Skip to content

Jihlavska knihovnicka mysterka Mystery Cache

Hidden : 11/08/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato jednoduchá mystery cache Vám přiblíží krásnou historickou budovu Městské knihovny v Jihlavě, nedaleko náměstí (Hluboká 1), a zavede Vás do jedné z poboček. Pro odlov nemusíte hlavní knihovnu navštívit, ale pokud se Vám líbí staré budovy, neváhejte a běžte se do ní podívat.


Čekají Vás dva úkoly první je jednoduchý testík, ze kterého zjistíte, na jaké pobočce knihovny se keška nachází. Další úkol plníte již v místě, které jste zjistili z testu. Jedná se o šifru, která Vám zabere cca 10-20 minut přímo na místě nebo si ji můžete vyfotit či okopírovat a doma si ji vyluštíte a až budete vědět finále, půjdete si ji odlovit.

Finální keška se nachází na jedné z poboček Městské knihovny Jihlava.

Pokud se v keši nachází kniha, můžete si ji vzít a není nutné místo ní něco vkládat. :)

Trolejbusem jste schopni se do místa dostat během deseti až patnácti minut, autem zhruba osm minut (pokud nebudou zácpy), pěšky Vám to zabere asi půl hodiny. Ale jako bonus pro ty, co chodí rádi pěšky, si můžete cestou odlovit jiné kešky, které potkáte.

A cíle dosáhnete buď sami, s pomocí online katalogu nebo se zeptáte knihovnice, která Vám poradí.

 Tužky s sebou, budou se Vám hodit, ale pokud zapomenete, knihovnice Vás ve štychu určitě nenechají. :)

Důležité pro odlov:

Keška je ukrytá v budově knihovny a ta má určitou otevírací dobu, která je omezena.

Prosím, abyste do knihovny šli nejdéle 30 min. před ukončením otevírací doby, abyste měli dostatečný čas na její vyřešení. Prosím o tišší provoz v místech, která navštívíte během hledání. A v testu si zapamatujte poslední tři čísla, je to kód k zámku.

Městská knihovna hlavní budova: N 49° 23.814 E 015° 35.484

Po   8:00-18:00

Út   zavřeno

St   8:00-18:00

Čt   8:00-18:00

Pá   8:00-18:00

Pobočka Bedřichov: N 49° 24.819 E 015° 35.506

Po   10:00-12:00 a 13:00-17:30

Út   zavřeno

St   10:00-12:00 a 13:00-18:00

Čt   10:00-13:00

Pá   10:00-12:00 a 13:00-17:30

Pobočka Březinova: N 49° 24.132 E 015° 36.084

Po   10:00-12:00 a 13:00-17:30

Út   zavřeno

St   10:00-12:00 a 13:00-18:00

Čt   10:00-13:00

Pá   10:00-12:00 a 13:00-17:30

Pobočka Horní Kosov: N 49° 24.290 E 015° 33.432

Po   10:00-12:00 a 13:00-17:00

Út   zavřeno

St   10:00-12:00 a 13:00-17:00

Čt   10:00-13:00

Pá   10:00-12:00 a 13:00-17:00

Něco málo k historii budovy v Hluboké ulici:

Budova knihovny je nejmladší součástí barokního souboru staveb a byla původně jezuitským gymnáziem, které bylo otevřeno v roce 1727. Po zrušení jezuitské koleje, semináře i gymnázia v roce 1773 přešla škola do majetku státu a v polovině 19. století bylo přistoupeno k výrazné přestavbě celého objektu. V jejím průběhu byl ve třetím poschodí dočasně ponechán tzv. "divadelní sál", nynější dětské oddělení městské knihovny. Zde byla v roce 1740 uvedena první opera v Jihlavě. 


V roce 1890 gymnázium budovu opustilo a prázdný objekt pak odkoupilo město pro ubytování vojska. Následovalo období, kdy byla stavba postupně využívána k různým účelům. Sloužila jako nájemní dům, hudební škola, rodinná a díí škola, městská strážnice a městský archiv. Za podrobnější zmínku stojí událost z roku 1935, kdy dům č. 49 na jihlavském náměstí odkoupila firma Baťa. Renesanční fresky zde objevené roku 1925 bylo rozhodnuto zachránit a přenést do prvního patra bývalého gymnázia, do tehdejší hudební síně. Celá akce byla bezesporu ojedinělou záležitostí. Bylo při ní zachráněno 29 m2 vzácné fresky, jež původně pokrývala mázhaus jihlavské lékárny U Svaté Anny, která v domě č. 49 sídlila. Pečlivé zrestaurování fresek bylo provedeno při nejnovější rekonstrukci budovy v Hluboké 1 v roce 2003. 

V období 2. světové války byla v budově na přechodnou dobu umístěna městská knihovna. Poté zde krátce sídlil archiv, škola pro ženská povolání, školní internát a od roku 1950 Krajské velitelství Národní bezpečnosti, které budovu opustilo roce 1960. Od roku 1961 se budova na bezmála čtyřicet let stala sídlem Státního okresního archivu v Jihlavě. 

V roce 2002 bylo přistoupeno k obnově budovy pro potřeby městské knihovny. Byla provedena řada náročných prací stavebního a památkářského charakteru, přičemž záměrem rekonstrukce bylo v co největším rozsahu zachovat původní konstrukce a současně splnit požadavky na funkci moderní knihovny. 

1. října 2003 se nově zrekonstruované prostory otevřely prvním návštěvníkům.

Data z historie knihovny

· 1700 1705  založena jezuitská kolej s vyčleněnou místností pro knihovnu 
· 1760 - založena knihovna gymnaziální 
· 1871 - založen spolek Beseda jihlavská se spolkovou knihovnou 
· 1885 - založena německá veřejná knihovna 
· 1894 - postaven Besední dům, kde byla umístěna knihovna, později přejmenována na Českou veřejnou knihovnu 
· 1919 - knihovnický zákon - Česká veřejná knihovna přechází do správy obce, placený knihovník 
· 1921  stěhování do Divadelní ulice, knihovník St. Rambousek 
· 1922 - knihovna zahajuje pravidelnou činnost 
· 1932 - "Seznam knih Veřejné městské knihovny" vydaný St. Rambouskem 
· 1945 - knihovna přemístěna na Masarykovo náměstí 64, vedení Fr. Augusta 
· 1951 - stává se krajskou knihovnou 
· 1960 - stává se okresní knihovnou · 1964 - rozsáhlá adaptace budovy 
· 1970 - otevřena pobočka Bedřichov 
· 1971 - otevřen volný výběr knih v oddělení pro dospělé 
· 1986 - rekonstrukce elektroinstalace - volný výběr knih v oddělení společenských věd 
· 1989 - otevřena pobočka Březinova 
· 1994 - stává se opět městskou knihovnou - budova knihovny vrácena Královské kanonii premonstrátů na Strahově 
· 1996 - začíná se budovat automatizovaný provoz městské knihovny 
· 1997 - nové vybavení, on-line katalog a automatizovaný výpůjční protokol v oddělení pro děti a mládež 
· 1998 - zřízení nové čítárny - automatizace oddělení společenských věd - modernizace studovny pro děti 
· 1999 - automatizace oddělení pro dospělé čtenáře - Internet pro uživatele v oddělení společenských věd - otevření hudebního oddělení 
· 2000 - Internet v dětsk
ém oddělení - automatizace pobočky Březinova - zřízení zvukové knihovny pro zrakově postižené
· 2001 - Internet pro zrakově postižené 
· 2002 - automatizace pobočky Bedřichov - připojení poboček Březinova a Bedřichov do sítě Internet - otevření oddělení regionálních služeb - otevření pobočky v Horním Kosově 
· 2003 - knihovna se stěhuje do nově rekonstruované budovy v Hluboké ulici 1, zahájení provozu 1. října 2003 
· 2004 - knihovna je provozovatelem Domu Gustava Mahlera
· 2005 - nový automatizovaný systém CLAVIUS - připojení poboček Bedřichov a Březinova on-line 
· 2006 - otevření stálé expozice v Domě Gustava Mahlera - Gustav Mahler a Jihlava 
· 2007 - nová webová prezentace knihovny 
· 2008- k 30. červnu skončilo provozování Domu Gustava Mahlera (převeden pod správu Magistrátu města Jihlavy)
· 2009 - instalace hlasových majáčků, které usnadňují orientaci zrakově postiženým a nevidomým uživatelům 
· 2010 - knihovna je na Facebooku - WiFi ve studovně 
· 2011 - nový on-line www katalog Carmen - půjčování čteček elektronických knih, tématických kufříků a audioknih - dočasné uzavření pobočky Horní Kosov (od 16. května 2011) - přechod z formátu Unimarc na MARC21 

 

· 2012 - čtecí koutky s křesílky, přebalovací pult a nápojový automat - bibliobox - celoroční uzavření pobočky Horní Kosov 
· 2013 
dětský koutek pro nejmenší návštěvníky smartkatalog pro mobilní zařízení - půjčování deskových her - otevření nové pobočky na ulici S.K.Neumanna 22 
· 2014 
úpravy dětského oddělení půjčování elektronických knih

Informace o historii knihovny, logo a fotografie byly převzaty, s laskavým svolením Městské knihovny v Jihlavě, z jejích webových stránek.

Nyní Vás čeká jednoduchý test, který Vás nasměrujek 2. části této mysterky.

K vyřešení testu Vám pomůže procházka po budově, online katalog (naleznete na stránkách http://katalog.knihovna-ji.cz/katalog/ ) či Vaše znalosti.

Z čísel a písmen na konci řádku Vám vznikne nápověda, kde máte kešku hledat. Poslední tři čísla si dobře zapamatujte, kód k zámku.

 

Test už máte za sebou a jistě víte, kam povedou Vaše další kroky.

Přeji Vám hezký odlov a snad i parádní zážitek. :)

Pro prvních šest nálezců v kešce čekají: kniha Kam na víkend Vysočina (Urban Vítek); kniha Atlas Turistických známkovaných míst; kniha Boty Ricarda Jesuse ( Patrick Chauvel); kniha Pif do kapsy – extra výběr; kniha Slovní labyrint; turistická známka Jihlavy.

Prosím, aby si první nálezci vždy vybrali pouze jednu věc, děkuji.

Additional Hints (Decrypt)

1. fgntr fgbyl; 2. fgntr cbyvpxn

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)