Skip to content

PvR Salmo trutta morfa fario Traditional Geocache

This cache has been archived.

Angie_67: Ďakujem všetkým za nálezy. Je čas na archív.

More
Hidden : 05/20/2016
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 Prechádzka v raji - Pstruh potočný

SK: Pozývame Vás na prechádzku, ktorá Vás zavedie do lesov a lúk Slovenského raja. Počas prechádzky Vám ukážeme niekoľko druhov chránených zvierat, ktoré sa tu vyskytujú. Ak budete mať šťastie, môžete ich na trase stretnúť. Celá trasa má cca 7,5 km a zaberie Vám približne 2,5 – 3 hodiny.

EN: We invite you on walking tour in forests and meadows of the Slovak paradise. During tour we want to show you several kinds of protected animals which lives on area of the national park. Tour has about 7,5 km and takes you about 2,5 – 3 hours. If you have lucky, you could meet animals on tour.

Skupina biotopov: riečne
Náhrada škody: 17,- €/kg
Hmotnosť: 1,5-2 kg

Ryby vo vodnej nádrži Palcmanská maša

Vo vodnej nádrži Palcmanská maša a v rieke Hnilec sa na rozdiel od rieky Hornád nachádzajú aj nepôvodné druhy rýb. Z pôvodných rýb sa tu nachádza 5 druhov rýb a to pstruh potočný, lipeň obyčajný, čerebľa obyčajná, slíž obyčajný a hlaváč pásoplutvý. Z nepôvodných druhov sú to jalec hlavatý, podustva obyčajná, plotica obyčajná, červenica obyčajná, lieň obyčajný a hrúz obyčajný. Pstruh potočný je jeden z pôvodných druhov, ktorého populácia je veľmi malá a dosahuje počet cca 4 jedince na 100 m2. Naopak medzi najpočetnejšie ryby vo vodnej nádrži patrí Pstruh dúhový, ktorý tu bol aklimatizovaný..

Ekológia a biotop

Pstruh potočný je jedným z pôvodných druhov tunajších rýb. Podľa miesta výskytu pstruh vytvára mnohé varianty, ktoré sa často nápadne líšia tvarom tela i sfarbením. Je to vlastne zakrpatená forma pstruha morského, ktorý zostal na týchto lokalitách uväznený počas poslednej doby ľadovej a za veľa generácií sa úplne adaptoval na sladkovodné podmienky.

Dĺžka života pstruha potočného sa vo voľnej prírode odhaduje na 4 až 5 rokov, ale v zajatí sa podľa záznamov niektoré jedince dožili až 12 rokov. Typická voda kde pstruha potočného takmer zaručene nájdete je voda rýchlo tečúca, studená a čistá s vysokým obsahom kyslíka. Má rád stanoviská, kde sa môže ľahko ukryť a kde má dostatok potravy. Jeho úkryt ho chráni i pred rýchlo tečúcou vodou. Vo svojom úkryte najmä oddychuje, keďže v rýchlo tečúcej sa ryba rýchlo unaví. Ak nemusí, tak ho takmer ani neopúšťa. Votrelcov, ktorí sa mu pripletú do úkrytu pstruh agresívne odoženie, po prípade zožerie. Úkryt obývajú vždy sami, po jednom.

Pstruhy sú samotárske ryby a ich rozdelenie po úkrytoch podlieha podľa všetkého prísnej hierarchii. Pravidlo hierarchie je jednoduché: čím väčší a bojovnejší jedinec, tým lepší úkryt. Pstruh potočný je veľmi žravá ryba a jeho potrava je pomerne rôznorodá, no veľké jedince žijú takmer výhradne iba dravým spôsobom života. Menšie pstruhy konzumujú najmä larvy vodného hmyzu, resp. hmyz a menšie rybky, no nepohrdnú ani inými mäsitými zložkami potravy. Majú veľmi dobrý zrak, ktorým sa pri love riadi primárne. Zorný uhol ich oka je až 270 °, vidia teda aj do strán a za seba v horizontálnej aj vertikálnej rovine. Pri love pstruha musíme byť opatrný pretože je to plachá ryba a ľahko sa vyplaší. Pstruh potočný sa svojím sfarbením veľmi efektívne prispôsobuje prostrediu, preto pstruhy potočné sú svojím vzhľadom bohato diferencované. Pohlavne dospievajú medzi druhým až štvrtým rokom života. Jedince pohlavne nedospelé majú po bokoch charakteristické purpurovo modré škvrny. Počas neresu pstruhy migrujú do vyššie položených oblastí, kde nad kamenitým dnom preteká iba plytká voda.

EN: In the dam Palcmanska maša and the river Hnilec, unlike Hornád river they are also non-native species of fish. From the original fish here are five kinds of fish. Brown trout is one of the native species whose population is very small and the number reaches about 4 individuals per 100 m2. On the contrary, the most abundant fish in the water reservoir include rainbow trout, which was acclimated here.

Prístup ku keške:

Keška sa nachádza mimo značeného turistického chodníka, ale zároveň vo vyhradenom areály v ktorom je dovolené pohyb osôb aj mimo turistických značkovaných chodníkov.

UPOZORNENIE: Nakoľko železničná trať je aktívna, prechod cez koľaje je zakázaný. Pre prechádzanie koľají použite najbližší podchod alebo železničné priecestie. Vstup do koľajiska je len na vlastnú zodpovednosť a owner za to nenesie žiadnu zodpovednosť!!!

GA 2018 Nominated

Additional Hints (Decrypt)

gnunw m uben - qent sebz gur gbc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)