Skip to content

Vircava Shipping Traditional Geocache

Hidden : 03/24/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LAT] Slēpnis ir tradicionāls micro konteiners, kas vairumam slēpņotāju ir labi pazīstams. Satur viesu grāmatu un zīmuli.  Pavasarī palu laikā piekļūšana var būt apgrūtināta!!!

[ENG] The cache is a traditional micro container, which is well known to most Geocachers. Contains the logbook and a pencil. During spring floods access may be difficult.


[LAT] Kurzemes hercogistes laikos Jelgavas apkārtnes straujas attīstības pamats bija ne tikai apkārtējo sauszemes ceļu izmantošana, bet arī upes. Laikā no 1561. līdz 1795. gadam Jelgavas rajona teritorija ir Kurzemes un Zemgales hercogistes sastāvā. Pirmais hercogs Gothards fon Ketlers dibina hercoga muižas jeb domēnes - Zaļā muiža, Vircavas muiža u.c. Ar hercoga un muižnieku gādību ceļ luterāņu baznīcas - Lielvircavā, Kalnciemā, Zaļeniekos, Sesavā, Dalbē, Salgalē un Līvbērzē. Kurzemes un Zemgales hercoga Jēkaba valdīšanas laikā (1642.-1682.) muižās darbojās lina austuves, Vircavas muižā - buru audeklu austuve, Emburgā - dzelzs ceplis, pie Svētes upes Grīvas stikla ceplī ražoja stiklu, spoguļus, kristālu u.c. greznumpriekšmetus galma vajadzībām. Savukārt dakstiņu un ķieģeļu cepļi darbojās Klīvē, Mazplatonē, Jaunsvirlaukā, Vircavā. Saražoto produkciju pa kuģojamām upēm - Lielupi, Vircavu u.c. izveda uz Rīgu, Lietuvu, kā arī patērēja uz vietas.

Vasaras sezonā pastāv iespēja ar Kapteini sarunāt īstu kuģošanu pa Vircavas upi līdz Jelgavai un atpakaļ, lai to iepazītu labāk.

 

[ENG] The basis for rapid economic development of surroundings of Jelgava city during times of Courland (Kurzeme) Duchy was not only the development of roads’, but also rivers’ infrastructure. During the period from 1561 to 1795 Jelgava district was part of Kurzeme and Zemgale (Semigallia) Duchy. The first duke Gotthard von Kettler established Zaļā (Green), Vircava and other Manors. The Duke and country noblemen supported building of Lutheran Churches in Lielvircava, Kalnciems, Zaļenieki, Sesava, Līvbērze, Dalbe and Salgale. During the reign of Kurzeme and Zemgale Duke Jacob (1642.-1682.) linen weaving-mills functioned in Manors, for example sailcloth in Vircava Manor, iron kiln in Emburga Manor, glass, crystal, mirrors and other luxury items were produced Grīva Manor at Svēte river. The tile and brick kilns functioned in Klīve, Mazplatone, Jaunsvirlauka and Vircava. The readymade products were used locally or shipped to Riga and Lithuania using the navigable rivers – Lielupe and Vircava.

These days during the summer season here is a possibility to agree with the Captain and to get a real shipping experience and navigate Vircava river to Jelgava city and back.

Additional Hints (Decrypt)

Xbxn cnenmvgf / Cnenfvgr bs gur gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)