Skip to content

Schronisko dla Nieletnich Mystery Cache

Hidden : 04/03/2016
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Kesz nie znajduje się na podanych współrzędnych.

Aby uzyskać finałowe koordynaty, musisz rozwiązać zagadkę.


Schronisko dla Nieletnich w Szczecinie funkcjonuje od 1 lutego 1949 r. Do roku 1951 istniejące na terenie Polski Schroniska dla Nieletnich podlegały Ministerstwu Oświaty i Wychowania. Opiekę nad szczecińskim schroniskiem sprawowało Kuratorium Okręgu Szkolnego w Szczecinie. Zmieniło się to z dniem 15.09.1951r. kiedy to organem prowadzącym zostało Ministerstwo Sprawiedliwości, które pieczę nad schroniskiem sprawuje do dnia dzisiejszego.

Pierwszą siedzibą Schroniska dla Nieletnich w Szczecinie był budynek mieszczący się przy ulicy Łabędziej 15. Pod koniec 1950 r. schronisko zostało przeniesione do budynku przy ulicy Pokoju 77. Następna zmiana lokalowa nastąpiła w październiku 1952 roku, gdy do dyspozycji schroniska oddano gmach przy ulicy Droga do Bezrzecza (aktualnie jest to ulica Modra 11). Budynki te nie posiadały odpowiednich zabezpieczeń uniemożliwiających ucieczkę nieletnim. Dopiero w 1962 roku zainstalowano kraty w oknach, a w 1968 roku otaczający teren schroniska niski, drewniany płot zastąpiono betonowym murem. W późniejszych latach budynek wyposażono w nowoczesny system monitorujący.

Schronisko dla Nieletnich w Szczecinie od początku swojej działalności, prowadzi szkolenia zawodowe. Od 1963 roku na terenie Schroniska funkcjonuje Szkoła Podstawowa, natomiast w 1974 roku powołano pierwsze klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Według przeprowadzonej w 1999 roku reformy szkolnictwa, młodzież przebywająca w placówce z dniem 01 września 99 r. rozpoczęła naukę w nowopowstałej Szkole Podstawowej nr 75,  Gimnazjum nr 41 oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej.

Pod koniec lat 70 powstał nowy budynek warsztatów szkolnych, a dawne warsztaty przebudowano na pralnie. Wiek XX przyniósł ze sobą wiele korzystnych zmian. Nastąpił remont generalny schroniska. Wychowankowie zaangażowali się w modernizację budynku i swoją własnoręczną pracą odnowili sypialnie. Wyremontowane zostały również klasy szkolne oraz kuchnia. Renowacji poddano hol i korytarze. Kotłownie tradycyjną zastąpiono gazową, wymieniono ramy okienne, odnowiono elewację budynku, dach poddano naprawie. Zainstalowano również system kanalizacyjny. Wybudowano patio, a teren schroniska ozdobiono bujną roślinnością. Wyremontowano gabinet lekarski i dentystyczny, na terenie schroniska powstała również dobrze wyposażona siłownia dla wychowanków.

W ostatnich latach również w funkcjonowaniu internatu zaszło wiele zmian. W momencie jego utworzenia i w późniejszym czasie chłopcy mieli do dyspozycji jedynie przepełnione dwunasto i trzynastoosobowe sypialnie, jedną wspólną toaletę oraz świetlicę. Sytuacja internatu uwarunkowana była brakiem finansów na niezbędne remonty oraz z faktem, iż część budynku przeznaczona była na mieszkania i pokoje pracowników schroniska. Aktualnie, dzięki dobrym warunkom materialnym oraz modernizacji zakładu, na terenie internatu funkcjonuje pięć samodzielnych, kompletnie wyposażonych grup wychowanków. Każda z nich posiada łazienkę z ciepłą wodą oraz świetlicę wyposażoną w nowoczesny sprzęt RTV.

Additional Hints (No hints available.)