Skip to content

PGT 1950 - Mannerheiminkadunsilta 1957 Traditional Geocache

Hidden : 03/30/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Porvoo GeoTour

Tämä kätkö on yksi Suomen ensimmäisen GeoTourin kätköistä. Porvoon GeoTourissa on kaikenkaikkiaan 13 kätköä. Porvoo GeoTour on myös osa Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaa.


Kätkö - Cache

Kätkö sijaitsee koordinaateissaan.

Cachen finns vid koordinaterna.

The cache is found at the coordinates.


PGT 1950: Mannerheiminkadun silta 1957

1950 luvun alussa Porvoossa oli vain yksi silta yli joen. joka vieläkin toimii nimeltä Vanhasilta. 1954 Alettiin rakentamaan Mannerheiminkadun siltaa. Siitä tehtiin korkea siksi, että junaliikenne mahtuisi kulkemaan sen alta kehystehtaalle nykyiselle taidetehtaalle. 1950 vuoden lopulla Porvoon autoliikenne kasvoi nopeasti ja Helsingintien liikennemäärä kaksinkertaistui sillan valmistuttua. Silta vihittiin käyttöön 20.07.1957 Silta peruskorjattiin kahdella miljoonalla eurolla 2012.

Historiaa hieman. Kun kaupungissa oli vaan yksi silta itäpuolella. Länsipuolella joen yli kulki päivittäinen soutuliikenne. Vuonna 1948 August Eklöf AB järjesti lautan, joka kuljetti työläisiä Haikan Kultareunustehtaalle ja Mekaniska Verstadin konepajalle. Lautta kulki 70-80 vuoroa päivässä.


Borgå GeoTour

Denna cache är en av Finlands första GeoTour-cacher. Borgå GeoTour omfattar totalt 13 cacher. Borgå GeoTour ingår också i programmet för det självständiga Finlands jubileumsår.

PGT 1950: Mannerheimgatans bro 1957

År 1954 började man bygga Mannerheimgatans bro. Den gjordes hög för att tågtrafiken till ramlistfabriken (nuvarande konstfabriken) skulle få plats under den. I slutet av år 1950 växten biltrafiken snabbt i Borgå och trafikmängden på Helsingforsvägen fördubblades efter att bron öppnats. Bron invigdes den 20 juli 1957. Bron grundreparerades för två miljoner euro 2012.

Lite historia. Då staden endast hade en bro på östra sidan pågick dagligen roddtrafik över ån på västra sidan. År 1948 ordnade August Eklöf AB en färja som fraktade arbetare till Haikka Guldlistfabrik och Borgå Mekaniska Verkstad. Färjan körde 70-80 turer om dagen.


Porvoo GeoTour

This is one of the caches of the first GeoTour in Finland. The Porvoo GeoTour consists of 13 caches. The GeoTour is also a part of the centennial celebrations of Finnish independence.

PGT 1950: Mannerheiminkatu bridge 1957

In the early 1950s, only one bridge crossed the Porvoo river –Vanhasilta, which is still operational today. In 1954, construction began on the Mannerheiminkatu bridge. It was built tall to allow railway traffic to pass below it to the frame border factory, today known as the Art Factory. In the late 1950s, motor traffic in Porvoo grew rapidly and car volumes on Helsingintie doubled after the bridge's completion. The bridge was opened for use on 20 August 1957. It was modernised in a project costing EUR 2 million in 2012.

The history of the bridge in a nutshell: When the city had only one bridge on the eastern side, the river was crossed daily on rowing boats on the western side. In 1948, the company August Eklöf AB arranged a ferry for workers to the Haikka gilded frame factory and the Mekaniska Verstad machine shop. The ferry made 70 to 80 trips daily.


Additional Hints (Decrypt)

fvyyna nyyn, haqre oeba, haqre gur oevqtr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)