Skip to content

Boo i slott Traditional Geocache

This cache has been archived.

accurus: Det här stället är inte idealiskt. Inte heller lämplig behållare har kunnat lösas. Om någon mot förmodan fortfarande ämnar försöka få coin från geotouren är lösenordet: PRINCESS

More
Hidden : 06/11/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


En traditionell geocache i närheten av det vackra slottet i Bo.

Boo Fideikommiss med sitt vackra, rosa slott finner du beläget mitt emellan Örebro och Norrköping. Godset är en av Sveriges största privatägda egendomar som omfattar dryga 15000 hektar mark samt tillkommande ca 1000 hektar vattendrag och sjöar. Boo Fideikommiss härstammar ursprungligen från ett donationsgods som Gustav II Adolf gav den skotske fältherren Alexander Leslie 1624 som tack för dennes insatser under 30-åriga kriget. Godset, som idag är fideikommiss arrenderas av ett bolag som sköter det. På godset bedrivs aktivt skogsbruk, jordbruk samt jakt- och fiskeförvaltning. Skogen omfattar omkring 11600 hektar produktiv skogsmark och jordbruket omfattar hela 800 hektar under plog. En betydande jaktverksamhet bedrivs i form av drev-, vak- samt pürschjakt i första hand på dovvilt. På godset finns det en rik viltfauna som innefattar bland annat älg, kronvilt, dovvilt samt vildsvin. I de 1000 hektar vattendrag och sjöar som finns, råder det god tillgång på fisk i form av gädda, abborre och gös samt även en del ädelfisk i en del sjöar. God tillgång på kräftor finns också. På våren kommer många på besök till den närbelägna Bo kyrka för att titta på de stora mängder vildväxande påskliljorna. På kyrkogården kan man se flera pampiga gravstenar efter de olika godsägarna ur familjen Hamilton.

Living in a castle. This cache is placed near the beautiful, pink castle of Boo. Visit the nearby church of Bo in springtime to admire thousands of wild daffodils. Or hunt, fish or stay at the estate.

Additional Hints (Decrypt)

Pheerag cbfvgvba vf 1 zrgre!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)