Skip to content

PGT 2000 - Aleksanterin silta 2004 Traditional Geocache

Hidden : 03/15/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Porvoo GeoTour

Tämä kätkö on yksi Suomen ensimmäisen GeoTourin kätköistä. Porvoon GeoTourissa on kaikenkaikkiaan kolmetoista kätköä. Porvoo GeoTour on myös osa Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaa.


Kätkö - Cache

Kätkö sijaitsee koordinaateissaan paikasta mistä on näkymä Aleksanterin sillalle ja toteutukselle on saatu lupa Porvoon Vedeltä.

Cachen finns vid koordinaterna på en plats med utsikt över Alexandersgatans bro och Borgå vatten har gett tillstånd för placeringen..

The cache is found at the coordinates in a place with a view of the Aleksanteri bridge. Porvoo water authority has granted a permission for the cache.


PGT 2000: Aleksanterin silta 2004

Arkkitehti Mikko Kairan suunnittelema Aleksanterinkadun silta avattiin 15.10.2004. Matka ideasta avajaisiin oli pitkä, sillan tarpeesta ja sijainnista käytiin pitkällistä keskustelua ja kädenvääntöä kymmenien vuosien ajan. Vastustajat järjestivät jopa 48 tunnin mielenosoituksen siltaa vastaan vuonna 2001. Argumentteina vastustajat käyttivät mm. keskustan näivettymistä ja luontoarvoja. Nyt kun silta on ollut käytössä jo yli kymmenen vuotta, on se osoittanut tarpeellisuutensa ja kiivaimmatkin vastustajat ovat myöntäneet tyytyväisyytensä sillan olemassaoloon.

Aleksanterinkadun silta palkittiin kunniamaininnalla vuonna 2004 Vuoden Betonirakenne – kilpailussa. Tuomaristo kiitteli perusteluissaan ammattitaitoista ja pitkäjänteistä työtä, suunnittelua ja rakentamista, jonka tuloksena Porvoo sai uuden maamerkin historialliseen ympäristöön.


Borgå GeoTour

Denna cache är en av Finlands första GeoTour-cacher. Borgå GeoTour omfattar totalt 13 cacher. Borgå GeoTour ingår också i programmet för det självständiga Finlands jubileumsår.

PGT 2000: Alexandersgatans bro 2004

Alexandersgatans bro, som ritats av arkitekt Mikko Kaira, öppnades den 15 oktober 2004. Resan från idé till öppning var lång, eftersom det fördes en utdragen diskussion och dragkamp om både behovet av bron och dess placering i tiotals år. Motståndarna ordnade till och med en 48 timmars demonstration mot bron år 2001. Argumenten mot brobygget var bl.a. risken för utarmning av centrum och naturvärden. Nu då bron funnits i över tio år har den visat sig vara nödvändig och till och med de hårdaste motståndarna har medgett att de är nöjda med bron.

Alexandersgatans bro fick ett hedersomnämnande i tävlingen Årets betongkonstruktion 2004. Juryn berömde i sin motivering det professionella och långsiktiga arbetet, planerandet och byggandet, som ledde till att Borgå fick ett nytt landmärke i den historiska miljön.


Porvoo GeoTour

This is one of the caches of the first GeoTour in Finland. The Porvoo GeoTour consists of 13 caches. The GeoTour is also a part of the centennial celebrations of Finnish independence.

PGT 2000: Aleksanterinkatu bridge 2004

Designed by architect Mikko Kaira, the Aleksanterinkatu bridge was opened on 15 October 2004. The journey from the initial idea to the opening of the bridge was a long process; for decades, the need for a bridge and the suitable location caused both discussion and conflicts. Those opposing its construction even organised a 48-hour demonstration in 2001. Concerns regarding the decline of the city centre and natural values were some of the arguments presented against the bridge. Now that the bridge has been in operation for over a decade, it has proven its necessity, and even the most ardent critics have conceded their satisfaction with its existence.

The Aleksanterinkatu bridge was granted an honorary mention in the Concrete Structure of the Year contest of 2004. In their comments, the jury praised the professional and persevering work, design and construction, as a result of which Porvoo received a new landmark in its historical environment.


Additional Hints (No hints available.)