Skip to content

<

Den sista stenen

A cache by Team Davidsson Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/02/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

För att få ditt The Heart Of Sweden GeoTour TB/coin behövs foto av dig själv vid en av kanonerna runt slottet på just denna cache. Vill du inte lägga bilden i loggen så finns info på hemsidan under Passport om hur du ska göra.

Delstegen till denna cache kan du hitta när du vill, men för att slutföra uppdraget gäller öppettider:
1/6-31/8 Mån-Fre 10-18, Lö-Sö 10-17
1/9-30/9 Dagligen 10-17
1/10-30/4 Dagligen 11-15
1/5-31/5 Dagligen 10-17

Ändrade rutiner from september 2016 gör att två spännande delsteg försvinner och blir det en något begränsad upplevelse, men givande och kul ändå


Innan Örebro blev en stor stad fanns här ett litet, men mycket viktigt vadställe, Öre-vadet. Här fanns den enda vägen om man skulle ta sig från centralorter som Sigtuna, Uppsala eller Arboga till Skara, Linköping eller vidare söderut. Den första bron byggdes på 1200-talet och Örebron kom att bli en knutpunkt för handel och kommunikation, och därmed ett lämpligt ställe att tjäna skatt och tull. Stockholms grundare Birger Jarl insåg detta och lät under 1300-talet uppföra en försvarsborg kallad Örebro hus vid det redan existerande kärntornet.

Under tiden för den Nordiska unionen (1397-1522) härskade oftast danska unionskungar över borgen, men ett av de viktigaste avbrotten var Engelbrekts övertagande 1434-36. Efter att Kristian II, kallad Kristian Tyrann, iscensatt Stockholms blodbad 1520 tog Gustav Vasa makten över Sverige. Det starka Örebro hus tog honom hela nio månader att inta. Från den här tiden har det varit lugnare runt försvarsborgen, och Vasa lät borgen förfalla stort.

Gustav Vasas son Hertig Karl, senare Karl IX, fick ärva borgen och startade en ombyggnad till ett renässansslott. Ett bygge som skulle ta 54 år, och som han aldrig fick se slutfört. 1627 stod Örebro slott färdigt och det var nu utbyggt med fyra runda kanontorn och den nya östra längan som kompletterade de tidigare och nu skapade en inre borggård. Hela slottet hade också blivit en våning högre och putsats vitt med rödmålade fönsterbågar.

Under resten av 1600-talet fick slottet förfalla igen och till mitten av 1700-talet hade man återigen fått bygga om slottet rejält, bland annat med ett helt nytt torn i nordväst då det gamla togs av en vårflod. Nu tog man bort försvarsfunktionerna från slottet, och lät det bli enbart ett residens i klassisistisk stil.


1810 hölls riksdagen här på slottet igen och vid detta tillfälle valdes Jean Baptiste Bernadotte till tronföljare. Nästa gång Örebro blev plats för storpolitik var 1812 när frederna som ledde till Napoleonimperiets fall undertecknades här.

Mot slutet av 1800-talet var slottet än en gång i behov av reparation, och det strama klassisistiska ansågs inte längre vackert nog för Örebroarna. Nu togs putsen bort och tornen byggdes på och försågs med kupoler. Allt för att återskapa bilden av den romantiska Vasaborgen, ett slott med kraft och historia.Gå nu ett varv runt slottet, eller flera om du vill ;) Ha ögonen öppna och försök att tänka dig in i hur det har varit här. Hur Engelbrekt belägrade borgen för att tvinga dansken på knä. Hur Gustav Vasa slog näven i bordet på andra våningen under riksmötet. Hur Hertig Karls arbetare slet med att köra sten från Kvarntorp och kalk från Glanshammar. Hur Lasse-Maja rymde ur fängelset gång efter annan. Prova gärna att vada invid storbron om du verkligen vill uppleva historien. Passa även på att räkna nedanstående saker för att sätta in i formeln så du kan komma vidare:

A - Hur många kanoner finns idag synliga utanför slottet?
B - Ställ dig utanför turistbyrån. Titta upp mot väggen mellan tornen och du ser ett antal igenmurade fönster. Där innanför döljer sig gamla rikssalen där Magnus Eriksson 1347 sammanjämkade landskapslagarna till en gemensam rikslag. Sveriges första alltså. Även Gustav Vasa använde rummet i samband med riksmötet 1540 när man införde arvrike. Hur många är fönstren?

C - Hur många broar leder ut till den lilla holme slottet ligger på?

D - Stå på Storbron och titta på slottet. Du kan nu se det ursprungliga kärntornet. Hur många horisontella ytor är det på den vackra trappgaveln?

E - Efter ombyggnaden på 1600-talet var slottet vitputsat. I slutet av 1800-talet tog man åter fram den underliggande stenen. Hur många torn har man till idag sparat vitputsade som ett minne?

F - Fram till 1627 hade slottet bara norra, västra och södra längorna. På dessa huskroppar ser du i dag ett antal vindskupor som ser ut att vara fönster. Hur många är de?

N59 16.ABC
E015 12.DEF

Ta dig nu till koordinaten och gå in och leta reda på ett PET-rör fäst med magnet. Där finns mer information om hur du ska hitta Den sista stenen som slottet utökats med.To receive your The Heart Of Sweden GeoTour TB/coin, a photo of you at one of the cannons at the castle is needed. If you don’t want to add a photo to your log, see homepage under Passport for more information.

The information to complete the coordinates is easily found whenever you want. But to complete the mission you need to be there during opening hours:

1/6-31/8 Mon-Fri 10-18, Sat-Sun 10-17
1/9-30/9 Daily 10-17
1/10-30/4 Daily 11-15
1/5-31/5 Daily 10-17


In the early history of Sweden, this was one of few good places to ford the river when travelling between the major cities. The river was shallow and could easily be waded across. The place was called Öre vadet (∿The Öre wade). During 13th century the very first bridge was built here, Öre Bron (∿The Öre Bridge). The founder of Stockholm, Birger Jarl, perceived that this was a perfect spot strategically both for defence and also to collect toll and tax. He had a defence tower built here, and named it Örebro Hus (∿The Örebro House).

Many men have died defending or trying to besiege this stronghold. The most important violent overtake was conducted by Gustav Vasa when pushing the Danish king back to where he belonged in 1522. Already at this point the fortress had expanded with longer and higher walls. But it wasn’t until Hertig Karl, the son of Vasa, inherited the fortress that the first huge reconstruction took place. He had the four round cannon emplacements built, the eastern wall was built and the fortress was raised by one floor. The fortress had now been turned into a white stucco renaissance castle.

The castle was the place for many big events in both Swedish and international history, and was rebuilt a couple of times. The last time, so far, it changed faces was in late 19th century when the stucco was taken away, the northeast tower was rebuilt and all towers got new roofing. The goal was to recreate a historical-romantic Vasa castle. And the result is magnificent!

Now, take a walk around the castle. Try to get a feel for how life was here 700 years ago. Maybe you want to go back even longer in history and wade across the river :) Keep your eyes open and look for the following things to make the coordinate complete:

A - How many cannons are visible outside the castle today?

B - Standing outside the tourist information, looking up the wall between the towers, you can see windows which have been subsequently blocked with bricks. Inside is the room where the first constitution of Sweden was completed by Magnus Eriksson in 1347. How many blocked windows are there?

C - How many bridges lead to the tiny islet where the castle is located?

D - When standing on the Storbron bridge (the modern and dry version of the Öre Wade) looking at the castle, you can actually see the original defence tower. How many horizontal surfaces are there on the beautiful gable?

E - After reconstruction was finished in 1627, the castle was all white with red details. At the end of the 19th century the stucco was taken away again. How many towers were left coloured white until present?

F - On the three original ranges (the northern, western and southern) you can see a number of dormers actually being used as windows. How many?

N59 16.ABC
E015 12.DEF

Now get to the coordinates, enter and look for a magnetic PET-tube with more instructions how to find the The last stone that has been added to the castle.

Additional Hints (Decrypt)

Qra fvfgn fgrara fre yvgr zbqreaner hg äa qr öievtn. Qraan pnpur äe onen ågxbzyvt haqre öccrggvqre. Zrq naqen beq svaaf pnpura vabzuhf. Såe av vagr qra uwäyc av oruöire cå cyngf få znvyn PB ryrye naiäaq TP-pungg.

Gur ynfg fgbar vf n ovg zber zbqrea guna gur erfg. Fvapr gur pnpur vf bayl ninvynoyr qhevat pregnva ubhef, lbh jvyy arrq gb frnepu vaqbbef. pbagnpg PB ivn znvy bpu TP-pungg vs lbh qba'g trg gur vasbezngvba lbh arrq.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.