Skip to content

<

Kvartsitt/Quartzite

A cache by Sveinivar Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/08/2016
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Dette er en enkel earth cache med formål å introdusere logger til mineralet kvartsitt. This is a simple earth cache with the purpose of introducing the logger to quartzite. 


Geologien i Bergensområdet består av fem tektoniske områder med sine spesielle egenskaper. Disse er Øygarden Gneis komplekset (GC5523G), Den lille Bergen buen (GC5523F), Den store Bergen buen (GC5M9F6) samt Ulriken Gneis komplekset (GC5K5EV) og Lindås nappen (GC5NAAR & GC5MXN3). Denne earth cachen vil fokusere på Kvartsitt et av de geologiske forekomstene i Den lille Bergen buen (se kartet over og under).

Kvartsitt er en hard uniform (ikke lagdelt) metamorf bergart som opprinnelig har vært sandstein av kvartsand. Finkornete grunnmarine avsetninger som en hvit badestrand av kvartssand kan være opprinnelsen til kvartsitt. Sandstein konverteres til kvartsitt gjennom påvirkning av temperatur og trykk, vanligvis relatert til tektonisk kompresjon i forbindelse med fjellkjedefolding. Bergarten forvitrer langsomt i naturen. Ren kvartsitt er vanligvis hvit til grå, men kvartsitter kan ofte opptre i ulike sjatteringer av rosa og rødt på grunn av varierende innhold av jernoksid (Fe2O3). Andre farger (gul og oransje) kan opptre på grunn av forurensninger fra andre mineraler. 

Kvartsitt ble tidligere ofte brukt i bygninger. Rothaugen skole rett ved GZ er delvis bygd av kvartsitt og mange større monumentale bygningene i Bergen inneholder kvartsitt som dekor eller bygningsstein. 

Rothaugen skole partly build of and on top of quartzite viewed from GZ. Rothaugen skole delvis bygd av og på kvartsitt sett fra GZ.

Ved Rothaugen skole (se gul stjerne på kartene over) er bygd på en kvartsitt forekomst. Ved ankomst GZ kan man tydelig se det harde kvartsittberget stikkende opp .

Please email me any suggestions for improvements, corrections or additions to the text of this cache.

Vennligst email meg forslag til korreksjoner og forbedringer til denne cachen..

Send the answers by e-mail via the cache owner's profile page on Geocaching.com. Please do not use the message function in geocaching.com.

Send the answers by e-mail via the cache owner's profile page on Geocaching.com. You can log immediately after you have emailed me your answers.

Send svarene på spørsmålene via min email. Du kan logge straks etter at du emailet meg svarene på spørsmålene.

Logs without answers emailed to CO or with pending questions from CO will be deleted without any further notice.

Logger uten at jeg har mottatt svar på spørsmålene blir sletter uten forvarsel.

Questions (Gjør ditt beste – innsats teller mye mer enn rette svar/ do your best – effort counts a lot mor then correct answers):

  1. Gå til GZ og studer nøye kvartsitten – a) hvilken farge har den, b) hvor store er kornene i steinen (større eller mindre enn 1 mm). Position you selves at GZ. Study closely the quartzite. b) what is the color b) what is the typical grain size in the quartzite (large or smaller than a mm)
  2. Hvordan stemmer forklaringen over med hensyn til sedimenteringsmekanisme for kvartsitten med det du observerer? How does the sediment mechanism described above match your observations?
  3. Ved GZ kan du observer en åre av et annet mineral som skjærer gjennom kvartsitten. a) Hvilket mineral trur du dette er, b) hvor bred er åren typisk  ? c) Hvilket mineral er hardets – kvartsitten eller det andre mineralet, begrunn svaret. At GZ you can observe a vain of a different mineral within the quartzite. A) what type of mineral do you think this is ? b) how wide is the vain typically c) which of the two minerals do you believe are hardest ?

Optional: Include a picture of you or your GPS at the site. Inkluder et bilde av deg eller din GPS ved GZ eller WP1.

Sources/kilder:

Steinbyen Bergen, (2000). Tom Heldal og Øystein J. Jansen ISBN 82-7326-059-3.

Fossen H (1989) Geology of the Minor Bergen Arc, West Norway. Nor.geol.unders. Bull 416. 47-62.

wikipedia

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.