Skip to content

PGT 1990 - Kuntaliitos 1997 Multi-cache

Hidden : 03/29/2017
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Porvoo GeoTour

Tämä kätkö on yksi Suomen ensimmäisen GeoTourin kätköistä. Porvoon GeoTourissa on kaikenkaikkiaan 13 kätköä. Porvoo GeoTour on myös osa Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaa.

Kätkö - Cache

Koordinaatit vievät sinut Kompassin , Porvoon kaupungin palvelupisteen eteen. Porvoon maalaiskunnan kunnanvirasto toimi tässä talossa ennen kuntaliitosta. Täällä näet koordinaatit loppupisteelle.

Koordinaterna leder dig till Kompassen, Borgå stads servicekontor. Borgå landskommuns kommunkansli fanns före kommunsammanslagningen i det här huset. Här ser du de slutliga koordinaterna.

The coordinates will lead you to Kompassi, the service desk of the City of Porvoo. The government office of the rural municipality of Porvoo operated in this building before the consolidation of municipalities. Here, you will see the final coordinates.


PGT 1990: Kuntaliitos 1997

Porvoo on yksi Suomen kuudesta keskiaikaisesta kaupungista. Kaupunkioikeudet se sai 1380-luvulla ja on Suomen toiseksi vanhin kaupunki. Porvoo (Borgå) on saanut nimensä Linnamäellä olleen linnoituksen sekä sen alapuolella virtaavan joen mukaan.

Porvoon maalaiskunta sijaitsi Porvoon kaupungin ympärillä ja oli pinta-alaltaan Porvoon kaupunkia huomattavasti suurempi. Maalaiskunnan kunnanvirasto oli kaupungin alueella, kivenheiton päässä Porvoon torilta. Porvoon maalaiskunta oli kaksikielinen, kuten Porvoon kaupunkikin.

Tammikuussa 1996 järjestettiin Porvoon maalaiskunnassa ja Porvoon kaupungissa kansanäänestys kuntaliitoksesta. Kysymys kuntaliitoksesta oli tuolloin ollut jo kauan esillä niin virallisissa kuin epävirallisissakin keskusteluissa. Kuntaliitosta kannatti 55,9 prosenttia Porvoon maalaiskunnan äänestäneistä ja 63,6 prosenttia Porvoon kaupungin äänestäneistä.

Äänestystuloksen mukaisesti perustettiin 1. tammikuuta 1997 nykyinen Porvoon kaupunki lakkauttamalla silloiset Porvoon maalaiskunta ja Porvoon kaupunki ja muodostamalla uusi kunta. Nykyisessä Porvoon kaupungissa on asukkaita runsaat 50 000.


Borgå GeoTour

Denna cache är en av Finlands första GeoTour-cacher. Borgå GeoTour omfattar totalt 13 cacher. Borgå GeoTour ingår också i programmet för det självständiga Finlands jubileumsår.

Kommunsammanslagningen 1997

Borgå är en av Finlands sex medeltida städer. Borgå fick stadsrättigheter på 1380-talet och är Finlands näst äldsta stad. Sitt namn har Borgå fått efter borgen på Borgbacken och ån som rinner nedanför.

Borgå landskommun var belägen omkring staden och var till ytan betydligt större än Borgå stad. Kommunkansliet låg i Borgå centrum, några hundra meter från Borgå torg.

I januari 1996 hölls i Borgå stad och Borgå landskommun en folkomröstning om en kommunsammanslagning. Då hade frågan om en eventuell kommunsammanslagning redan en längre tid varit aktuell. För en sammanslagning var 55,9 procent av de röstande i Borgå landskommun och 63,6 procent av de röstande i Borgå stad.

I enlighet med röstningsresultatet upphörde staden Borgå och kommunen Borgå landskommun den 1 januari 1997. Kommunerna sammanslogs då till den nya staden Borgå. Den nuvarande Borgå stad har drygt 50 000 invånare.


Porvoo GeoTour

This is one of the caches of the first GeoTour in Finland. The Porvoo GeoTour consists of 13 caches. The GeoTour is also a part of the centennial celebrations of Finnish independence.

PGT 1990: Consolidation of municipalities 1997

Porvoo is one of the six medieval towns in Finland. It was granted town privileges in the 1380s and is the second oldest city in Finland. Porvoo (Borgå) was named after the fortress which stood on Castle Hill and the river which flows beside it.

The rural municipality of Porvoo was situated around the City of Porvoo and covered a significantly larger area than the city. The government office of the rural municipality stood in the city area, a stone's throw away from the Porvoo marketplace. The rural municipality of Porvoo, in the same way as the City of Porvoo, was bilingual.

In January 1996, a referendum on the consolidation of municipalities was organised in the rural municipality of Porvoo and the City of Porvoo. The consolidation had been discussed for a long time, both officially and unofficially. The consolidation was supported by 55.9% of voters in the rural municipality of Porvoo and 63.6% of voters in the City of Porvoo.

According to the voting results, the current City of Porvoo was established on 1 January 1997 by abolishing the rural municipality and the then City of Porvoo and by forming a new municipality. The current City of Porvoo has slightly over 50,000 residents.

Additional Hints (Decrypt)

Or cngvrag be irel yhpxl. Byr xäefviäyyvara gnv baarxnf.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)