Skip to content

Alois Hudec - Rakovecke udoli (005) Traditional Geocache

Hidden : 04/06/2016
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato keš je věnována významnému Račickému rodáku Aloisi Hudcovi.

Alois Hudec - Rakovecké údolí


Keška je umístěna v krásném krajinném útvaru Rakovecké údolí, kde říčka Rakovec spojuje obec Račice s Jedovnicemi. Obec Račice má bohatou minulost a proslavili ji, mimo jiné, i sokolové. Sokolské hnutí zde vzniklo v roce 1905 jako pobočka Sokola Olšany. Dva roky nato se sokolský spolek osamostatnil. Sokolové neměli dlouhá léta zázemí, cvičili na mlatě nebo v sále hospody, veřejná cvičení se odehrávala pod širým nebem. Župní slet v Račicích konaný 25. 7. 1909 byl uspořádán na obecním pastvisku na začátku Rakoveckého údolí. Sletu se zúčastnil i br. Vaníček – náčelník ČOS. Od té doby se na cvičišti na Pastvinách pravidelně konala veřejná vystoupení a slety. Sokolovnu získali račičtí sokolové až na konci roku 1929.

Nejslavnějším račickým rodákem je bratr Alois Hudec – olympijský vítěz ve cvičenína kruzích v roce 1936 v Berlíně. Narodil se 12. 6. 1908 chudobným, ale velmi pracovitým rodičům.

Velkým vzorem mu byl o šestnáct let starší bratr Antonín, který se již v roce 1912 zúčastnil jako závodník VI. Všesokolského sletu v Praze a dovezl si diplom za 1. místo. Byl sokolem tělem i duší, což prokázal i na frontě v Rusku, odkud se vrátil po dlouhých šesti letech jako přeborník sibiřských legií. Dva roky po svém návratu do rodné vísky se stává náčelníkem a později i starostou sokolské jednoty.

Malý Lojzík začal chodit do cvičení již ve čtyřech letech se svým o sedm let starším bratrem Josefem a o tři roky starším Františkem. Zanedlouho se k nim přidal i o tři roky mladší bratr Václav. Bratr Antonín jim byl rádcem, ale i velmi přísným cvičitelem a autoritou. Úryvek z deníku Aloise Hudce: "Bratrova přísnost mně často kazila náladu ve cvičení, avšak vychovala k houževnatosti a přísné sebekázni, takže jsem pak býval přísný i sám na sebe a nikdy jsem nepovolil a neslevil s cvičební tvrdosti." Byli to venkovští kluci, kteří běhali po loukách, lezli po stromech, chodili na dříví, na trávu pro kozy a králíky. Závodili spolu, jak se v přírodě dalo, přehazovali kamenem rybník, přeskakovali říčku Rakovec, šplhali po stromech, plavali a v zimě bruslili. Lojzík v pěti letech velmi vážně onemocněl a zůstalo mu poškození kyčle. Díky své snaze vyrovnat se bratrům se po dvou letech úplně uzdravil. Chlapci si postavili hrazdu a později i bradla doma na zahrádce. Toto cvičení je uchválilo.V deníku si Lojzík poznamenal: "Večer před spaním v polospánku jsem v duchu cvičil, viděl a vymýšlel nové cviky. Poznával jsem tak krásu a nebezpečí úrazu, které se ve cvičení skrývají. Vycítil jsem také okamžik, kdy mám přidat nebo ubrat švihu, abych cvik co nejlépe zacvičil a nemohl se utrhnout a zranit. Když jsem pak cviky prováděl v normálním stavu bez polospánku, měl jsem překvapující výsledky."

Čas dětství utekl a Lojza musel do učení do Brna. Začal cvičit v Sokole Židenice a po vojenské službě v Sokole Brno I. Každý víkend však jezdil do Račic k milované mamince. Vystupoval se svými čtyřmi bratry v exhibičním družstvu ve cvičení na hrazdě a v prostných na veřejných vystoupeních a na sletech v širokém okolí. V roce 1931 bylo družstvo bratří Hudců známé v mnoha městech Čech, Slezska i Moravy. V tomto roce se započala Lojzova vítězství na mezinárodním poli sportu. Na prvním mezinárodním závodu, mistrovství světa v Paříži, vybojoval pět zlatých medailí za cvičení na kruzích, bradlech, hrazdě, ve šplhu a víceboji. Další zlaté medaile získal v Budapešti 1934 (jednu) a v Praze 1938 (dvě). Druhá světová válka jeho kariéru přerušila a definitivně se závoděním skončil v roce 1947. Po ukončení aktivní sportovní kariéry se věnoval cvičitelské a trenérské práci.
Tato keš je součástí série *100 sokolských keší republice*,
kterou zakládá Česká obec sokolská prostřednictvím svých žup a jednot.
Série vzniká ke stému výročí založení republiky v roce 2018.Additional Hints (Decrypt)

ilieng

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)