Skip to content

<

PRSO

A cache by ptakopysk1 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/03/2016
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Právě se s "klasickou" keškou nacházíte v trase budoucí dálnice obkružující Prahu v úseku Běchovice – dálnice D1. 

Mačetu prosím nepoužívejte, opravdu se tam dá dostat :-) i když to tak nevypadá


PRSO – Pražský Rychlostní Silniční Okruh (dnes zkráceně nazývaný Silniční okruh Prahy).

Běchovice – dálnice D1 je kontroverzní úsek, na jehož přesné umístění doposud nejsou názory sjednocené. V okamžiku, kdy dojde k zahájení výstavby, okolí této kešky s největší pravděpodobností zmizí a my tak budeme moci sledovat jeho proměnu …

Stavba 511 Běchovice – dálnice D1 se nachází ve fázi územního řízení. Územní rozhodnutí bylo vydáno v prosinci roku 2008. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno velké množství odvolání a Ministerstvo pro místní rozvoj v lednu 2010 vrátilo územní rozhodnutí zpět na MHMP k novému projednání. V průběhu roku 2010 byla dokumentace pro územní rozhodnutí doplněna o další protihluková opatření. Na tuto dokumentaci bylo v roce 2010 vydáno nové územní rozhodnutí. V té době byla dokumentace v souladu s územním plánem hl. města Prahy i VÚC a dále i s v té době platnými Zásadami územního rozvoje (dále jen ZÚR) hl. m. Prahy ze dne 17. 12. 2009. V lednu 2011 na základě žaloby podané „OS Zdravé životní prostředí, občané Běchovic“ zrušil NSS v Brně dne 27.1.2011 v dokumentu Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy v části textové i grafické vymezení ploch a koridorů staveb s označením Pražský okruh. Jedná se o úsek Pražského okruhu mezi D1 a Březiněvsí. Tímto aktem ztratila dokumentace DÚR stavby 511 oporu v územně plánovací dokumentaci. Zejména na základě této skutečnosti zrušilo svým rozhodnutím MMR ČR územní rozhodnutí a vrátilo věc Magistrátu hl. m. Prahy k novému projednání. Pokračovat v územním řízení nelze do doby schválení nových ZÚR MHMP.

Nyní probíhá projednávání aktualizované DUR z roku 2012 (jednání s Hygienickou stanicí, jednání s Českými drahami). V rámci projednání dokumentace s ČD bylo nutné doplnit dokumentaci o přeložku trati ČD v úseku Kolovraty-Říčany pro vydání souhrnného stanoviska ČD. Veřejné projednání aktualizovaných ZUR se uskutečnilo ve 12/2013, vyhlášení platnosti bude dle sdělení MHMP cca v 04/2014. V roce 2014 bude pokračovat inženýrská činnost k zajištění ÚR včetně projednání a získání podkladů od SŽDC a kompletace DÚR.

Dotčená katastrální území

Hl.m.Praha: Běchovice, Dubeč, Uhříněves, Královice, Nedvězí, Kolovraty

Středočeský kraj: Říčany, Nupaky, Kuří

Technická specifikace

Celková délka stavby 12,571 km
Šířkové uspořádání S 34,5
Návrhová rychlost 100 km/h
Počet MÚ křižovatek 4 (Dubeč, Uhříněves, Říčany, Lipany)
Počet mostů celkem 30
Počet mostů na vlastním úseku 9 + 5 na MÚK
Počet mostů na přeložkách přes úsek 10
Počet mostů na přeložkách ostatních komunikací 6
Tunely 2 hloubené (Dubeč 275 m, Na Vysoké 372 m)
Protihlukové stěny 7 - délka 4164 m
Zemní práce - výkop 1615 tis. m3
Zemní práce - násyp 470 tis. m3

 

Additional Hints (Decrypt)

ir ilfpr bpv

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)