Skip to content

Sokol v Zebraku (021) Mystery Cache

Hidden : 03/31/2016
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato keš je součástí série "100 sokolských keší republice". Série vzniká v letech 2014-2018 k 100. výročí založení republiky(1918).


Historie Tělocvičná Jednota Sokol Žebrák

                Tělocvičná Jednota Sokol Žebrák patří mezi nejstarší jednoty v České obci sokolské. Byla založena 27. května 1869 a jejím prvním starostou byl br. Čeněk Vítkovský. Při založení měla jednota 123 členů.

                Od počátku založení byla součástí  Sokolské župy plzeňské, v r. 1891 byla přeložena do župy Podbělohorské a v r. 1897 do současné župy Jungmannnovy se sídlem v Praze na Smíchově.

                Za dobu svého působení prodělala jednota mnoho krizových období, kdy např. klesl počet jejích členů v r.1878 na 44 a spojila se tedy s místní hasičskou jednotou v Tělocvično-hasičskou jednotu Sokol Žebrák. V roce 1889 se ale opět osamostatnila .

                V r. 1909 byl založen ženský odbor, první náčelnicí byla ses. Klírová. Další léta byla poznamenána 1. světovou válkou, ale přesto se v Žebráku stále cvičilo. V roce 1919 se činnost opět rozběhla na plné obrátky. Členstvo se připravovalo na VII. všesokolský slet.

                 Na budově sokolovny měl Sokol stále velký dluh a tak byla v r. 1922 založena SOKOLSKÁ HUDBA pod vedením bří. Buckaskiho a Ant. Hůrky, hudba hrála na různých akcích a výtěžek věnovala jednotě na uplácení  dluhu.

                   Jedno župní prvenství drží naše jednota a to, že v Žebráku se konal 14. a 15. 6. 1924 I. župní dorostenecký slet, kterého se zúčastnilo 428 dorostenců a 496 dorostenek.

                  V roce 1934 si pronajala sokolská jednota část zahrady hostince U Anděla jako cvičiště. Od té doby lze datovat i začátek lehké atletiky v Žebráku. Tohoto roku byl založen hokejový odbor při Sokole Žebrák.

                     V Žebráku se cvičilo až do r. 1942. Po letech temna, kdy jsme byli okupováni německými fašisty, přišel radostný máj 1945 a tím i naše svoboda. Koncem roku 1945 byla obnovena činnost Sokola a do čela byl zvolen br. O. Muller. V r. 1947 byla veškerá činnost zaměřena na přípravu cvičenců na XI. všesokolský slet.

                       Po XI. VS byli u nás akčním výborem vyloučeni někteří členové a členky. V celé naší tělovýchově došlo k reorganizaci. Ta byla sjednocena a i všechny sportovní oddíly přešly  pod jednotné vedení. U nás došlo ke zrušení Tělocvičné Jednoty SOKOL a byla založena Závodní sokolská jednota TOS Žebrák. Teprve po 41 leté odmlce v r. 1990 dokázal 7. ledna ustavující sjezd, že sokolská myšlenka stále žije.

                    26. 4. 1990 byla jednota přijata do ČOS. MěÚ nám byla vrácena sokolovna a bylo nutné provést  neodkladné opravy, aby se mohlo začít cvičit.

                   Od r. 1992 udržujeme přátelské styky se sokolskou jednotou Velký Cleveland ze státu Ohio USA.

                V současné době funguje Tělocvičná Jednota Sokol Žebrák pod vedením starostky ses.  Jaroslavy Kosové a jeho oddíly navštěvují všechny generace občanů města Žebrák.

Na uvedených souřadnicích se nachází objekt Sokolu Žebrák, finálku naleznete na místě s výhledem na obec Bzová a hrady Žebrák a Točník.

Prosím, neberte přiložené razítko, je součástí keše.

Tak a teď už k vlastní kešce. Stačí, když správně vyřešítě následující rébus:


Sokolská hra je prodloužena do 28.10.2018

Additional Hints (Decrypt)

Ancbirqn x yhfgrav:Frfganpgxbin fbhfgnin (grm urknqrpvznyav fbhfgnin) wr pvfryan fbhfgnin mnxynqh 16. Urknqrpvznyav pvfyn fr mncvfhwv cbzbpv pvfyvp '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8' n '9' n cvfzra 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R' n 'S', cevprzm cvfzran 'N'–'S' ercermraghwv pvsel f ubqabgbh 10–15). Pvfyn i gbzgb mncvfh fr boilxyr bmanphwv cvfzrarz U cevcbwralz x pvfyh i qbyavz vaqrkh. Ance. 3S7 ercermraghwr ubqabgh, xgren i qrfvgxbir fbhfgnir bqcbivqn pvfyh 3×16^2 + 15×16^1 + 7×16^0 = 1015. Ancbirqn x anyrmrav xrfr: Yrfvx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)