Skip to content

Sokolovna Premyslovice (013) Multi-cache

Hidden : 04/10/2016
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tato nenáročná multi keš byla založena v rámci projektu 100 sokolských keší republice.
Sokolovna Přemyslovice


Nacházíte se u srdce přemyslovského Sokola – vítejte.

V současné době je sokolský život soustředěn právě do dolní části obce. Za sokolovnou naleznete čtyřdráhovou kuželnu, bowling, travnaté fotbalové i asfaltové hřiště, ke sportovním výkonům také využíváme tělocvičnu místní ZŠ a multifunkční halu obce Přemyslovice.

Trocha historie:

Velmi důležitou roli sehrála v dějinách Přemyslovic tělocvičná organizace Sokol. Podnět k jejímu ustanovení vzešel od místního učitele Richarda Rosy. Po úvodním setkání s přemyslovickými mladíky byla ustanovena 20. června 1920 sokolská jednota, tedy 58 let po založení Sokola vůbec.

Začátky Sokola byly krušné. Chybělo cvičiště, základní tělocvičné nářadí a cvičební úbory.

V roce 1921 spolek zakoupil pozemek pro cvičiště na dolském kopci od Aloise Šťastného, přičemž část pozemku zapůjčil velkostatkář Bochner (viz keš Premyslovicke tajemno od novalu). Záhy se plocha změnila v první cvičiště Sokola Přemyslovice. Právě zde se nachází uschovaná keš. Od počátku roku 1935 si přemyslovští sokolové vytyčili jeden z nejdůležitějších cílů. Postavit a slavnostně otevřít do 5. července 1935 sokolovnu (tedy zhruba za 5 měsíců). Byly určeny sokolské pracovní povinnosti na jednoho člena. Na každého vlastníka koňského potahu připadl odvoz tisíce cihel z Kostelce na Hané a odvoz kamene a písku. Vyvrcholením celé události bylo veřejné cvičení a zájezd prostějovské župy. U této sokolovny je také doporučený parking a začátek multikeše.

V současné době Sokol Přemyslovice provozuje oddíly všestrannosti, turistiky, cykloturistiky, fotbalu, kuželek, volejbalu, šachu, bojových umění ji-jitsu, aerobiku, badmintonu a frisbee.

Po odlovení keše se můžete pokochat dominantami obce, vidět můžete zámek, větrný mlýn, budovy základní školy, sokolovnu, hřiště, faru, kostel Všech svatých a také  samotný kopec Strážná (427 m n.m.), kterého je dolský kopec součástí.

Nyní k samotné keši:

Tato nenáročná multi keš byla založena v rámci projektu 100 keší republice. Po zaparkování svých geovozidel na vyznačeném parkingu najdete nápovědu (gps nápovědy), místo je celkem frekventované a bývá tam někdy rušno. Buďte prosím obezřetní a nápovědu nenápadně vracejte na své místo. Cestou k finálce půjdete přes původní sokolské cvičiště, ovšem zub času je neoblomný a příroda dokonala zbytek, dnes uvidíte jen palouček obrostlý stromy. U skrýše samotné, čeká ještě jedno překvápko, ale ničeho se nelekejte, nápověda je v listingu. Ničím nelomcujte, ani násilím nezkoušejte otevřít, vše by mělo jít lehce. Při odlovu dbejte na svou bezpečnost!!!
Tato keš je součástí série *100 sokolských keší republice*,
kterou zakládá Česká obec sokolská prostřednictvím svých žup a jednot.
Série vzniká ke stému výročí založení republiky v roce 2018.Additional Hints (Decrypt)

1. Fgneg: Uzng wr yrcfv arm menx, anq preabh iragvynpxbh
2. Svany: Cbbgbp n bgriev (arav an zntarg), cbgbz ancbirqn i yvfgvath

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)