Skip to content

This cache is temporarily unavailable.

kri8on: Winter seasonal maintenance..

More
<

Piļcines Sv.Antona bazneica

A cache by kri8on Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/30/2016
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LV] Baznīcu uzcēla bernardiešu mūki 1772.gadā tikai ar cirvja palīdzību. Joprojām tajā nav elektrības un apkures, saglabājot senatnīguma auru. Baznīcas vērtība slēpjas tās vienkāršībā un 18.gs. veidola saglabātībā. BYOP


[LV] Pēc grāmatizdevēja V.Loča versijas kapela varēja būt uzbūvēta jau agrāk - ap 1670.gadu, taču datējumam nav dokumentāla apstiprinājuma. 19.gs. pirmajā pusē tā ir remontēta un, domājams, tad arī apšūta no ārpuses ar dēļiem. Mazāki remonti veikti 20.gs.sākumā, bet gadsimtus vecais koka dēļu apšuvums nomainīts 1998.gadā.

Baznīca aizņem 146 m2, tai ir viens joms. Sakristejas (ģērbjkambaru) piebūves izveidotas pagarinot altārtelpas jumtu. Fasāde abpus galvenajai ieejai rotāta ar puskolonnām. Tās grezno arī baznīcas iekšsienas. Savdabīgs ir baznīcas nelielais sešstūru tornis ar pusapļa logiem iekšpusē. Baznīcas ārpusē saglabājušies arhaiski veidotas ailas, piemēram, ieeja baznīcas priekštelpā. Tās vērtnes apdarinātas ar rombveida uznaglotiem dēļiem.

Baznīca glabā vairākus nozīmīgus mākslas pieminekļus. Svētglezna ''Madonna ar bērnu'' ir itāļu renesances meistara A.del Sarto pazīstamā darba ''Madonna ar harpijām'' lokalizējums. Labās puses altārī Sv. Antons 19.gs.1.pusē tēlots leģendārajā brīdī, kad bērns Jēzus glaužas viņa rokās. Centrālajā altārī atrodas 1996./97.g. restaurētā svētglezna ''Kristus pie krusta''. Virs tās ir Kalvārijas kalns, saukts arī par Eņģeļu kalnu, jo to rotā divas eņģeļu figūras. 19.gs. radītas ir arī svētgleznas ''Svētais Pēteris'', ''Svētais Andrejs'', ''Svētā Marija Magdalēna'' un divi krucifiksi. Ļoti senlaicīgs ir arī koka pārnēsājamais altāris.

[ENG] The church was constructed in 1772 by monks of the Bernadine monastery using only an axe as a tool. Still there is no electricity and no heating. The value of the church is in combination of its simple form and the 18th century heritage as a religious building.

According to  the version of the book publisher V.Locis, the main chapel might be built about 1670, however, there is no precise documentary evidence of it. In the first half of the 19th century the church was renovated when the external boarding was added. The smaller repairs took place in the beginning of the 20th centuary but the century-old weather boarding  was replaced in 1998, the time of dean P.Zeilis service. In its early dates Piļcine church was a branch church of the Dricāni parish and only in 1994 it became the main church of the Piļcine parish.

The church takes 146 skm. that has 1 nave. Sacristies easements were added and created the lengthened altar roof. At the entrance a porch adjoins the main body of the church. The both sides of the facade are decorated with semi columns as well as the church interior. The peculiarity is the church hexagonal tower with semi round windows inside. Several archaic painting images decorate the church anteroom.

There are some significant paintings in the church. The holy painting "Madonna with a child'' is a famous work of Italian Renaissance master A.del Sarto. ''Madonna with harpies'' is a local master's work. To the right-hand altar depicts the legendary moment when baby Jesus is being caressed in the arms of St.Anthony that is a painting of the first half of the 19th century. The high altar is distinguished with the restored  in 1996/1997 painting ''Jesus on the Cross''. On the background of the painting there is Calvary hill, also called Angels' hill, with figures of two angels. The holly paintings ''St.Andrew'', ''St.Peter'' and ''St.Maria Magdalena'' were set in the 19th century, as well as two crucifixes. Very ancient wooden portable altar is also preserved.

BYOP 

Additional Hints (Decrypt)

[LV] cvr fgnon cergv xyninv, mrzh [ENG] arne cvyyne bccbfvgr zncyr, ybj

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.