Skip to content

GeoTourSwe - Lekeberga-Sälven naturreservat Traditional Geocache

This cache has been archived.

Toa Norik: This cache has been archived by a Swedish reviewer

Hej

För ett tag informerade jag dig om att allt inte verkade stå rätt till med din cache och bad dig ta reda på hur det stod till och åtgärda eventuella problem. Då det inte syns några tecken på att du gjort det kommer jag nu att arkivera din cache. Om du vill reparera/återställa den någon gång i framtiden är du välkommen att ta kontakt med oss, lämpligen via (länk). Om din cache då följer gällande riktlinjer och ingen annan hunnit lägga ut en cache för nära, så hjälper vi gärna till med avarkivering av din cache.

Hälsningar
Toa Norik, reviewer


På vår hemsida, swedenreviewers.se, hittar du många användbara tips för dig som cacheägare.

More
Hidden : 06/12/2016
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Under de år som gått sedan området var en havsvik efter inlandsisens tillbakadragande har åarna skurit sig ner i de lösa sand- och jordarter som avsatts här. Eroderingen, som det kallas, fortsätter än i dag. Lekeberga-Sälven har under många hundra år använts som slåtter- och betesmark. När området blev reservat 1974 hade det varit utan hävd i 30 år och var mycket igenvuxet. I dag är området åter betat och möter oss med sin skönhet alla tider på året. När man klättrar ner i ravinen är det lite som att komma in i en annan värld. Det enda man ser ovanför sig är himlen. Vardagens brus och ljud når inte hit ner.

Källa:

http://www.lansstyrelsen.se/orebro/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/lekeberg/lekeberga-salven/Faktablad_Lekeberga_S%C3%A4lven_2013.pdf
Over the years since the area was a bay after the ice withdrawal,  rivers have cut itself down into the loose sand and soil deposited here. Erosion, as it is called, continues to this day. Lekeberga-Sälven was for many centuries used for haymaking and pasture. Lekeberga-Sälven became reserve in 1974. When you climb down into the gorge it is a bit like entering a different world. The only thing you see above is the sky. Everyday noise and sound does not reach down here.Additional Hints (Decrypt)

haqre!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)