Skip to content

Mangaļu muižas parks / Mangaļu Manor Park Traditional Geocache

Hidden : 04/15/2016
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Slēpnis atrodas Trīsciemā, Mangaļu muižas parkā, netālu no Ķīšezera krasta.


Cache is placed in Trīsciems, Mangaļu Manor park, not far from lakeside.
LV

18. gadsimtā Mangaļmuiža jeb Meņģeles muiža atradās Rīgas apriņķa Daugavgrīvas draudzē. Vēl 1782. gadā "ar četriem Daugavgrīvas zemniekiem" bija mūža lietošanā virsnieka Budberga (Jacob Friedrich von Budberg) atraitnei Marijai Elizabetei, nākamā imperatora Aleksandra I skolotāja un Krievijas impērijas ārlietu ministra Andreja Ebergarda Budberga, kas dzimis Mangaļmuižā, mātei.

Mangaļmuiža, kuras lielums bija apmēram 208 hektāri un kura atradās 11 kilometrus no Rīgas centra līdz 1762. gadam piederēja fon Numeru dzimtai, tajā dzimis ģenerālmajora Gustava fon Numersa (1715-1780) dēls Vidzemes landmaršals, landrāts Kārlis Johans fon Numerss (1757-1822).

1920. gada agrārās reformas gaitā tolaik Mangaļu pagastā esošo Mangaļu-Mīlgrāvja valsts muižu 314 ha kopplatībā sadalīja 143 vienībās, no kurām viena bija agrākā rentes māja.


Mangaļu muižas parks bija iecienīta zaļumbaļļu rīkošanas vieta. Zaļumballes notika uz mākslīgi veidotas salas, uz kuras izvietojās muzikanti, bet dejošana notika apkārt salai.

Mangaļu muižas parkā aug četri dižkoki, kuros konstatētas aizsargājamas kukaiņu sugas.


Slēpnis ir kā jau slēpnis - neliela kastīte ar visu nepieciešamo. Cienām parku, dižkokus un kukaiņus, mēģinām visu paslēpt atpakaļ kā bija pirms tam, neēdam silica gelu.


EN

In 18th century Mangaļu (or Meņģeles) manor was part of Riga district, Daugavgrīva congregation. Already on 1782 manor along "with four peasants of Daugavgrīva" was given to officer Budberg's (Jacob Friedrich von Budberg) widow Marija Elizabete, teacher of next emperor Alexander I and mother of Russian empire's foreign minister Andrejs Ebergards Budbergs, who was born in Mangaļu manor

Mangaļu manor measures 208 ha of land area and is located 11 km from Riga center. Until 1762 it belonged to fon Numer family. It's the place of birth of Landmarshal Kārlis Johans fon Numerss (1757-1822), son of general-major Gustavs fon Numerss.

On 1920 during agrarian reform Mangaļu-Mīlgrāvju manor measuring 314 ha in total was split in 143 smaller units, one of which was former rent house.


Mangaļu manor park was a popular place for outdoor parties. They took place at an artificial island, on which musicians were located, with dancing area around the island.

Four ancient trees grow in manor park. Protected insect species have been found in those.


Cache is like any ordinary cache - small container containing essentials. Let's respect, park, trees and insects, hide everything back as it was before, don't eat silica gel.
FTF: Valdis79
STF: Shaciss
TTF:

Additional Hints (Decrypt)

Xbxf, vrxšn / Gerr, vafvqr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)