Skip to Content

<

Geologická expozice VSB-TUO

A cache by Indrja Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/08/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Když byl náš Alda maličký, strašně rád lezl po "šutrech" před VŠB. Protože kameny jsou tam stále a jsou moc zajímavé, zvu vás na jejich prohlídku. 


Pozor, tabulky jsou zpátky, platí původní úkoly.

Geologický pavilon prof. Františka Pošepného je účelovým zařízením Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava a je součástí jejího areálu v Ostravě - Porubě. Byl otevřen v září 1989 a pojmenován po prof.   F. Pošepném, který je považován za jednoho z tvůrců světové ložiskové geologie. V Geologickém pavilonu jsou soustředěny a vystaveny mineralogické, petrografické, paleontologické, regionálně-geologické sbírky a sbírky ložisek nerostných surovin.

V současné době je zde ve dvaceti expozicích vystaveno přibližně 15 tisíc kusů exponátů.

V depozitáři sbírek je pak uloženo a evidováno dalších více než 65 tisíc vzorků. (stránky VŠB-TUO)

 

Nás bude ale zajímat expozice, která se nachází před pavilónem. Je v ní spousta „šutrů“, které lákají malé děti, aby po nich lezly. Ale...

Některé kameny mají popisky a jeví se velmi zajímavě. Vaším úkolem bude dobře si je prohlédnout a najít mezi nimi pár exponátů.

 

1. Mezi exponáty  najdete i jeden druh mramoru, který pro své vlastnosti bývá označován jako „slezská Carrara“ – pro svou podobnost s bílým mramorem z italské Carrary.

Kde se tento mramor nachází?

2. Další zajímavá hornina má šedočernou až černou barvu, masivní texturu a sloupovitou odlučnost. Typická je pro ni porfyrická struktura.

O jakou horninu se jedná?(český i mezinarodní název)

3. Dalším zajímavým exponátem jsou drobnější bludné balvany – mimochodem náš kraj je na ně poměrně bohatý.

Odkud tyto konkrétně pocházejí, kde byly nalezeny?

4. Dalším exponátem je bílý vápenec. V Podkrkonoší, odkud pocházím, se těží spíš růžový. Drtí z něho se za mého dětsví sypaly chodníky a vypadalo to líp než ostravská struska. I naše ulice měla povrch z růžového vápence.  :-)

Odkud pochází náš exponát?

5. Mně se nejvíce líbí pískovec s ichnofosíliemi.

Popiš jeho povrch.

6. Pokud možno vyfoť sebe a vybraný kámen, nebo aspoň svého miláčka, s kterým hledáš kešky. (Ať ale nejsou vidět popisky, nebo vaši fotku smažu. Děkuji.)

Odpovědi budu čekat buď jako mail, nebo ve zprávě.

Pokud se vám miniexpozice líbila a zajímáte se o geologii, navštivte pavilón. Otvírací dobunajdete na dveřích budovy.

Laboda Smejkalicek jsmith0001/>

Geological Pavilion of Prof. F. Pošepný is a purpose-built facility of Mining and Geology Faculty Technical University of Ostrava and it is a part of its premises in Ostrava - Poruba. It was opened in September 1989 and named after Professor F. Pošepný, who is considered to be one of the creators of the world economic geology. In the Geological Pavilion there are mineralogical , petrographic , paleontological , geological regionally - collections and collections of mineral deposits collected and exhibited. Currently, there are exposed about 15 thousand exhibits in twenty exposures.

In the collections depository, there are stored and recorded more than 65,000 samples. (website of VSB - TUO )

http://www.hgf.vsb.cz/en/institutes/pavilon/

We are, however, interested in the exhibition, which is located in front of the pavilion. It contains lots of "rocks" that attracts small children to climb over them. But...

Some stones have labels and seem very interesting. Your task is to look carefully at them and find there a few samples.

1. Among the first exhibits, you may also find a kind of marble, which is for its properties known as "Silesia Carrara" - for its similarity to the white marble from Carrara, Italy.

Where is this marble?

2. Another interesting rock is dark gray to black, there are massive texture and columnar jointing. Porphyritic structure is typical for that.

What kind of rock is this? (Czech and Latin name)

3. Another interesting samples are small boulders - by the way, our region is relatively rich for them.

Where do these boulders come from, where they were found?

4. Next sample is a white limestone. In Podkrkonoší, where I come from, this is mined as rather pink. During my childhood, sidewalks were sifted by its crushed and it looked better than the slag in Ostrava. Even our street had a surface of a pink limestone.

Where does it come from?

5. I like sandstone with Ichnofossils the most.

Describe its surface.

6. If possible, take a photo of yourself and a selected stone, or, at least, your darling with whom you are looking for caches. (The descriptions mustn´t be seen, as I would have to delete your photo. Thank you.)

Za překlad děkuji "naší Haničce :-)

Milí lovci, posílejte prosím odpovědi zároveň s logem, ať se vám nestane, že zapomenete. Po tomto upozornění vám nebudu již psát, ale log bez odpovědi - či poznámky, kdo za vás odpovídal - po týdnu smažu. Každý log kontroluji a není v mých silách dělat to opakovaně několik týdnů po sobě.

Additional Hints (Decrypt)

Oeýyr f frobh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

428 Logged Visits

Found it 421     Write note 2     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 280 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.