Skip to content

<

Slaget vid Mullåsen

A cache by Softpocahontas Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/02/2016
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
För att få ditt The Heart of Sweden TB/coin behövs på just denna cache ett foto av dig själv där det syns att du är vid koordinaterna för Stage 4 (ledtråd C): Steinholz (se waypoint). Vill du inte lägga bilden i loggen så finns info på hemsidan under Passport om hur du ska göra.

Det är sen medeltid och danskar och svenskar drabbar samman i ett blodigt slag med sablar och värjor vid Fredsdalen. Befälhavare greve von Steinholz stupar och begravs i ett stenröse vid Mullåsen. Vad ska hans härjade soldater skriva hem till Danmark? Följ med på en runda genom skogen i fädrens spår!

Hjulsjö är ett av Sveriges största MTB-områden och har allt från teknikbana till tuffa stigar, varvat med sagolika singletracks genom mjukt kuperad skog. Här finns åtta markerade leder från grön till svart svårighetsgrad. Lederna startar vid Hjulsjö motionscenter mitt i byn där det finns toalett och dusch, även uteslang för avspolning av cyklar. Här finns också uthyrning av MTB. Vid Hyttåsen finns ett vindskydd med grillplats att rasta vid. Vid Hjulsjön som rundas på turen finns en mycket fin badplats med grill, bastu, dass och gräsmatta. Lägerplats med vindskydd, dass och kolarkoja finns vid Rastälven.

Pumpa din mountainbike - eller knyt vandringskängorna - och följ den 12 km långa Röd led #1 över Mullåsen. När snön ligger tjock dras skidspår delvis längs leden. OBS, det är INTE tillåtet att gå eller cykla i skidspåret! Leden är välskyltad genom trollsk skog. Mestadels lättcyklad MTB-bana, bitvis krävande med stadscykel eller för den som är ovan att cykla i skogen.

Ekot av hugg och dödsvrål har klingat av, bara några gravrösen och infoskyltar påminner om den våldsamma historien. Nu är skogen åter trygg och vacker och du följer den markerade leden utan fruktan.

Genom åren har åtskilliga krig förts mellan Sverige och Danmark. Fred har nu rått mellan de två länderna sedan 1814. Längs denna MTB-led finns fem ledtrådar att hämta (se waypoints). Varje ledtråd är namnet på en plats där fred slutits efter krig mellan Sverige och Danmark. Ta reda på årtalet för respektive fred. Summan av alla årtal ger dig talet XXXX.

Letterboxen (cachen) finner du i närheten av startkoordinaterna vid N 59° XXXX+38 658 E 014° XXXX+38 362. Vem vill du sluta fred med? Skriv gärna en fredshälsning i loggboken!

Svårighetsgraden är satt med tanke på att det är fem olika ledtrådar som ska hittas. Terrängfaktorn tar hänsyn till banans längd. Både delsteg och finalgömma är lätta att komma åt när man väl är på plats.

OBS! Stämpeln i cachen är till för att stämpla i din egen loggbok och måste lämnas kvar.
To receive your The Heart of Sweden TB/coin, a photo of you is needed where it is obvious that you are at the coordinates for Stage 4 (C): Steinholz (see waypoint). If you don’t want to add a photo to your log, see homepage under Passport for more information.

Late Middle Ages. Danes and Swedes clash in a bloody battle with sabers and rapiers at Fredsdalen (The Valley of Peace). Commander Earl von Steinholz is killed and buried in a cairn at Mullåsen. What should his ravaged soldiers write home to Denmark? Join us on a ride through the forest!

Hjulsjö is one of Sweden's biggest MTB areas and has a technical training area, tough trails and fabulous single tracks through the forest. Here are eight marked trails from green to black difficulty. The trails start at Hjulsjö sports center where you find a toilet, shower and a hose for washing bikes. You can also rent MTB in Hjulsjö and use shelters for a “fika” or for staying overnight. By the lake Hjulsjön there is a very nice beach with fireplace, sauna, outhouse and a plain lawn.

Ride your mountainbike - or walk - and follow the 12 km long Red LED #1 of Mullåsen. Please respect the rule that it is not permitted to walk or ride on the ski track when it's prepared during winter! The trail is well-marked and mostly easy to ride on an MTB.

Through the years, there were several wars between Sweden and Denmark. Peace has now prevailed between the two countries since 1814. Along this trail there are five clues to find (see waypoints). Each clue is the name of a place where a peace treaty was signed after a war between Sweden and Denmark. Find out the year of each peace treaty. The sum of all the years will give you the number XXXX.

You will find the letterbox near the starting coordinates at N 59° XXXX + 38 658 E 014° XXXX + 38 362. Who would you like to make peace with? Please write a peace message in the log book!

The difficulty rating is set considering that there are several clues to be found. Terrain factor is set with the length of the track in mind. Both stages and the final hide are easy to access when at GZ. NOTE! The stamp in the cache is to punch your own logbook and must be left in the box.Additional Hints (Decrypt)

Ovxr cnegf
Frr fcbvyre cubgbf naq qrgnvyf va jnlcbvagf
Nfx lbhe sevraq Tbbtyr, zbfg unir dhvgr tbbq erprcgvba ng gur raq (fgneg) bs gur genvy

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.