Skip to content

<

Pitekonglomerat

A cache by Pentothal Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/11/2016
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cirka 7 km från Piteå centrum finns Degerberget. Toppen ligger 81 meter över havet. Området består till stor del av flertalet synliga berghällar som består av konglomerat med genomsättningar av andra gångbergarter. 


Konglomerat

Konglomerat är en sedimentär bergart som består av finkorniga matrix och innehåller rundade bollar av varierande storlek, som har sitt ursprung i andra bergarter. Bollarna bildas genom att en bergart blivit utsatt för vittring och då har eroderat bort. Resterna som uppstår av denna vittring är det som blir bollar och sedan omlagras i konglomerat. Konglomeratet avsätts vid exempelvis strömmande vatten såsom bäckar, älvar och floder där det finare materialet har transporterats bort, och de grövre blivit kvar närmare ursprungskällan. Bollarnas rundhet varierar beroende på hur långt de har färdats, där de rundaste bollarna är de som färdats längst från sin ursprungsplats till den plats det sedan sedimenterats på.

Pitekonglomerat

I Piteå finns en unik form av konglomerat som kallas för Pitekonglomerat. Den främsta lokalen för Pitekonglomeratet är Degerberget. Berget utgör en bra lokal för att studera Pitekonglomeratet med sin väl blottade berggrund. Konglomeratet vid cachens placering består av konglomerat där kvarts- och kvartsitbollar dominerar. Grundfärgen på konglomeratet är i området grått, vilket beror på en rik tillgång på grå kvartsit och ljusare pegmatitskvarts. Även ljusa och grågröna porfyrer återfinns i konglomeratet. Vidare påträffas även bollar av grön epidot, granitdiorit och kristallin kalksten. Detta sammantaget ger den unika Pitekonglomeraten. Berget består dock inte enbart av Piteåkonglomerat, utan diverse gångar av andra bergarter har sprängt sig in och ger karaktäristiska skiftningar i berggrunden.

 

Gångbergarter i området

Förutom Pitekonglomeratet som är starkt dominerande i området så finns det andra bergarter som är synliga i den blottade berggrunden. Några av dessa bergarter är följande.

Porfyr

Porfyr är en magmatisk bergart som har en porfyrisk struktur. Just porfyr är en geologisk term för beskriva vulkaniska- och gångbergarter med en särskild textur. Texturen är en finkornig eller glasig grundmassa som kallas för matrix. I denna matrix finns större mineralkorn som kallas strökorn eller fenokrister som ligger inströdda. Dessa kan vara allt ifrån några millimeter upp till flera centimeter i storlek. Porfyrer är oftast svart till grå, men förekommer även i röd, rödbrun eller brunviolett. Även mer udda färger såsom grön eller grågrön porfyr finns. Porfyrens färg varierar beroende på vilken sammansättning och textur den har.

Diorit

Diorit är en intermediär djupbergart. Bergartens huvudmineral är plagioklas, hornblände och oftast även mörk glimmer (biotit). Dioritens färg varierar beroende på vilken mineral som är vanligast i dioriten. Plagioklas ger oftast ett ljust, vit eller färglöst utseende. Hornblände ger ett mörkt, antingen mörkgrönt, grönsvart eller mörkbrunt utseende. Och om det är mörk glimmer så blir färgen svart.

Diorit bildas på olika sätt. Antingen genom kristallisation ur magma dels genom omkristallisation och förgrovning av vulkaniska bergarter och slutligen dels i vissa fall ur kalkrika sedimentbergarter genom metamorfos.

Fyllit

Fyllit är en folierad metamorf bergart. Den innehåller framförallt kvarts, sericit och klorit. De vanligaste färgerna är svart eller grått. Fylliten har även en tendens att dela upp sig själv i skivor.

Senkarlesk granit

Degerberget är en av det sydligaste lokalerna i Norrbotten för det som kallas senkarelsk granit. Den senkarelska graniten är mer intensiv och massiv i de nordliga delarna av länet. Konglomerat är rikligt genomsatt av småmassiv och gångar av den senkarelsk graniten. För lokalen på Degerberget uppträder den senkarleska graniten främst som oregelbundna röda gångar där strukturen övergår från finkornig till medelkorning.

Pegmatit

Pegmatit är en silikatbergart som är sammansatt av väldigt stora mineralkorn. Vanligtvis har kornen en storlek från några centimeter upp till flera decimeter. Pegmatiten består främst av kvarts, kalifältspat och natronfältspat. I de flesta fallen har pegmatiten kristalliserats ur lösningar som blivit kvar i sprickor och håligheter när olika graniter har bildats ur magma. Pegmatit kan också bildas genom förflyttning av mineralbildande grundämnen (främst kisel, syre, aluminium och kalium) in i sprickor från den fasta berggrunden på båda sidor om sprickorna. På Degerberget framträder pegmatiten främst i form av röd pegmatit med hög järnhalt. Förekomsten av kvarts i pegmatiten är hög, medan förekomsten av mikrolin och pertit är mindre.

 

Frågor!

För att logga denna cachen ska följande frågor besvaras per mail och således inte i loggen.

Frågor att besvara.

1. Besök cachens placering uppe på Degerberget. Här finns en tydlig och synlig berggrund som visar upp vilka bergarter som finns i området. Vilka bergarter kan du hitta? Kan du beskriva hur dessa är utformade i struktur och färg?

2. Pitekonglomerat är unikt för området kring Piteå. Pitekonglomeratet är känt för sin ljusgröna färg, vad tror du att den ljusgröna färgen beror på?

3. Berggrunden i området framstår främst som grå i sin färg, om man inte studerar den noggrannare. Vad beror detta på?

4. Ta gärna ett kort på Degerberget vid ditt besök! (Valfritt!)

 

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.