Skip to content

Hotspots of alternative culture - Part III Mystery Cache

Hidden : 05/09/2016
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tretji in zadnji zaklad miniserije „Hotspots of alternative culture“


Third and final cache of the miniseries „Hotspots of alternative culture“


Druga dva zaklada sta multi GC5R7GX in tradi GC628bZ. Namen serije treh zakladov je predstavitev izbranih ljubljanskih prostorov in organizacij, ki delujejo na področju sodobne alternativne urbane kulture.


The other two caches are the multi GC5R7GX and the traditional GC628bZ. All three geocaches aim at presenting certain public spaces and organizations which play a vital role in terms of contemporary alternative culture in Ljubljana.

 

Kino Šiška


SLO


Center urbane kulture Kino Šiška je javni zavod, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana. Kino Šiška je osrednja institucija za sodobno, urbano koncertno, a tudi vizualno in uprizoritveno kulturo ne samo v Ljubljani, ampak tudi v Sloveniji. Obratuje od septembra 2009. Na leto se v Kinu Šiška zvrsti preko 270 dogodkov, ki jih obišče preko 90 tisoč obiskovalcev.

Na skupni površini kar 2.468 m2 v Kinu Šiška najdete veliko dvorano Katedralo s kapaciteto 932 stojišč oziroma 450 sedišč, malo dvorano Komuno z 200 stojišči oz. 120 sedišči pa razstavni prostor Kamero ter kavarno z letnim vrtom.  

S svojim programom Kino Šiška predstavlja in združuje urbanost, multikulturnost, politično neobremenjenost, tehnološko  naprednost ter je hkrati z arhitektonskimi rešitvami eno najprijaznejših prizorišč za gibalno in senzorno ovirane osebe v Sloveniji.

ENG


Kino Šiška Centre for Urban Culture is a public institution that was founded by the Municipality of Ljubljana. Since its foundation in 2009 it is the central Slovenian institution, rather than being limited to Ljubljana, for contemporary and urban culture manifested in concerts, and also in visual and performing arts. Each year, Kino Šiška hosts more than 270 events which are attended by around 90 thousand visitors.

Extending over 2,468 m2, Kino Šiška features the large Katedrala hall with a standing capacity of 932 and a seating capacity of 450, the small Komuna hall with a standing capacity of 200 and a seating capacity of 120, as well as Kamera exhibition space and a café with a summer garden.

The programme of Kino Šiška represents and combines urban life, multiculturalism, politically unbiased attitudes, and advanced technology, whereas its architectural solutions make it one of Slovenia’s friendliest venues to the physically impaired and sensory-deprived.

(Vir / Source: http://www.kinosiska.si/onas/vizija-in-poslanstvo)

 

Kino ŠiškaMemory”


SLO: Kako priti do zaklada?

Rešitev boste našli na terenu (na objavljenih koordinatah).


ENG: How to get your hands on the cache box?

You will find the solution on site (see header coordinates).

 

7 ♦ 5 ♦ 6 ♦ 1 ♦ 8 ♦ 4 ♦ 8 ♦ 9 ♦ 2 ♦ 3 ♦ 5 ♦ 7 ♦ 9 ♦ 2 ♦ 8 ♦ 1 ♦ 5 ♦ 4 ♦ 9 ♦ 1 ♦ 0 ♦ 6 ♦ 3 ♦ 1


7 ♦ 5 ♦ 7 ♦ 2 ♦ 5 ♦ 2 ♦ 1 ♦ 2 ♦ 2 ♦ 3 ♦ 0 ♦ 0 ♦ 2 ♦ 8 ♦ 7 ♦ 1 ♦ 5 ♦ 4 ♦ 3 ♦ 2 ♦ 9 ♦ 2 ♦ 3 ♦ 6


7 ♦ 0 ♦ 6 ♦ 1 ♦ 2 ♦ 4 ♦ 4 ♦ 9 ♦ 2 ♦ 3 ♦ 0 ♦ 4 ♦ 9 ♦ 2 ♦ 9 ♦ 1 ♦ 5 ♦ 4 ♦ 9 ♦ 1 ♦ 5 ♦ 4 ♦ 7 ♦ 1


6 ♦ 1 ♦ 7 ♦ 3 ♦ 5 ♦ 0 ♦ 8 ♦ 9 ♦ 0 ♦ 1 ♦ 2 ♦ 4 ♦ 8 ♦ 8 ♦ 5 ♦ 3 ♦ 1 ♦ 2 ♦ 1 ♦ 9 ♦ 8 ♦ 2 ♦ 6 ♦ 7


4 ♦ 1 ♦ 2 ♦ 5 ♦ 4 ♦ 0 ♦ 0 ♦ 1 ♦ 0 ♦ 1 ♦ 3 ♦ 0 ♦ 6 ♦ 7 ♦ 8 ♦ 1 ♦ 0 ♦ 4 ♦ 6 ♦ 8 ♦ 1 ♦ 2 ♦ 4 ♦ 5


N: ABC / E: DEF

Additional Hints (No hints available.)