anscari) min Hamburgas–Brēmenes arhibīskaps Rimberts. Šajā sacerējumā viņš vēsta par zviedru karaļa Olava iekarojumiem Kursā un Apolē (tagadējā Lietuvas teritorijā), kur tāpat kā Grobiņā dzīvojuši baltu cilts kurši jeb kūri. Grobiņas pilskalns, kuru vietējie iedzīvotāji dēvē par Skābarža kalnu, minēts jau Atskaņu hronikā saistībā ar 1263.gada notikumiem, kad krustneši nodedzina kuršu pili. Tas atrodas Ālandes upes labajā krastā Grobiņas pilsētas vēsturiskā centra dienvidrietumu daļā – blakus Livonijas ordeņa laika pilsdrupām.

No 1929.-1930.gadam B.Nermana vadībā veiktie arheoloģiskie izrakumi pilskalnā atklāj vismaz 1,2 m dziļu kultūrslāni. Savukārt 1996.gada J.Urtāna veiktie izrakumi norāda uz intensīvu kultūrslāni ~ 100 m garā joslā uz austrumiem un ziemeļiem no pilskalna. Laikā no 2010.-2011.gadam pilskalnā veikti ģeoloģiskie urbumi, kas atklāj vēl lielāku kultūrslāņa biezumu nekā minēts iepriekš – ne mazāk kā 2 m. Šāds kultūrslāņa biezums liecina par lielu apdzīvotību laikā no 5.gs. vidus līdz 13.gs.

Ap Grobiņas pilskalnu (Skābarža kalnu) un Grobiņas viduslaiku pili ir izveidotas labiekārtotas pastaigu takas un skatu platformas, objektu apmeklētāji var doties nelielā pastaigā, izzinot vēsturiskās liecības un izbaudot Dzirnavu dīķa romantisko ainavu.

Grobiņas arheoloģiskais ansamblis sastāv no vairākiem viena laika arheoloģijas pieminekļiem: Grobiņas pilskalna (Skābarža kalna) un senpilsētas, Grobiņas viduslaiku pils ar bastioniem, Priediena senkapiem, Atkalnu senkapiem, Smukumu senkapiem un Porānu (Pūrānu) senkapiem, kas kompakti izvietoti Grobiņā un tās tuvākajā apkārtnē. Šie pieminekļi lielākoties datējami ar 7. - 9.gs. un ir saistāmi ar iespaidīgu skandināvu koloniju, kas kā Seeburg (Jūrpils) minēta arī 9.gs. rakstītajos avotos.

Grobiņas arheoloģiskais ansamblis ir autentisks un ļoti labi saglabājies, galvenokārt, vikingu laika arheoloģisko vietu un struktūru kopums. Arheoloģiskajos izrakumos iegūtā materiāla bagātība un daudzveidīgums parāda, ka Grobiņa bija viena no sava laika nozīmīgākajām vikingu pasaules vietām Baltijas jūras austrumu daļā. Tāpēc Grobiņas arheoloģiskā ansambļa pieminekļi iekļauti transnacionālā seriālnominācijā "Vikingu laika vietas Ziemeļeiropā" UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam.

UZMANĪBU!!! Slēpnis ir magnētisks un tas nozīmē, ka to vajadzētu nolikt atpakaļ tā, lai no magnēta ir kāda jēga, nevis to vienkārši kaut kur nogrūst.. 

ENGIt is believed that once there was located the ancient Cours castle Seeburg (Jūrpils). The mysterious Seeburg was mentioned by the Archbishop of Hamburg-Bremen Rimbert in the description The Life of Holy Anskar (Vita Sancti Anscari) in 854 AD. In the description, he tells about the conquest of Kursa and Apole (present territory of Lithuania) by Swedish king Olof I. Both Grobiņa and Apole were inhabited by a Baltic tribe - the Kurshi or the Cours. 

The castle hill is covered by trees, 23 hornbeam trees are growing there. The hill rises 5 meters above the water level of the nearby resevoir. 

The artefacts of the 9th - 11th centuries have been found there, but the castle hill was inhabited in later centuries too. About 5-6 hectars large ancient town site has been found near the hill. It is said that the thickness of the cultural occupation deposits on the hillfort plateau is greater than previously anticipated. According to the archaeological record, the cultural occupation extended from the 5th to the 13th century AD. 

Grobiņa castle hill and ancient town is one of the sites in the transnational serial nomination "Viking age sites in northern Europe" to UNESCO`S world heritage list.

Well-maintained walking trails and viewing platforms have been created around Grobiņa castle hill and Grobiņa Medieval castle; visitors can go for a walk, exploring the historical evidence and enjoying the romantic scenery of the Mill Pond.  

Grobiņa archaelogical ensemble consists of several archaelogical monuments of the same period: Grobiņa hillfort (Skābarža hill) and the ancient town, Grobiņa Medieval castle with bastions, Priediens ancient burial site, Porāni (Pūrāni) burial mound site, Smukumi flat-grave burial site, and Atkalni flat-grave burial site, which are located compactly in Grobiņa and its surroundings. These monuments mostly date back to the 7th - 9th centuries and they are related to the impressive Scandinavian settlement, which under the name Seeburg was mentioned in the 9th century written sources.

Grobiņa archaelogical ensemble is an authentic and very well preserved set of archaeological sites and structures, mainly from the Viking age. The amount and diversity of materials, gained in archaeological excavations, show that at that time Grobiņa was one of the most important spots of the Viking world in the eastern part of the Baltic Sea. Therefore the sites of Grobiņa archaelogical ensemble are included in the transnational serial nomination "Viking age sites in northern Europe" to UNESCO`S world heritage list.

ATTENTION!!! Cache is magnetic, so you should put it back where it's holding, not just throw it somewhere.. 

Additional Hints (Decrypt)

Tnaqevm pryn tnyn. Zntargvfxf. Nyzbfg gur raq bs gur ebnq. Zntargvp.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.