Skip to Content

<

Kazimierz Dolny - Kraina Wąwozów.

A cache by niuton Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/05/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Aby zalogować znalezienie tego EarthCache, musisz udać się pod wskazane współrzędne, odpowiedzieć na poniższe pytania. "Odpowiedzi proszę wysyłać za pomocą mojego profilu. Nie trzeba czekać na moją odpowiedź, można od razu logować. Jeśli coś będzie nie tak, zgłoszę się sam. Pamiętajcie proszę, że logi bez podesłanych odpowiedzi będą kasowane.

Wąwóz – rodzaj głębokiej, suchej doliny okresowo odwadnianej, która cechuje się stromymi, urwistymi zboczami oraz płaskim dnem. Powstaje w średnio spoistych skałach (gliny, lessy, iły) wskutek erozji dennej wód okresowych lub epizodycznych (erozja wąwozowa) i z czasem przekształca się w parów. Wąwozy mają długość do kilkunastu kilometrów i głębokość od kilku do stu metrów. Łączna długość wąwozów w Polsce wynosi ok. 35 000 km. Formy podobne do wąwozów mogą się również tworzyć w skałach krasowiejących (wapiennych, gipsowych) na skutek erozyjnej działalności wód płynących.
Less – pylasta skała osadowa pochodzenia eolicznego. W lessach dominuje frakcja pyłowa (0,002–0,05 mm) złożona przede wszystkim z kwarcu z domieszką skaleni, węglanów, rzadziej innych minerałów. Zróżnicowanie wielkości ziaren w skałach jest bardzo małe, jest to więc skała dobrze wysortowana. Zazwyczaj bezstrukturalna, dość porowata. Barwa przeważnie żółtawoszara. Less jest skłonny do osiadania pod wpływem zawilgocenia względnie dodatkowego obciążenia. W stanie suchym wykazuje skłonność do pękania i tworzenia pionowych obrywisk, które zanikają, gdy jest wilgotny.

Wąwóz Korzeniowy należy do najczęściej odwiedzanych i najciekawszych wąwozów Kazimierza Dolnego. Jest on formą głębocznicy, nieparkeryzującymi się pionowymi ścianami, pozbawionymi roślinności z dnem wykorzystywanym niegdyś jako droga. Jego długość wynosi 700 m. Głównym walorem Wąwozu Korzeniowego są odsłonięte w wyniku erozji korzenie. Wąwozy z okolic Kazimierza Dolnego są charakterystycznymi formami występującymi w dużym nasileniu na Płaskowyżu Nałęczowskim. W jego zachodniej części gęstość występowania wąwozów wynosi od 5 km. do 11 km długości na kilometr kw. Wąwozy powstały w wyniku erozji wodnej skał lessowych. Less jest skałą pylastą o barwie żółtawej, osadzoną podczas epoki lodowej w okresie plejstocenu. Powstał z zwietrzałych materiałów wywiewanych przez wiatr spod czoła lądolodu w czasie ostatniego zlodowacenia. Nazywa się go często utworem eolitycznym, czyli wiatrowym. Pokrywa lessowa wynosi tu przeciętnie od 20 do 30 m grubości. Do powstania wąwozów przyczyniła się również działalność człowieka. Prowadząc drogi po stromych zboczach ludzie doprowadzili do koncentracji spływu wód opadowych i roztopowych.

A gully is a landform created by running water, eroding sharply into soil, typically on a hillside. Gullies resemble large ditches or small valleys, but are metres to tens of metres in depth and width. When the gully formation is in process, the water flow rate can be substantial, causing a significant deep cutting action into soil.
Roots Gorge. (Korzeniowy Dół) is one of the most often visited and the most interesting gorges in Kzaimierz Dolny. It is a type of holloway, characterized by vertical walls with no vegetation and with a bottom once used as a road. . The gorge does not have side branches and its length is approx 700 M.The main valuve of Wąwóz Korzeniowy are the roots of old trees and shrubs, exposed as a result of erosion, forming fantastig shapes. The gorges near Kazimierz Dolny are characteristic forms found in high intesiwy on Plateau Nałęczów. George density in its western part is 5 km - 11 km per one square km. The gorges were formed as a result of water erosion of loess rocks. Loess is a dusty yellowish rock embedded during the ice age in the Pleistocene. It was formed from weathered materials blown away by wind, from under the face of the ice sheet during the glaciation ( from weathered materials blown 100 000 - 15 000 years ago) It is often called an aeolian, namely a wind formation. The loess layer is here 20 - 30 m thick one average. Human activity also contributed to creating numerous gorges.People caused the concentration of storm and thaw waters which cut the loess layers by estsblishing roads on steep slopes. Then, vehicle wheels deepened the gorge bottoms.

Loess is an aeolian sediment formed by the accumulation of wind-blown silt, typically in the 20–50 micrometer size range, twenty percent or less clay and the balance equal parts sand and silt that are loosely cemented by calcium carbonate. It is usually homogeneous and highly porous and is traversed by vertical capillaries that permit the sediment to fracture and form vertical bluffs.
From Wikipedia, the free encyclopedia
Pytania.
1/ Powyżej na fotografii "Pytanie 1" widzimy pień drzewa. Określ wysokość miedzy podłożem a drzewem?
2/ Czy Wąwóz Korzeniowy Dół z geologicznego punktu widzenia jest wąwozem?
3/ Pobierz małą próbkę skały. Określ jego cechy fizyczne? Kolor, twardość, wielkość ziaren oraz strukturę.
Question
1 / Over the photograph "Pytanie 1" we see a tree trunk. Specify the height between the ground and the tree?
2 / Do Gorge Root Down from the geological point of view, is the ravine?
3 / Get a small sample of the rock. Determine its physical characteristics? Color, hardness, grain size and structure.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.