Skip to content

Bleķa briedis [BYOP] Traditional Geocache

Hidden : 04/12/2016
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Mikro. Slēpnis novietots piecu ceļu krustpunktā meža malā, blakus Bleķa briedim. Tuvākās apdzīvotās vietas - Jaunjelgava un Menta.

Micro. Cache is placed near five road junction at the edge of a forest, near Iron deer. Populated places neaby - Jaunjelgava and Menta."BLEĶA BRIEDIS"


Slēpnis ir novietots piecu ceļu krustpunktā, iecienītā lauku džigitu, sēņotāju un dabas pētītāju atpūtas vietā - pie Bleķa brieža. Blakus ir LVM iekārtota nojume, iespēja piestāt un atgūt spēkus tālākam braucienam. Bleķa briedis kā daļa no atpūtas vietas tika Jaunjelgavas MRS uzstādīts padomju laikā. Pēdējos gadu desmitos piedzīvojis daudz pārmaiņu, mainīdams gan krāsu, gan - dažu īpaši centīgu ļaužu iespaidā - arī formu, kļūdams no cēli baurojoša sudraba brieža par nedaudz padzīvojušu sarkanas krāsas īpatni. 

Lūgums novietot tāpat kā paņemts.

For fellow geocachers in English:


IRON DEER


The cache is located at the junction of five roads, in place where the locals and nature explorers can find a place to rest - near Iron deer. Near the cache is located shed made by LVM, you may stop here and regain strength for further journey. Iron deer is a part of recreation area created by Jaunjelgava MRS (forest industry holding), placed in Soviet time. In recent decades it has seen a lot of change, from its colour to - due to some particularly zealous people - also its form, becoming from a noble bellowing silver deer to a slightly older red one.

Please place the cache the same way it was taken.


 

Flag Counter

Additional Hints (No hints available.)