Skip to Content

<

Skatten i Skärmarboda

A cache by Softpocahontas Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/02/2016
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size: large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


I Skärmarbodabergens djupa grottor finns en skatt. Ta med bra lampor och häng med på skattjakt!

Det är dags för Kapten Lurvskägg att dra sig tillbaka efter ett framgångsrikt men hårt liv på de sju haven. Pensionen har han med sig i sin kista, till bredden fylld av glimmande skatter. Livet på böljan den blå, på söderhavsöar och i myllrande sjöstäder ska nu bytas mot en stilla tillvaro i tysta Kilsbergen. De sju närmaste trotjänarna går i land med sin kapten och de gamla sjöbusarna från olika länder slår sig ned i en av de djupa grottorna. Men något oväntat händer. Blir det en batalj med skogsrövare? Kommer pesten? Eller blir det osämja i den brokiga gruppen? Piraterna verkar ha spridits och skatten skingrats. Finns det något kvar av den?

Det ryktas att en kista hittats i Carlannersagrottan. Men den är visst låst!? Tur att piraterna har lämnat spår efter sig. Sök en ledtråd från varje pirats hemland för att hitta det som eventuellt finns kvar av Kapten Lurvskäggs skatt!

Inom trettio-fyrtio meter från startkoordinaterna finns sju mynt, alla väster om (ovanför) skylten vid Carlannersagrottans stora ingång, se spoilerbilder och hintar om du vill göra det enklare, ladda ned eller printa i förväg om du vill vara säker på att ha tillgång till dem på plats, instabil mottagning. Kaptenens eget mynt finns vid hans tron ett par hundra meter bort längs stigen, se waypoint. Hitta alla åtta mynten och du får nyckeln till den gamla sjörövarkistan som du hittar enkelt i närheten av startkoordinaterna. Det kan vara lite bökigt att ta sig fram till några av mynten, men ingen klätterutrustning behövs, bara lite spänst och envishet. Bra lampa och kanske ett förstoringsglas eller kamera kan vara användbart. Lycka till!

Mynt A, Kapten Lurvskägg: Vilket år präglades detta svenska mynt?
Ett femtontal meter norrut från Tronen, längs stigen (se waypoint), upp och till höger
Mynt B, Ivailo: Hur många leva är detta bulgariska mynt värt?
Ca 100 cm från marken
Mynt C, Olivia: Hur många pence är detta engelska mynt värt?
Kryp långt in, titta högt
Mynt D, Preben: Hur många kroner är detta danska mynt värt?
Inte ända fram till stupet, lågt
Mynt E, Asztrik: Vilket år präglades detta ungerska 20-forintsmynt?
En liten bit in i “helvetesgapet”, höger sida, ca 150 cm från marken
Mynt F, Lily: Hur många cent är detta amerikanska mynt värt?
In och upp på avsatsen, bakom, till höger
Mynt G, Sang: Vilket år präglades detta 50-centsmynt från Singapore?
Klättra upp
Mynt H, Balahadra: Hur många rupier är detta indiska mynt värt?
Kryp in, uppe till vänster
Nyckeln: Spoilerbild och hint kommer vid grönt i checkern

Lägg ihop alla tal du hittat. A+B+C+D+E+F+G+H = XXXX

Nyckeln till Kapten Lurvskäggs skatt finns här: N 59° 2(XXXX+1522) E 015° 0(XXXX+1489)
OBS! Här används "geocachingmatte", inte ordinarie matteregler.

Hade du en bra upplevelse här? Följ instruktionerna i kistlocket noga och SPOILA INTE MED BERÄTTELSER OCH BILDER (tänk även på detta i sociala medier) så blir det lika roligt för nästa att hitta skatten!

Skärmarbodabergen är en unik och spännande plats med fler än 180 grottor och dramatiskt natur i kuperad terräng. Här finns över en mil tydligt markerade stigar med många av grottorna skyltade längs vägen. Ge dig ut på upptäcktsfärd – det här är ett riktigt äventyrsland!
In Skärmarbodabergen’s deep caves a treasure is hidden. Bring good flashlights and join a treasure hunt!

It's time for Captain Shaggybeard to retire after a successful but hard life on the seven seas. He brings a big chest, filled with glittering treasures. Life on the sea will now be replaced by a comfortable life in the silent Kilsbergen. The seven closest retainers go ashore with their captain, and the old pirates from different countries settle in one of the deep caves. But something unexpected happens. Was there a battle with forest robbers? Was the band affected by the plague? Or was there discord in the variegated group? The pirates disbanded and the treasure was scattered. Is there anything left of it?

Some people say a coffin was found in Carlannersagrottan cave. But it is locked! Search one clue for each pirate to find out if there’s anything left of Captain Shaggybeard’s treasure!

Within some thirty to forty meters from the starting coordinates you can find seven coins, all of them west of (above) the sign at the big Carlannersagrottan cave entry, see spoiler photos and hints if you want to do it the simple way, download and print in advance if you want to be sure, sometimes bad reception on the site. The captain's own coin is to be found near his throne a few hundred meters further along the trail, see waypoint. Find all the eight coins and you will get the key to the old pirate chest, which you'll find easily near the starting coordinates. It could be a bit tricky to reach some of the coins, but no climbing gear is needed, only some resilience and stubbornness. A good flashlight and maybe a magnifying glass could be useful. Please, don't put spoiler photos or spoiling details in the log. Good luck!

Coin A, Captain Shaggybeard: What year was this Swedish coin marked?
Some fifteen meters north of The Throne, along the path (see waypoint), up and to the right
Coin B, Ivailo: How many leva is this Bulgarian coin worth?
About 100 cm from the ground
Coin C, Olivia: How many pence is this English coin worth?
Creep deep inside, look high
Coin D, Preben: How many kroner this Danish coin worth?
Not all the way to the edge, low
Coin E, Asztrik: What year was this Hungarian forint marked?
A little bit into the big crack, to the right, about 150 cm above the ground
Coin F, Lily: How many cents is this US coin worth?
In and up on the cliff, behind, to the right
Coin G, Sang: What year was this 50-cent coin from Singapore marked?
Climb
Coin H, Balahadra: How many rupies is this Indian coin worth?
Creep inside, up, left
The key: Spoiler photo and hint will be shown when the checker turns green

Put together all the numbers you find. A+B+C+D+E+F+G+H = XXXX

The key to Captain Shaggybeard's treasure is here: N 59° 2(XXXX+1522) E 015° 0(XXXX+1489)
Note! "Geocaching math" is used here, not regular math rules.

Please, follow the instructions inside the chest carefully. And, please, don't spoil the cache to others in your log.

Skärmarbodabergen is a unique and exciting place with more than 180 caves and a dramatic, hilly landscape. It has more than 10 km well marked paths with many of the caves signposted along the way. Go and explore – this is truly a place for real adventure!
Additional Hints (Decrypt)

N zntavslvat tynff pbhyq or hfrshy
Frr fcbvyre cubgbf, gurer ner rira uvagf pbaarpgrq gb gur cubgbf
Abgr: Fbzr nccf naq TCF qrivprf qba'g fubj gur fcbvyre cubgbf naq gur uvagf pbaarpgrq gb gurz. Cyrnfr, purpx gur jrofvgr irefvba, be na ncc jvgu cubgbf, vs lbh jnag gb or fher gb abg zvff nalguvat

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

252 Logged Visits

Found it 236     Write note 11     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     Post Reviewer Note 3     

View Logbook | View the Image Gallery of 91 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.