Skip to Content

<

TK001: Kasarna Uherske Hradiste

A cache by roraima ∞ juboxka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/01/2016
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

TK001: Kasárna Uherské Hradiště // TK001: Barracks in Uherské Hradiště


TK001: Kasárna Uherské Hradiště - 1. NFC keš v Uherském Hradišti a okolí

Keš vás přivede do prostoru bývalých uherskohradišťských kasáren, která svoji funkci plnila téměř 70 let. Po zrušení povinné vojenské služby pozbyla i uherskohradišťská kasárna svůj původní smysl a město Uherské Hradiště přistoupilo k jejich rozsáhlé revitalizaci. Část objektů byla urbanistickou studií určena k demolici, některé objekty k revitalizaci a pro část byla dobudována chybějící technická infrastruktura. Rozsáhlý areál kasáren tak byl rozdělen z funkčního hlediska na tři klíčové zóny:

  1. Obytná zóna v západní a severní části areálu.
  2. Vzdělávací zóna ve střední části areálu.
  3. Obchodní zóna ve východní části areálu.

Obytná zóna představuje typický příklad polyfunkčního využití. Jsou zde jak objekty občanské vybavenosti, tak administrativní budovy (sídla firem, neziskových a příspěvkových organizací). Část bytů je vyčleněna i jako sociální bydlení.

Vzdělávací zóna je reprezentována vysokoškolským areálem, jemuž dominuje Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V okolí sídlí i stravovací a ubytovací centrum, mateřská a základní škola a centrum celoživotního vzdělávání.

Pro komerční zónu je typický mix služeb, který zejména v okolí Zeleného náměstí určuje převládající způsob využití budov. Zajímavým využitím je Slovácká tržnice, rekonstruovaná z bývalé konírny.

 

Ke keši

Tato mysterka je první v sérii technologicky orientovaných keší (TK), u nichž k odlovu potřebujete využít některou z moderních výdobytků techniky. Doménou TK001 je NFC - k odlovu se tedy bez kompatibilního zařízení nechystejte (NFC však podporuje většina současných chytrých telefonů). Na úvodních souřadnicích nenajdete ani keš ani žádnou fyzickou zastávku. NFC štítek je umístěn na stage 01, k jehož souřadnicím dopomůže obrázek níže. Ten je focen v areálu kasáren prostřednictvím drona (Parrot Bebop).

Pohled na bývalý "buzerplac", z něhož je dnes parkoviště (zdroj: autor, prostřednictvím drona)

View of the former military platform, which now served as parking (source: author, via drone)

 

Zdroj informací

BIČAN, Jaroslav, Aleš HOLÝ a Pavel ŠUPKA. Revitalizace bývalého kasárenského areálu v Uherském Hradišti. In Urbanismus a územní rozvoj, č. 2/2006, roč. IX, s. 17 - 21. ISSN 1212-0855.

 

--- ENGLISH VERSION ---

 

TK001: Barracks in Uherske Hradiste - 1st NFC cache in Uherske Hradiste and its surroundings

The cache will take you to the locality of former barracks in Uherske Hradiste, which fulfilled its function for almost 70 years. After the abolition of compulsory military service, barracks lost their original meaning and the town of Uherske Hradiste acceded to their extensive revitalization. Part of the buildings were intended to demolish, some of the buildings were intended to revitalize and part of them were upgraded by missing technical infrastructure. The whole area was functionally divided into three key areas:

  1. Residential zone in the western and northern parts of the area.
  2. Educational zone in the middle of campus.
  3. Trade zone in the eastern part of the complex.

Residential Zone is a typical example of mixed use. There are both neighborhood facilities and administrative buildings (headquarters of companies, non-profit and governmental organizations). Some of the flats are earmarked as social housing.

Educational Zone is represented by university area, dominated by the Faculty of Logistics and Crisis Management at Tomas Bata University in Zlin. The neighborhood is also home to catering and accommodation center, kindergarten and elementary school and a center for lifelong learning.

In commercial zone we are able to identify typical mix of services around the "Zelene namesti" which determines the predominant method of use of buildings. Very interesting is regional market called "Slovácka trznice", reconstructed from the former stables.

 

To cache

This mystery cache is the first in a series of technology-oriented cache (TK) in which you need to use some of the modern special technological tools. According to TK001, you will need NFC technology - to discover it, you must have a compatible device (NFC does support most current smartphones). At the initial coordinates you will not find the cache or physical stage. NFC tag is placed on the stage 01. To obtain the right coordinates look for the image above. The picture is taken in the barracks using the drone (Parrot Bebop).

 

Information source

BIČAN, Jaroslav, Aleš HOLÝ and Pavel ŠUPKA. Revitalizace bývalého kasárenského areálu v Uherském Hradišti [Revitalization of the former barracks area in the town of Uherské Hradiště]. In Urbanismus a územní rozvoj [Urbanism and Territorial Development], no. 2/2006, Vol. IX, pp. 17 to 21 ISSN 1212-0855.

 

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.