Skip to content

Skąd się bierze... Jakość Wody (IV) Cache In Trash Out Event

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching event. The date of this event has passed. In order to reduce confusion from inactive event listings, this event has been automatically archived. Event owners are encouraged to archive their events within 30 days after the event (Mega-/Giga-Events within 60 days). Attendees can still log archived events.

More
Hidden : Sunday, 18 September 2016
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Zapraszamy


na czwarte spotkanie CITO związane z badaniami


~ ~ ~ ~ „Jakość Wody” ~ ~ ~ ~
Trochę teorii:

Zagadnienia związane z jakością wód powierzchniowych są przedmiotem wielu interdyscyplinarnych badań. W pracach badawczych związanych z tym problemem uczestniczą miedzy innymi fizycy, chemicy, biolodzy, ekolodzy, inżynierowie środowiska, architekci krajobrazu, czy informatycy. Jeden z naukowych projektów badawczych dotyczących problematyki jakości wody w zbiornikach retencyjnych prowadzony jest w Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.

Zbiorniki retencyjne to akweny powstałe w wyniku przegrodzenia koryta rzeki zaporą. Pełnią one wiele funkcji, wśród których wyliczyć można: zaopatrzenie w wodę (pitną i przemysłową), ochronę przeciw powodziom i suszom, energetykę wodną, gospodarkę rybacką czy rekreację. Realizacja wszystkich tych celów musi brać pod uwagę jakość wody w akwenie. Dlatego tez prowadzony jest zarówno monitoring rozmaitych parametrów w terenie, jak i skomplikowane symulacje komputerowe mające wspomóc zainteresowane strony w efektywnym utrzymaniu wysokiej jakości wody.

Czego potrzeba, by prowadzić takie badania? Danych, danych i jeszcze raz danych! Danych nigdy dość… I właśnie w zbieraniu danych możemy pomóc! Tematem wiodącym w tym roku będą dopływy do zbiornika. Każdy taki dopływ może nieść ze sobą substancje, które następnie trafią do akwenu. Naszym celem będzie zlokalizowanie miejsc odpowiednich do poboru próbek wody z dopływających do zbiornika strumieni i pobranie pilotażowej serii próbek. Warto pamiętać, że na zbiorniku Dobczyckim znajduje się główne ujęcie wody pitnej dla Krakowa. Teren jest więc chroniony i w wielu miejscach obowiązuje tam zakaz wstępu, my jednak dysponować będziemy pozwoleniem na przeprowadzenie tam badań dotyczących stanu ekologicznego tego akwenu. W ten sposób pomożemy naszemu środowisku!
Sprawy organizacyjne:

Spotykamy się w niedzielę 18-go września o godzinie 10:00 w pobliżu waypointa "miejsce zbiorki". Parking jest dostępny na miejscu. Na początek nastąpi krótki wstęp teoretyczny, podział zadań do wykonania - i będziemy mogli udać się w teren. Zbieranie próbek może potrwać kilka godzin, przewidywany czas zakończenia: po 14-tej. Spotkanie nasze odbywa się w "Tygodniu CITO" więc za uczestnictwo w naszym evencie przysługuje okolicznościowy suwenirek.

Należy mieć ze sobą:
 1. Odbiornik GPS z mapą okolicy;
 2. Coś do pisania;
 3. Chlebak lub inną torbę na próbki;
 4. Wysokie buty - gumiaki (mogą być też wodery!);
 5. Prowiant, napoje (niewyskokowe!).
Inne uwagi:
 • Celem eventu jest zebranie i przekazanie danych potrzebnych naukowcom. Jeśli wiec ktoś będzie musiał "urwać się" ze spotkania przed jego zakończeniem, może przekazać zebrane przez siebie dane i próbki innemu uczestnikowi, który na koniec eventu dostarczy je do punktu zbiorczego. Pobranie próbek lub przeprowadzenie innych wyznaczonych badań jest warunkiem koniecznym zaliczenia uczestnictwa w tym CITO.
 • Dojazd uczestników we własnym zakresie i na własny koszt.
 • Przy logach "will attend" bardzo proszę podać szacowaną liczbę uczestników "podpietą" pod dany log.
 • Lepiej się nie spóźnić: po zakończeniu spotkania wstępnego, gdy zadania już będą rozdzielone, dołączenie się będzie bardzo trudne, o ile w ogóle możliwe.
 • Wejście na tereny zbiornika, choć uzgodnione z odpowiednimi czynnikami zarządzającymi, odbywa się na własne ryzyko uczestników spotkania! Proszę mieć na uwadze trudność terenu, a także atrybuty "miejsce niebezpieczne" i "niezalecane dla dzieci". Politechnika i jej jednostki zapewniaja wsparcie naukowe, ale nie są w sensie prawnym organizatorami (czy współorganizatorami) spotkania.
 • W miarę zbliżania się terminu wydarzenia kolejne informacje, waypointy etc. będą dodawane do listingu i publikowane w ogłoszeniach. Proszę o zwracanie bacznej uwagi na napływające informacje.
 • W razie niekorzystnych warunków hydrometeorologicznych uniemożliwiających przeprowadzenie badań (np. deszcz lub zbyt wysoki stan wody w zbiorniku) spotkanie może zostać przesunięte na późniejszy termin.

Zespół organizacyjny: Murazor, Lady Murazor, monikejro, eszalin, malkryl.


Uwaga: To spotkanie jest - jak widać - bardzo nietypowe.
Niestandardowe spotkania typu CITO, takie jak to,
weryfikowane są dodatkowo przez centralę Groundspeaka.

Additional Hints (No hints available.)