Skip to content

<

hrbitovni

A cache by MaraFarmar Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/09/2016
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

keš PET


Obec Pavlišov  Motto: "Pátral jsem a hledal. I ducha jsem citoval a ten mi pověděl Byl to vznešený duch našich dějin." A. jirásek - Skály´ Něco málo z historie obce.... První a také nejstarší záznam o naší obci pochází z roku 1545, kdy Jan z Pernštejna koupil za 18 450 kop pražských grošů tehdejší náchodské panství, ku kterému už tehdy přináležela i naše obec. Jak a kým byla obec v této době obydlena, není známo. Jisto je, že byla maličká a hodně chudá, cesty nebyly žádné a jednotlivé obce byly propojeny pouze stezkami, většinou vyšlapanými zvěří. Krajina byla velmi pustá, obklopena hlubokými lesy a jen malá část byla pole. Po prohře českých stavů na Bílé Hoře v roce 1620 získal náchodské panství jako válečnou odměnu Octavio Piccolomini, italský generál císaře Ferdinanda Habsburského. Roku 1651 byla vydána sbírka seznamů poddaných pro hradecký kraj, kde bylo již uvedeno v naší obci devět usedlých rodin, které byli v poddanství knížete Piccolomini. Sedláci byli pouze čtyři a to v nynějších číslech 1, 16, 17 a 26. Menším hospodářům říkali zahradníci, v naší obci byli v té době pouze dva a to v čísle 9 a 24. Pozemky při Malém Poříčí patřily k jednotlivým usedlostem, zbytek pozemků, tzv. obecní /Kostná Hora/ patřily vrchnosti. Část těchto panských pozemků, jak pole tak i lesy, byly užívány starousedlíky. Statky se ale dělit nesměly. Důvodem byly robotní povinnosti a v případě války tolik potřební koně a povozy. Tyto záznamy byly vynaty ze zemských desek /knih/ ministerstva vnitra a to z roku 1545, 1651, 1774 a 1829. Robotní seznam z roku 1777 ovšem již nevykazuje v naší obci ani jediné jméno z devíti usedlých rodin. Není známo, jestli své chalupy prodali, nebo je opustili pro nesnesitelné útrapy poddanství a nebo z důvodů náboženských. Archiv ministerstva vnitra Praha sbírka robotních seznamů z roku 1777 pro hradecký kraj uvádí, že obec už tehdy měla 27 usedlých rodin a převážná část tehdejších rodů žije na Pavlišově dodnes...... Obec Pavlišov leží na kopci vysokém asi 490 metrů, na poloviční cestě mezi Náchodem a Hronovem. Rozkládá se asi dva kilometry od severozápadu k jihovýchodu, šířka obce je v každé části rozdílná. Část obce na jihovýchodní stranu se nazývá Draha a od toho se dochovaly i přídomky dražský /např. Kubeček, Jirásek/. Severozápadní konci vsi se říká dolní konec a podle toho i přídomek dolejší /např. Habr/. Střed je městečko... Veřejné budovy: bývalá škola - pozdější MNV, kaplička, hasičská zbrojnice Památky: kříž u č.p. 33 /u Ryšavých/- snad na místě bývalého vojenského hřbitova, druhý u bývalé školy, pomník padlým v první světové válce...  Škola: za nejstarších dob vyučoval v naší obci poněkud uvědomělejší občan Matěj Dvořáček, tkadlec z č. 12. Kolem roku 1810 byla obec přiškolena k Velkému Poříčí. Od roku 1832 se vyučovalo v čísle 9 po dobu sedmi let. Prvním podučitelem byl Josef Kolísko.V roce 1869 byla u nás povolena samostatná škola a 6.října 1875 slavnostně otevřena. Učitelem byl Augustin Kaněra, po něm nastoupili Roman Poláček, Rudolf Hampl, Antonín Fořtík, Václav Cibulka, a Jan Rykr. Škola stojí na pozemku, který dříve patřil k č.1. Kaplička : na místě nynější kapličky stávala dřevěnná socha sv. Jana Nepomuckého, postavená roku 1793. V roce 1815 byla postavena místo sochy kaplička nákladem všech občanů. Roku 1821 byl koupen také zvon a přistavěn druhý díl kapličky, malý oltář byl nahrazen větším odtud má původ i křížová cesta. Dne 15.října 2000 byla kaplička znovu vysvěcena a vnitřek celý přebudován do dnešní podoby... Kříže : jsou v naší obci dva, jeden u č.p. 33 /u Ryšavých/ a říkalo se mu obecní. Stojí prý na místě bývalého vojenského hřbitova /snad z pruských válek z roku 1740-1763/. Druhý je v bývalé školní zahradě, byl postaven v roce 1876 nákladem Jana Martince z č.p. 1 /dnes u Vlčků/, jemuž kdysi pozemek náležel a na němž stojí i bývalá budova školy. Místní hostinec: prvním majitelem byl František Kaválek. Při hostinci byla kovárna, proto se v dřívějších dobách říkalo "U Kovářů." Původní budova neměla sál, ten byl přistavěn až za "mladých Kaválkových". Z kovářské dílny byl udělán pokojík, který byl později přestavěn na krámek. Za Kaválkových byl hostinec v největším rozkvětu: odtud také vznikl slavný pavlišovský řízek - tedy obalovaný vepřový řízek podávaný s houskovým knedlíkem a kyselým zelím...Dnes už tento hostinec není, zůstal z něho pouze obchůdek se smíšeným zbožím Marcelky Kubečkové. Nové pohostinství stojí ve dvoře bývalého Vlčkova statku č.p. 1 a díky jeho majitelům Vlastíkovi a Katce Vlčkovým zase získalo jméno Pavlišov lesk a bývalou slávu. Na Katčinu baštu a Vlastíkovu ochotu se sjíždějí lidé i z dalekého okolí. Nesmí se zapomenout ani na jejich pracovitou maminku, paní Vlčkovou. Myslím si, že v okolí nemají konkurenci....  Obyvatelé: nejstarším stavením je údajně č.p. 1, tedy u Vlčků. Kdy bylo postaveno a kdy ostatní stavení, není už možné zjistit. Když byla v roce 1770 stavení číslována, šlo se od č.p. 1 po jedné straně vsi a druhou zpět. Příjmení po doškách - přídomky: častokráte se vyskytující jména /Habr, Hejzlar, Kaválek, Jirásek aj/, vynutila si mnohdy třetí jméno. Tyto lidové titulatury vznikaly nejvíce podle příbytků, tedy po doškách. Okolní krásné vyhlídky: Za jasného počasí se na severozápadní straně nádherně a zřetelně rýsují Krkonoše se Sněžkou a Černou Horou, dále od severní strany polské Kladsko a Turov, potom k východu Ostaš a Bor. Na jižní straně Dobrošov s Jiráskovou chatou a hotelem Vyhlídkou. Nelze opomenout krásný výhled na náchodský zámek, jehož nejvyšší věžička je výškově souběžná s pavlišovskou částí zvanou Pustina /u Rýdlů/. Západní obzor lemuje Čertovina, neboli Horní Rybníky.....  

Additional Hints (Decrypt)

anuber

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.